• Experiències en assignatures de desenvolupament sostenible en format presencial i semipresencial 

  Busquets Rubio, Pere; Cayuela Marín, Diana; Cervantes Torre-Marín, Gemma; Felipe Blanch, José Juan de; Sabater Pruna, M. Assumpta; Sureda, Bàrbara (Centre per a la Sostenibilitat, 2007-07-12)
  Text en actes de congrés / Comunicació de congrés
  Accés obert
  En aquesta ponència es desenvolupen les diferents modalitats presencials i semipresencials, amb les seves característiques particulars, que un grup de professorat de la Càtedra Unesco de Sostenibilitat de la Universitat ...
 • Experiències mediambientals a l'EPSEM. Implantació d'un EMAS 

  Busquets Rubio, Pere; Cortés, Carolina; Navarro Antúnez, Ramón (Centre per a la Sostenibilitat, 2007-07-12)
  Text en actes de congrés / Comunicació de congrés
  Accés obert
  Aquesta ponència presenta les experiències mediambientals que s’han portat a terme al llarg del temps a l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM). Es posa especial èmfasi en la implantació d’un Sistema ...
 • Implantació d'un EMAS a la UPC 

  González-Siso Sampedro, Maria Rosa; Aguado Chao, Juan Carlos; Busquets Rubio, Pere (UPC. Centre per a la Sostenibilitat, 2007-07-12)
  Text en actes de congrés / Comunicació de congrés
  Accés obert
  La present ponència s’emmarca dins de les iniciatives “motor de canvi” que està portant a terme la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), dins del seu compromís amb la Sostenibilitat. Aquest projecte s’inclou dins ...
 • Implantació d'un sistema de gestió EMAS a la UPC 

  González-Siso Sampedro, Maria Rosa; Busquets Rubio, Pere; Aguado Chao, Juan Carlos; Navarro, Ramon; Cortés, Carolina; Gil, Laura (Centre per a la Sostenibilitat, 2009-07-09)
  Text en actes de congrés
  Accés obert
  Les organitzacions del coneixement, i en aquest cas la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya), tenen un impacte negatiu sobre l’ambient a través de l’ús dels recursos naturals i la producció de residus i emissions. Però ...
 • Indicadors de Formació i Investigació per a la Sostenibilitat 

  Cortés, Carolina; Busquets Rubio, Pere; González-Siso Sampedro, Maria Rosa (Centre per a la Sostenibilitat, 2009-07-09)
  Text en actes de congrés
  Accés obert
  L’avaluació de la Sostenibilitat a les organitzacions del coneixement es un tema que ja porta alguns anys de debat. Avaluar els coneixements adquirits en respecte a la sostenibilitat després de cursar una assignatura, o ...
 • Informe sobre la Competència de Sostenibilitat i Compromís Social a la Universitat Politècnica Catalunya 

  Hernández Gómez, M. Angeles; Sureda Carbonell, Bàrbara; Escribano Rodríguez de Robles, Beatriz; Carrera Gallissà, Enric; Martínez Magaña, Juan; Aguado Chao, Juan Carlos; Cot Valle, María Ana; Busquets Rubio, Pere (2016-03-16)
  Report de recerca
  Accés obert
 • La Mesura i modelització de la sostenibilitat 

  Felipe Blanch, José Juan de; Sureda, Bàrbara; Álvarez del Castillo, María Dolores; López, Pepa; Busquets Rubio, Pere (Centre per a la Sostenibilitat, 2007-07-12)
  Text en actes de congrés / Comunicació de congrés
  Accés obert
  Presentació dels projectes duts a terme pel subgrup de recerca de Mesura i Modelització de la Sostenibilitat de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
 • Sostenibilitat, Tecnologia i Excel·lència. Programa STEP 

  Busquets Rubio, Pere (Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa, 2010-12-02)
  Comunicació de congrés
  Accés obert