Ara es mostren els items 1-20 de 43

 • A computational system to monitor and control animal behaviour during perceptual tasks 

  Azizi, Rachid (Universitat Politécnica de Catalunya, 2017-07)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  Realitzat a/amb:  Università di Padova
  In the neuroscience field the scientists aim to understand how the brain works. In order to study the brain mechanisms underlying behaviour and cognition, they perform standardized laboratory experiments with animal ...
 • Active Appearance Models for People Recognition with a RGB-D Sensor 

  Trejo Ramírez, Karla Andrea (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Active Appearance Models (AAMs) is a computer vision procedure for statistical matching of object shape and appearance between images. The present work will analyze how AAMs can be employed with RGB-Depth technology, so ...
 • Artificial Neural Network system applied to Human Resource Management 

  Farrés I Rocabert, Anna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-09-13)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  In this project we study how Artificial Neural Network can be applied to Human Resources by supporting users from XING, a career-oriented social network, to find the desired job, and also recruiters that use this resource ...
 • Cálculo de la odometría en un robot cuadrúpedo 

  Lillo Fantova, Lucía (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Este trabajo surge en el contexto de un proyecto global de recuperar la funcionalidad de los robots AIBO por parte del departamento de ESAII. AIBO es un robot cuadrúpedo que imita la fisonomía de un perro cuya producción ...
 • CNN Benchmark in sewage pipe defects classification 

  Nadar, Maher (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-09-13)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés restringit per acord de confidencialitat
 • Comportament de cerca d'objectes en una sala per a un robot de servei 

  Canal Camprodon, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-20)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  [CATALÀ] En aquest Treball Final Grau s'implementa un comportament per a un robot de servei per fer que aquest sigui capaç de cercar i trobar objectes en una sala de la qual en coneix el mapa. La resolució del problema ...
 • Control de comportament d'un robot de servei per mitjà d'una arquitectura cognitiva 

  Pumarola Peris, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-30)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  [CATALÀ] Aquest treball planteja nou enfocament per la resolució de tasques complexes en la robòtica de servei. Amb aquest objectiu, s'ha implementat una arquitectura cognitiva basada en Soar. Aquesta arquitectura ha estat ...
 • Control of a hand prosthesis using mixed electromyography and pressure sensing 

  Ruiz Ramírez, Eduardo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09-05)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  During the last years, new technologies approaches have helped to develop realistic robotic hands for prosthetic use. Even so, the strategies to control them (input signals, prediction algorithms) are still limiting a ...
 • Deep learning: creating bridges between DMPs in autoencoders and recurrent neural networks 

  Arbones Clua, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-09-13)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  The complexity in modeling human movement increases as the dimensionality of these movement grows. Since searching more precision and flexibility involves more variables in the model. Dynamic Movement Primitives (DMP) ...
 • Desenvolupament d'un model de l'AIBO ERS-7 per a la seva simulació 

  Bada, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-09)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Aquest Treball Final del Grau d'Enginyeria en Tecnologies Industrials de l'ETSEIB profunditza sobre el format URDF (Unified Robot Description Format) per a la creació de models robot per a la seva simulació en ordinador. En ...
 • Design and implementation of an automatic speech recognition interface for a Multipurpose Assistant Robot (MASHI) 

  Alvarado Vargas, Juan Elwin (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-09-13)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés restringit per acord de confidencialitat
  This project focuses in the initialization of the work and in the study of online services in order to design and implement an automatic speech recognition system for the robotic platform MASHI. This system will be implemented ...
 • Design, modelling and control of a biped robot platform based on Poppy project 

  Guasch Iglesias, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09-05)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  Taking as a reference the open source 3D printed robot called ''Poppy'' (https://www.poppy-project.org/) this project aims to develop a new biped robot platform using standard size servomotors. To accomplish this project ...
 • Detecció de cares i del centre dels ulls en imatges estàtiques i reforç de la creença mitjançant l'anàlisi de seqüències 

  Oliu Simón, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-01-21)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per acord de confidencialitat
  Detecció de cares i localització del centre dels ulls en imatges estàtiques. Es basa en els mètodes de detecció d'objectes Viola & Jones i el mètode de transformació ràpida de simetria radial, aplicant un procés que filtra ...
 • Detection and classification of Bio-fluids in real life environments 

  Trifon, Diana (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-09-13)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés restringit per acord de confidencialitat
 • Development and implementation of controls laws on agricole mobile robots 

  Leca, Dimitri (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-15)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés restringit per acord de confidencialitat
 • Diseño, monitorización y control para un tanque de agua potable 

  Fernández Varo, José Antonio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2005-06)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Realitzat a/amb:  Endesa Generación
  Este proyecto trata de resolver la problemática que existe en la planta de tratamiento de agua de la Central Térmica de Ciclos Combinados (CTCC) de San Adrián del Besós. Debido al poco cloro en el suministro de agua de ...
 • Disseny d’una màquina de control per visió amb computador basada en eines de codi obert 

  García Guzmán, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-11)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  L'objectiu d'aquest projecte és el disseny d'una màquina de control de qualitat basada en tecnologies de codi obert, per provar així la capacitat d’aquestes en un entorn industrial. La màquina està pensada per ser integrada ...
 • Disseny i implementació d'un controlador per a la conducció autònoma de vehicles en assaigs destructius 

  Ferrer Usieto, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-09)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  L'objectiu principal d'aquest treball és estudiar i dissenyar un sistema de control de la posició del volant d'un vehicle a partir de la informació rebuda des d'una unitat de processament d'imatge. També és objectiu ...
 • Disseny i implementació d'un sistema de monitorització i control per a una taula XY 

  Guasch Ibàñez, Òscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2005-07)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  L’objectiu principal del projecte és fer un sistema de monitorització i control per a una Taula XY via radiofreqüència. El procés de treball seguit durant la realització del nostre projecte presenta la següent estructura. En ...
 • Equilibri del robot AIBO utilitzant DMPs 

  Salord Quetglas, Lluís (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El treball presentat s'emmarca en una iniciativa global que te com a objectiu la recuperació del robot AIBO de Sony. Aquest treball s'ha fet per demostrar el bon funcionament de l'arquitectura proposada. L'arquitectura ...