Now showing items 1-11 of 11

 • Ampliació i millora d'un algorisme de predicció meteorològica 

  Casanovas Aymerich, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-22)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Analysis and solution of a collection of algorithmic problems 

  López Martínez, Rafael Eusebio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01)
  Bachelor thesis
  Open Access
  In competitive programming, one has to use knowledge in algorithms and data structures to find solutions to algorithmic problems, then put those a ideas into a correct computer program that solves the problem within given ...
 • Analysis and solution of different algorithmic problems 

  Martínez García, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-04-20)
  Bachelor thesis
  Open Access
  The goal of competitive programming is being able to find abstract solutions for some given algorithmic problems, and and also being able to code those ideas into an efficient and correct computer program. Performing ...
 • Desenvolupament d'una eina d'interacció entre treballadors socials i el CUV 

  Acedo Delgado, Joel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-04)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Este proyecto se enfoca en el diseño e implementación de un nuevo programa para el CUV, que permite mejorar la comunicación entre los trabajadores sociales y el centro, realizar un seguimiento de los montajes de las gafas, ...
 • Especialització dels maps de la STL per strings 

  Martínez Palau, Francesc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06-15)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
 • Estudi de casos particulars de jocs simples i sistemes electorals en l'àmbit de la teoria de jocs 

  Blasco Ruiz, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-04-24)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En l'entorn de la teoria de jocs, hem desenvolupat algorismes que expliquen els diferents poders i rànquings que tenen els partits polítics en un parlament. Centrant-nos especialment quan en us sistema electoral. el permet ...
 • Implementació d'algorismes eficients per resoldre problemes matemàtics 

  Mauri Ruiz, Pol; Miravé Carreño, Félix (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-28)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Recull de problemes d'estil similar als de l'International Collegiate Programming Contest, de caire algorísmic o matemàtic, amb les seves respectives solucions implementades en C++ o Java. En la solució de cada problema ...
 • Implementació d'algorismes eficients per resoldre problemes matemàtics i algorísmics 

  Alvarez Ruiz, Alex (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-18)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Implementació pràctica d'algorismes fonamentals 

  Viñals Pérez, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-15)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Conjunt d'algorismes de diverses branques de la informàtica i de les matemàtiques, d'ús freqüent per la seva importància. Implementació en C++ independent de llibreries externes, correcta, curta, eficient, comprensible i ...
 • Millores a jutge.org: interfícies, bases de dades i funcionalitats 

  Cusell Sánchez, Enric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-26)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Robot per al joc de taula Go 

  Palacio Lardín, José Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-25)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - confidentiality agreement