• An autonomous vehicle development for submarine observation 

  Gomáriz Castro, Spartacus; Prat Tasias, Jordi; Solé Rovira, Juan; Gayà Suñer, Pedro Francisco (2009-08-01)
  Article
  Accés obert
  En este proyecto se desarrolla un vehículo de observación oceánica de bajo coste, híbrido entre los Autonomous Underwater Vehicles (AUV) y los Autonomous Surface Vehicles (ASV), esto es, que se traslada por la superficie ...
 • A vehicle design for submarine observation 

  Prat Tasias, Jordi; Solé Rovira, Juan; Gayà Suñer, Pedro Francisco (SARTI (Technological Development Centre of Remote Acquisition and Data processing Systems. Technical University of Catalonia (UPC)., 2005-10-01)
  Article
  Accés obert
 • Development of a low-cost autonomous oceanographic observation vehicle 

  Gomáriz Castro, Spartacus; Prat Tasias, Jordi; Ruiz, Antonio Galo; Gayà Suñer, Pedro Francisco; Solé Rovira, Juan; Río Fernandez, Joaquín del (IEEE Press. Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2009-05-11)
  Text en actes de congrés
  Accés obert
  This work proposes the development of a low-cost ocean observation vehicle. This vehicle, a hybrid between Autonomous Underwater Vehicles (AUV) and Autonomous Surface Vehicles (ASV) moves on the surface of the sea and ...
 • Sistema para el autoaprendizaje i la autoevaluación continuada 

  Magnusson Morer, Ingrid; Solé Rovira, Juan; Sivatte Adroer, Mauricio (2006-07-04)
  Audiovisual
  Accés obert
  El sistema desenvolupat pretén implementar un mètode alternatiu al plantejament docent tradicional, tant pel que fa a l’aprenentatge com a l’avaluació d’aquest. Sense deixar d’impartir les classes de teoria i problemes, ...