• Anàlisi comparatiu de vins per cromatografia 

  Palazzo, Antonio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-12-04)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Es van escollir i obtindre sis vins catalans de dues diferents Denominacions d’Origen amb el fi de caracteritzar-los, comparar-los i classificar-los mitjançant la cromatografia de gasos. Es va realitzar una sèrie de ...
 • Estudi de la desnitrificació biològica per a aigües de consum 

  Padilla Mollfulleda, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  L’aigua és un element essencial en la vida dels éssers vius i dia a dia la disponibilitat d’aigua apte per al consum humà resulta més complicada. Aquest projecte es centra en un contaminant en particular de les aigües: ...
 • Estudio técnico económico de la extracción y producción de litio 

  Robeyns Aguza, Diego (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-05)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  En aquest projecte s'han estudiat els mètodes extractius així com la producció de liti. També s'ha fet un ampli anàlisi sobre el mercat, analitzant les tendències de l'oferta, la demanda, els preus i la projecció que té ...
 • Estudio y desarrollo de una planta piloto para la obtención de biodiesel 

  López Blanco, Elena (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  L'ús d'energies renovables ha anat en augment a causa de l'excés de contaminació produïda pels combustibles fòssils utilitzats principalment en l'actualitat. A causa de l'escassetat de reserves de combustibles fòssils com ...
 • Estudi tècnic-econòmic per a la generació d'hidrogen gas 

  Laarbi Lombas, Omar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  L‟interès actual per la reducció en l‟emissió a l‟atmosfera de gasos d‟efecte hivernacle (relacionats directament amb el Protocol de Kyoto) està donant lloc a diferents estudis basats en la no emissió i/o recuperació ...
 • Formulation and optimization of polyurethane base for all gloss levels in one shot 

  Amtul Hasib, Nishat (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Aquest projecte està format per dues parts, la primera part és formulació i la segona part és l’estudi de l’impacte econòmic de la reducció de costos en la producció. Hempel produeix diferents tipus de bases poliuretanes ...