Now showing items 1-20 of 44

  • A robust predictive control for a Quadrotor with an Airsoft-marker 

   Moyano Díaz, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-04-27)
   Master thesis
   Open Access
   This project is part of a more ambitious European project which consists on the autonomous inspection of petrol pipes. This inspection is done using a custom design drone equipped with a direction system, called gimbal, ...
  • Aplicació industrial d'un dron: estudi i desenvolupament d'un sistema de recollida i confinament de mostres líquides 

   Milán Blasco, Jaume (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Applus+
   En aquest projecte es porta a terme l’estudi i el disseny d’un sistema mecànic que possibiliti la recollida de mostres líquides amb drons. El sistema desenvolupat consisteix en una eina acoblada al dron -amb un mecanisme ...
  • Bearing-only slam methods 

   Munguía Alcalá, Rodrigo Francisco (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-10-19)
   Doctoral thesis
   Open Access
   SLAM (Simulatenous Localization and Mapping) es quizá el problema más importante a solucionar en robótica para construir robots móviles verdaderamente autónomos. El SLAM es acerca de cómo un robot móvil opera en un entorno ...
  • Búsqueda de caminos en aplicaciones robóticas 

   Aramayo Monrroy, Erick Ricardo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Today, the calculation of paths is a procedure that is present in many fields, such as autonomous robotics. There are different ways of calculating paths between two points, but with the Dijkstra algorithm we can get a ...
  • Circuit carregador/ balancejador de bateries per a drons 

   Ferré Pastor, Bernat (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-29)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest projecte es dissenyarà i s'implementarà un circuit que permetrà la càrrega controlada d'un bateria tipus LIPO, fins a 6S, per a drons. El circuit permetrà la càrrega balancejada que requereixen aquest tipus de bateries.
  • Construcció i desenvolupament d'una plataforma per a l'estudi de comportaments en robòtica mòbil 

   Orriols i Brunetti , Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2005-09)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
  • Control y Monitorización de Plantas Mediante Una Red CAN 

   Yong Qiang Zhen, Yu (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-07-04)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Castellano: Proyecto de final de carrera de la Ingeniería Técnica en Sistemas Informmáticos, tiene como objetivo la implantación de un sistema informático de control y monitorización de una red CAN. Está basado en las ...
  • Detectors i descriptors de punts característics en imatges. Un estudi comparatiu 

   Armenteras Bosom, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-03)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’objectiu del present projecte és realitzar una comparació dels principals algorismes de detecció i descripció de punts característics en imatges i la creació d’una aplicació pel reconeixement d’objectes utilitzant els ...
  • Dimensionat energètic i desenvolupament d'un sistema portàtil de càrrega per a drons mitjançant energies renovables 

   López López, Juan Manuel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest treball és part d’un projecte que pretén dissenyar i implementar una plataforma portàtil per a la càrrega de drons amb energia renovable. Aquest sistema té l’objectiu d’alimentar les bateries que equipen els drons ...
  • Diseño de una célula robotizada en una instalación 

   Cela Pascual, Roberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El presente documento es el anteproyecto del diseño y posterior montaje de una célula robotizada parte de un proceso de fabricación en la industria del sector del automóvil, en él se define el apartado eléctrico y ...
  • Diseño y construcción de un Quadcopter con un marcador de AirSoft 

   Moyano Díaz, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10)
   Master thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Dispositiu mecànic per a l'aterratge automatitzat d'un dron 

   Alvarez Rodriguez, Rodrigo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-22)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En aquest projecte es dissenyarà un sistema automàtic que permetrà obrir i recollir el tren d'aterratge per a drons. El projecte es basarà en l'estudi mecànic del sistema i s'estudiaran les possibilitats de l'implementació ...
  • Dispositivo robotizado para la medición de patámetros del suelo 

   Naranjo Quintero, Nelson Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-25)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Simulación del movimiento humano mediante colocación directa a partir de la optimización dinámica. La optimización dinámica es herramienta capaz de predecir trayectorias aplicando diferentes criterios de optimización, ...
  • Disseny d'un sistema de control per a la generació d'electricitat basat en energia solar 

   Grébol Nogueras, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En aquest projecte es dissenyarà un sistema de generació d'electricitat a partir d'una placa solar fotovoltaica. El sistema d'energia renovable consisteix en un panell solar, un convertidor de tensió i una bateria per poder ...
  • Disseny electrònic d'un carregador de bateries balançejat per a drons 

   Revaliente Revuelta, José (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-06)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El projecte a tractar consisteix a fer el disseny i el muntatge d’un carregador per a un tipus de bateria que se sol utilitzar en aparells teledirigits professionals necessitats de gran voltatge i amperatge. Parlem de les ...
  • Disseny i implementació d'un robot 3R genèric 

   Ballbè Chaler, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte s'ha realitzat al laboratori del Institut de Robòtica i Informàtica Industrial ubicat en la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la Universitat Politècnica de Catalunya. Els objectius d'aquest ...
  • Disseny i implementació d'un sistema electrònic per a la recàrrega de drons a partir d'energia renovable 

   Bové Escribano, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Gtd Sistemas de Información
   L’objectiu d’aquest treball és dissenyar i implementar una plataforma de recàrrega de drons que utilitzi plaques solars com a font d’energia per tal de fer-la independent de la xarxa elèctrica i sigui traslladable d’un ...
  • Disseny i muntatge d'un robot volador quadricopter 

   Mendez Valles, Ruben (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-30)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest projecte es dissenyarà col·laborativament en el idsseny i en el muntatge d'un dron quadricopter. Es pretén que el robot volador sigui autònom i vaig equipat amb sensor GPS i càmara de visió. També haurà d'incorporar ...
  • Disseny i muntatge d'una estructura mecànica per adquirir paràmetres del sòl 

   Malla Montagut, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-28)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest projecte es dissenyarà i es muntarà una estructura mecànica que permetrà adquirir dades del terreny com ara la conductivitat, temperatura, humitat i totes aquelles que permeti el sensor instal·lat en l'element ...
  • Disseny mecànic d'un gimbal per a drons 

   Martín Velaz, Joel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-28)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En aquest projecte es dissenyarà i es muntarà un sistema mecànic amb diversos graus de llibertat per a moure càmares embarcades en un dron. Aquest dispositiu, gimbal, permetrà també el muntatge d'un marcador de pintura ...