Ara es mostren els items 1-20 de 23

 • Auto Immersió en aplicacions de realitat virtual usant Kinect 

  Riaño Pedemonte, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01-12)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Aquest projecte s'ha realitzat amb la finalitat de proposar una millora a la sensació d'immersió dins d'una escena de realitat virtual. Aquest objectiu s'ha aconseguit identificant a l'usuari amb un avatar que el representa. ...
 • Auto-Immersió en entorns de Relitat Virtual a partir de Kinect i Head Mounted Displays 

  Badal I Regas, Jan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-15)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Aquest projecte consisteix en aconseguir la sensació d’auto-immersió d’un usuari en una escena a través de realitat virtual. L’usuari es visualitzarà en una escena en que un avatar imiti els seus moviments de la millor ...
 • Caged based deformation methods: a survey 

  Rodríguez Nieto, Jesús (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  En este estudio se describen los métodos de deformación basados en caja envolvente y algunas de sus aplicaciones. Cada uno de estos métodos tiene puntos fuertes y puntos débiles que lo hacen mas adecuado para una u otra ...
 • Creació d'una aplicació de realitat augmentada utilitzant el kinect 

  Rodríguez Campayo, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-30)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  [CATALÀ] En aquest TFG s'ha desenvolupat una aplicació de realitat augmentada. S'utilitza Kinect com a controlador de l'aplicació. S'ha creat una classe 'kinect' en C++ que utilitza l'aplicació, però és totalment independent. ...
 • Desenvolupament d'aplicacions interactives de Realitat Augmentada 

  Lopez Diest, Guillermo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-15)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Actualment tant la Realitat Augmentada (RA) com la Realitat Virtual (RV) són camps que es troben en auge, sent aquests cada cop més utilitzats en una gran quantitat de sectors diferents. Aquest treball anomenat “Desenvolupament ...
 • Desenvolupament d'aplicacions interactives de Realitat Virtual a partir dels dispositius Leap Motion i Head Mount displays 

  Ruau Asprela, Mariano (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-09-13)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Aquest Treball de Final de Grau anomenat Desenvolupament d'aplicacions interactives de Realitat Virtual a partir dels dispositius Leap Motion i Head Mounted displays pretén investigar el potencial de les noves tecnologies ...
 • Face Animation with Kinect Face Tracking 

  Forns Gutierrez, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-09-28)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El projecte consisteix en obtenir les dades d'un Kinect, tractar-les amb el SDK Kinect FaceTracking per obtenir les expressions facials i la inclinació del cap d'una persona que aparegui a la imatge, per finalment animar ...
 • Fluids real-time rendering 

  Fuente Caballé, Xavier de la (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  In this thesis the existing methods for realistic visualization of uids in real-time are reviewed. The correct handling of the interaction of light with a uid surface can highly increase the realism of the rendering, ...
 • Generació d'imatges estereoscòpiques a partir d'una posició qualsevol de les càmeres 

  García Larrosa, Bernat (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-04)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Una imatge estereoscòpica és en realitat una parella d'imatges d'una mateixa escena que, mostrades i visualitzades adequadament, donen informació sobre la profunditat dels objectes representats. Actualment aquest ...
 • Incorporation of three-dimensional audio into virtual reality scenes for an improved immersive experience 

  Henriksson Martí, Eric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-09-13)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Audio is a crucial aspect to bear in mind when designing virtual reality applications, as it can add a whole new level of immersion to this kind of experiences if properly used. In order to create realistic sound, it is ...
 • Interacció amb realitat augmentada a partir del dispositiu Kinect 

  Roglà Pujalt, Otger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-27)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  [CATALÀ] S'ha desenvolupat una aplicació que permet simular objectes simples amb certs comportaments físics sobre una escena real captada amb un Kinect, usant OpenGL i Bullet. Com a pas previ s'ha fet una interfície gràfica ...
 • Kinect driven facial animation 

  Ojeda Noda, Guillermo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-29)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Kinect es un dispositivo que se presenta en el ámbito de la industria de la animación como una alternativa económica. Haciendo uso de él, este proyecto desarrolla una aplicación de animación facial que aplique las expresiones ...
 • Millora de la precisió en l'estudi del moviment humà a partir de les dades del Kinect 

  Fernández Membrives, Jonatan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-27)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  [CATALÀ] L'objectiu d'aquest projecte és la millora de les dades resultants de les captures del dispositiu Kinect, més concretament les obtingudes representant el cos humà. El propòsit principal és fer l'eina més precisa ...
 • Motion enriching using humanoide captured motions 

  Mutlu, Sinan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-09-08)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  Animated humanoid characters are a delight to watch. Nowadays they are extensively used in simulators. In military applications animated characters are used for training soldiers, in medical they are used for studying ...
 • Paddle virtual trainer 

  Vilanova González, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Recerca i desenvolupament en l'aplicació de tècniques de visualització, visió per computador i aprenentatge automàtic per a l'anàlisi visual de aspectes tàctics de l'esport de pàdel.
 • Physical based skeleton tracking 

  López Gandía, Axel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07-04)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  Skeleton tracking has multiple applications such as games, virtual reality, motion capture and more. One of the main challenges of pose detection is to be able to obtain the best possible quality with a cheap and easy-to-use ...
 • Quantificació volumètrica de la càrrega fecal a partir d’una sèrie d’imatges CT 

  Roca Vilà, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-02)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  De cara a la planificació d’una colonoscòpia, un dels paràmetres dels quals s’ignora la importància correspon a la càrrega fecal del pacient. El projecte consisteix a donar una quantificació volumètrica d’aquesta càrrega ...
 • Research on generic interactive deformable 3D models: focus on the human inguinal region 

  Musquera Moreno, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-09)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  The goal of this project is to research for real-time approximate methods of physicallybased animation in conjunction with static polygonal meshes with the aim of deforming them and simulating an elastic behaviour for ...
 • Simulació de models deformables interactius amb MEF corrotacionals 

  Díaz Romo, Sandra (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  L'objectiu principal d'aquest treball de fi de grau és realitzar un estudi del comportament dinàmic d'objectes tridimensionals sòlids deformables en la seva interacció amb forces externes. Amb aquest propòsit, en el treball ...
 • Simulació d’interaccions amb imatges mèdiques mitjançant dispositius hàptics 

  Gaspar Fernandez, Raimon (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01-18)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Aquest projecte parteix del treball realitzat per en Joan Fons Sànchez, “Inspecció interactiva i immersiva de models volumètrics. Aplicació diagnosi mèdica”. En aquest projecte desenvoluparem noves eines de Realitat ...