Ara es mostren els items 1-20 de 39

 • Accuracy Assessment of forecasting services 

  Martínez Fernández, Silverio Juan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-09-05)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  English: A service system is a dynamic configuration of people, technologies, organisations and shared information that create and deliver value to customers and other stakeholders [1]. The following cases are examples ...
 • Aplicació per monitoritzar la Qualitat del Servei 

  Soto Oseira, Rubén (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El meu treball de fi de Grau és un projecte que està inclòs en un altre projecte més gran, anomenat SUPERSEDE, que pretén crear un sistema de millora d’aplicacions. Aquest sistema consistirà en un cicle amb diverses ...
 • Assignació de responsabilitats a capes usant AndroMDA 

  Ameller, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-01-03)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
 • BicingStats 

  Carol Campreciós, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09-14)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Implementació d'un sistema de predicció de l'ocupació de estacions de Bicing i d'una app Android que mostra aquests resultats a l'usuari.
 • Business Process Reengineering based on Measures 

  Gálvez Escañuela, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-09-03)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  Business Process Reengineering (BPR) allows organizations to change their processes in order to improve their activities according to their own objectives. Measurement is needed to evaluate the reengineering process. The ...
 • Cloud computing with an emphasis on PaaS and Google app engine 

  Gedymin, Adam (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-09-19)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  Thesis on cloud with an emphasis on PaaS and Google App Engine
 • Considering Non-Functional Requirements in Model-Driven Engineering 

  Ameller, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06-22)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
 • Construcción de un catálogo de patrones de requisitos funcionales para ERP 

  Carreón Suárez del Real, María Cristina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-06-25)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  La presente tesis de máster constituye una primera aproximación a un procedimiento para la construcción de un catálogo de patrones de requisitos funcionales en el dominio de los sistemas Enterprise Resource Planning ...
 • Creación y gamificación de una red social interna con Liferay 6.2 

  Castellar Torres, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per acord de confidencialitat
  [CASTELLÀ] El proyecto detalla el proceso de creación y gamificación de una red social interna para empresas con Liferay 6.2. Desde la definición de los objetivos, la planificación temporal, el análisis de funcionalidades ...
 • Dealing with uncertainty in contextual requirements at runtime: A proof of concept 

  Zavala Rodríguez, Edith Berenice (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07-07)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  This work presents SACRE, a proof-of-concept implementation of an existing approach, ACon. ACon uses a feedback loop to detect contextual requirements affected by uncertainty and data mining techniques to determine the ...
 • Desenvolupament de components per a la segmentació explícita i targeting d'usuaris en Liferay Portal 

  Mesià Segura, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-11-19)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per acord de confidencialitat
  Desenvolupament de mòduls per a Liferay Portal per a la segmentació d'usuaris i la visualització de continguts d'una pàgina de forma dirigida en funció dels segments de cada usuari.
 • Desenvolupament de la 2a versió de l'aplicació JPRiM 

  Oriol Hilari, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-12-02)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
 • Desenvolupament i distribució àgil d'un sistema de gestió de tasques amb arquitectura MVC 

  Vilà Cuñat, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per acord de confidencialitat
  El treball proposa desenvolupar una eina que sigui capaç de centralitzar tota la informació relacionada amb els projectes d'una empresa en un únic lloc organitzat, disponible per a tots els treballadors, i que permeti ...
 • Eina de suport per a anàlisis de dominis 

  Meseguer Marcobal, Fernando (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-01-19)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
 • Evaluation and prototypical implementation of cloud and big data technologies for a highly customizable business platform 

  Schülke, Felix (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés restringit per acord de confidencialitat
 • Experimenting with generic algorithms to resolve the next release problem 

  Elvassore, Valentin (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07-07)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  Realitzat a/amb:  Institut Superieur d'Informatique, de Modelisation et de leurs Applications
  This thesis consists in determining which genetic algorithm performs better to solve the Next Release Problem. It contains a reformulation of the problem, its implementation with the jMetal library and the final experimenting.
 • Extending Cloud Management Tools at the IaaS and PaaS Layers for Cloud Interoperabitliy 

  Collell Martin, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-02-20)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  This project explores interoperability at the IaaS and PaaS layers of the Cloud Computing stack by contributing to two ongoing European research projects: Cloud4SOA and OPTIMIS. The contributions consist on connecting the ...
 • Gestión via web de una tienda de fotografía 

  Amores Sánchez, María (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-07-04)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
 • Implementation of a digital workspace 

  Weber, Aurore (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-09-14)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  This document is the summary of my final assignment project report. In this report, I described my internship, the problems encountered and the solutions chosen. It includes also an analysis of my planning and the budget ...
 • implentación de un CMS 

  Gimbernat, Céline (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés restringit per acord de confidencialitat
  Evaluation of different CMS with specific requirements and with a Model Quality. Implementation of an intranet using Drupal. Improvement of the access to company's documentation thanks to a indexation with Sorl. Evaluation ...