• Anàlisis de mesures repetides en assaigs clínics: estudi de l'efecte hipotèrmic de la citicolina 

  Blanch i Font, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-05)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Acceso abierto
  Les malalties vasculars cerebrals són la tercera causa de mort en els països desenvolupats i una de les principals causes de discapacitat i de seqüeles neurològiques. Hi han molts assaigs clínics que han tractat de reduir ...
 • Aplicació per a l'avaluació de l'estabilitat d'un fàrmac 

  Miras Rigol, Francesc; Sabarich Muray, Raquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2004-06)
  Proyecto/Trabajo final de carrera
  Acceso abierto
  L'objectiu de l'estudi és, a partir de la degradació observada als 0, 3, 6, 9 i 12 mesos i seguint les recomanacions que la Emea* fa a la directriu "Stability testing for new drug substances and products", decidir si la ...
 • Caracterización del potencial de abuso del flunitracepam 

  Martí de la Llave, Cecilia (Universitat Politècnica de Catalunya, 1997)
  Proyecto/Trabajo final de carrera
  Acceso abierto
  Con el presente estudio se pretende caracterizar el potencial de abuso del flunitracepam. La pauta de administración del flunitracepam está ajustada para alcanzar concentraciones máximas plasmáticas similares entre los dos ...
 • Correcció del biaix en estudis observacionals amb el Propensity Score. Aplicació a l'estimació de l'efecte del tractament de la leucèmia 

  Morgades de la Fe, Mireia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-06)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Acceso abierto
  Volem analitzar l’efecte del tractament (quimioteràpia o alo-trasplantament) de la leucèmia aguda limfoblàstica (LAL) d’alt risc en adults mitjançant un estudi observacional. La limitació més important dels estudis ...
 • Correcció del biaix en un estudi observacional del consum de cànnabis mitjançant el Propensity Score 

  Mora Fernàndez, Núria; Salla Cairó, Imma (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-09)
  Proyecto/Trabajo final de carrera
  Acceso abierto
  L’objectiu d’aquest estudi és estimar l’efecte d’una intervenció dirigida a la prevenció del consum de cànnabis mitjançant la comparació de dos grups: el grup al que se li aplica la intervenció i el grup control. Per a ...
 • Eficiència en la prestació de serveis mèdics a una UCI 

  Alonso Ginovart, José; Rocamora García, Tamar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06)
  Proyecto/Trabajo final de carrera
  Acceso abierto
  A partir de 3830 pacients ingressats entre els anys 2006 i 2010 a la UCI de l'HUGTiP, estudiem quines variables afecten a la durada de l'estada (LOS) a la UCI. Hem elaborat un model de regressió multilineal per predir LOS ...
 • Estudi aleatoritzat d'una intervenció per a la promoció de la salut reproductiva 

  Oliva Morera, Joan Carles; Cortés Martínez, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-06)
  Proyecto/Trabajo final de carrera
  Acceso abierto
  L’objectiu d’aquest estudi és avaluar si una intervenció educativa d’apropament i visita domiciliaria sobre salut reproductiva augmenta l’ús de serveis de salut reproductiva, així com l’ús i el coneixement de mètodes ...
 • Improving the impact of biomedical research 

  Vilaró Pacheco, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2015-05)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Acceso abierto
  Background: Several claims highlight that the quality of biomedical scientic research is far away from what is desire. Our goal is to evaluate the eect on journal impact of interventions, whose original aim was to improve ...
 • Model estadístic de la durada de les estades hospitalàries 

  Bargalló Chordà, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 1999)
  Proyecto/Trabajo final de carrera
  Acceso abierto
  Aquest estudi es pretén analitzar diverses alternatives per a l'ajust de l'estada mitjana a partir deIs factors relacionats amb el pacient. Aquest ajust possibilitaria l'obtenció d'una estada mitjana de referencia per a ...
 • Modelos GEE para el análisis de la evolución de las lesiones acnéicas tratadas con Nadixa 

  Agis Cherta, David; Cirugeda Bolós, Lourdes (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06)
  Proyecto/Trabajo final de carrera
  Acceso abierto
  El profesor Bakar Bouadjar del departamento de dermatología (CHU de Bab-el-Oued,Argelia) y Laboratorios Ferrer quieren estudiar la evolución de los pacientes tratados con Nadixa crema 1% para el acné a través de un estudio ...
 • Predicting the remaining time to achieve the required number of needed patients or events in an ongoing clinical trial 

  Castellà Canals, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Acceso restringido por acuerdo de confidencialidad
  Realizado en/con:  Hospital Universitari Arnau de Vilanova
  Some times, Randomized Clinical Trials (RCT) take more time than expected to be finished, often due to errors in the inclusion rate. In some cases it is useful to provide a second estimation of the remaining time to end ...
 • Progressió del nombre d'arítmies 

  López Blázquez, Raquel; Montes de Oca Galizzi, Fabiana (Universitat Politècnica de Catalunya, 2004-06)
  Proyecto/Trabajo final de carrera
  Acceso abierto
  Introducció. Una arítmia es dóna quan es produeix qualsevol irregularitat en el ritme natural de cor. A partir de les dades que tenim, on queda constància deis diferents episodis que han patit 59 pacients que tenen ...
 • Promoting quality of clinical trials’ databases 

  Jaramillo Dominguez, Eva (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10)
  Proyecto/Trabajo final de carrera
  Acceso restringido por decisión del autor
  This Bachelor s Thesis is focused in the management of Clinical Trials data, based in my professional experience. The main responsibilities of the Clinical Data Management (CDM) roles are exposed in this Thesis. Examples ...
 • Readability of the effect measures on health interventions 

  Cortés Martínez, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-04)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Acceso abierto
  The measure most used to report treatment effects in survival studies is the Hazard RateRatio (HRR). Patients should be able to make decisions about interventions based on information provided by a health expert. However, ...
 • Sistema de gestió de la formació per Volkswagen França 

  Cascales Muñoz, Raquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-07)
  Proyecto/Trabajo final de carrera
  Acceso abierto