• Análisis vibracional de proteínas en coordenadas internas mediante el modelo ANM 

  Rincón Muñoz, Alba (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-12-17)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  PELE es un software que explora el espacio conformacional de las proteínas, la implementación del movimiento está hecha con el modelo ANM en coordenadas internas. El proyecto tiene como objetivo su desarrollo usando las ...
 • Desenvolupament de codis d'àlgebra lineal amb PyCOMPSs 

  Amela Milian, Ramon (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01-17)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Realitzat a/amb:  Barcelona Supercomputing Centre (BSC)
  Arrel de l’interès per ser capaç d’utilitzar les llibreries de NumPy amb MKL en entorns distribuïts, va sorgir una col·laboració entre Intel R i el departament de Workflows and distributed computing del BSC. Aquest ...
 • Enabling Analytic and HPC Workflows with COMPSs 

  Ramón-Cortés Vilarrodona, Cristián (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  Realitzat a/amb:  Barcelona Supercomputing Centre (BSC)
  In the recent joint venture between High-Performance Computing (HPC) and Big-Data (BD) Ecosystems towards the Exascale Computing, the scientific community has realized that powerful programming models and high-level ...
 • Integration of COMPSs programming model with a new generation of Object Storage Platforms 

  Díaz Suárez, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-21)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  This master thesis shows that the marriage of Programming Models and the new emarging Object Storage Platforms is a powerful framework to deal with the Exascale and Big-Data issues in scientific applications for the next ...
 • Llibreria pel cribratge virtual de compostos químics actius usant simulacions de proteïnes extremadament llargues amb pyCOMPSs 

  Garcia Montilla, Cristian (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-28)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  En el següent document es descriu el desenvolupament de la funcionalitat del cribratge virtual dintre de la llibreria MDPlus, juntament amb el procés que es va seguir per tal d'assimilar l'objectiu del Treball Final de ...
 • Optimization of the cluster analysis tool pyProCT with pyCOMPSs 

  Alvarez Vecino, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10-26)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  PyProCT és una eina Python de clustering de propòsit general. PyCOMPSs és un entorn de treball que facilita el desenvolupament de d'aplicacions paral·leles en Python. L'objectiu d'aquest projecte és modificar pyProCT per ...
 • Paral·lelització del software de simulació PELE++ utilitzant GPUs 

  Oró Gay, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-22)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  El projecte consisteix en paral·lelitzar uns càlculs del software de simulació de proteïnes PELE++ per millorar-ne el rendiment. S'utilitza CUDA i OpenCL per realitzar els càlculs a la GPU.