Ara es mostren els items 1-18 de 18

 • Anàlisi dels nivells d' al·lergen de soja a la ciutat de Barcelona i dels factors condicionants 

  Albacar Ingla, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2011-01)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Durant les dècades dels 80 i els 90 a Barcelona hi va haver brots d'asma epidèmica deguts a la descàrrega de soja al port de Bacelona. Després d'identificar la causa de les epidèmies i d'establir un protocol de seguretat, ...
 • Anàlisi multivariant de sèries temporals 

  Mazaira Font, Ferran-Antonio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  L'objectiu d'aquest projecte és analitzar tant des d'un punt teòric com aplicat el models de sèries temporals multivariants VARMA. la identificació i diagnosis d'aquests models no és trivial donada la seva complexitat, ...
 • Análisis del comportamiento bursátil en América, Europa y Asia desde el punto de vista temporal y espacial 

  Acuña González, Carlos Alberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-02)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés restringit per decisió de l'autor
  En este trabajo final de máster se pretende analizar el comportamiento de los índices bursátiles utilizando técnica de series temporales y análisis espacial. Para realizar este análisis de divide el trabajo en dos partes, ...
 • Análisis espacial de la relación entre mortalidad y vivir cerca de zonas verdes 

  Sánchez Díaz, Emilio J. (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-03)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  En este proyecto se pretende hacer también el análisis de la mortalidad de la población en diferentes municipios del área metropolitana de Barcelona utilizando diversos factores e identificar patrones espaciales que ...
 • Autoproblem : motor generador de problemes d'estadistica bàsica 

  Martín Valdés, Juan A.; Oviedo de La Fuente, Manuel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2001-01)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Els objectius del projecte són: -Crear un conjunt d'aplicacions portables a qualsevol ordinador, per tal de que arribi al màxim d'usuaris possibles sigui quina sigui la seva situació geografica, si és a casa o si és a la ...
 • Comparative analysis between standard risk measurements and behavioral simulations 

  Urbano García, Francisco (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  This project explores behavioral driven simulations as an alternative to the existing classical methods to calculate the most common risk measurements for financial time series, that is, VaR (value at risk) and Expected ...
 • Data mining en sèries temporals : aportació pràctica 

  Delriu Campillo, Raquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2001-10)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  En un món en que la capacitat de generar informació augmenta constantment i en que les dades generades són cada vegada més complexes, analitzar la informació i utilitzar el coneixement extret per regir comportaments futurs ...
 • Estimación y predicción de la velocidad del viento mediante funciones ortogonales empíricas y modelos de volatilidad estacional 

  Baena Mirabete, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-02)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  El objetivo de este trabajo es la implementación, estimación y predicción de modelos espacio-temporales para la velocidad del viento en la zona del Estrecho del Gibraltar a partir de un análisis in-sample y out-of-sample. ...
 • Estructuras internas en el análisis multivariante de series temporales 

  Benítez Iglesias, Iván (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-10)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  El proyecto consiste en la detección de las estructuras internas en las series temporales multivariantes. A través de este análisis, se busca la creación de un modelo común, para el conjunto de las series temporales. Para ...
 • Estudi de la volatilitat en sèries temporals 

  Pijuan Galitó, Raquel (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2015-05)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés restringit per decisió de l'autor
  La meva tesis de final de màster un treball teòric i pràctic en el que es vol donar a conèixer diferents metodologies per estimar la Volatilitat a partir de tres índexs de Borsa. Es posen en pràctica models paramètrics, ...
 • Mètodes de previsió de volatilitat a curt termini aplicats al mercat elèctric espanyol 

  Gironès Sola, Enric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-07)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  El treball s'enmarca en l'actual mercat elèctric espanyol, el qual ha estat patint un procés de liberalització des de l'any 1998. L'objectiu del projecte és presentar, desenvolupar, provar i comparar diversos models ...
 • Model de risc basat en el comportament de targetes de crèdit 

  Riudavets Martí, Lluís (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  El projecte consisteix en desenvolupar un model de risc que permeti ordenar les probabilitats d entrar en mora per a clients amb targetes de crèdit. Les dades que s utilitzen per a modelitzar són les que genera el client ...
 • Modelos Bayesianos jerárquicos espacio-temporales: estimación e implementación eficientes 

  López Moreno, Alberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-11)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  El objetivo de este TFM es estimar e implementar de forma eficiente los modelos Bayesianos jerárquicos espacios temporales. Para ello, se darán las recomendaciones oportunas que permitan obtener resultados precisos y fiables ...
 • Models de volatilitat en els mercats i la crisi financera 

  Obradó Llauradó, Núria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés restringit per decisió de l'autor
  En aquest treball s analitzen dades de cotitzacions d empreses tèxtils de diversos països d Europa. Es pretén avaluar el comportament de la volatilitat de cadascuna de les empreses mitjançant l obtenció de models d ...
 • Predicción de la demanda eléctrica horaria del Mercado Español : Análisis factorial y modelo ARMA-GARCH estacional 

  Chávez Estrada, Marielena (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Predicción de la demanda eléctrica en el mercado Español, mediante un modelo Factorial y ARMA-GARCH estacional.
 • Previsión de ventas en una gran cadena de tiendas 

  Mateos del Pino, Maider (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  La optimización del reaprovisionamiento de una gran cadena de supermercados e hipermercados depende de muchos parámetros entre los que se encuentra la previsión de la demanda de los distintos productos en venta. Esta demanda ...
 • Suport no presencial per l'aprenentatge de regressió lineal simple 

  Basagaña Flores, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 1999-09-28)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  L'objectiu final del programa és que al finalitzar l'aplicació l'usuari sigui capaç de crear els seus propis models de regressió lineal simple, que sàpiga validar-los i que en conegui les limitacions.
 • Wind power forecasting by nonparametric and parametric time series models 

  Tencaliec, Patricia Diana (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-11)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  This report represents the documentation of the project entitled "Wind Power Forecasting by Nonparametric and Parametric Time Series Models". The project was prepared between March 2012 and the 10th of October 2012, at ...