• Analysis and operation of a wind turbine with a multiphase permanent magnet synchronous generator 

  Jover Almirall, Pablo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07)
  Trabajo final de grado
  Acceso abierto
  This project is based on the modeling and controlling of an offshore wind turbine with a PMSG (Permanent Magnet Synchronous Generator) topology. This topology is gaining relevance nowadays in offshore wind turbines due ...
 • Control and simulation of multi-terminal VSC-HVDC grids for offshore wind integration 

  Romani Vidal, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07)
  Trabajo final de grado
  Acceso abierto
  Nowadays, High Voltage Direct Current (HVDC) systems based on Voltage Source Converters (VSC) are being installed for integrating the energy of individual offshore wind power plants to the main land AC grid. Moreover, ...
 • Design, control and testing of modular multilevel converter prototype 

  Collados Rodríguez, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-09-13)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Acceso abierto
  This Master Thesis presents the design, control and testing of a Modular Multilevel Converter (MMC) prototype. This Voltage Source Converter (VSC) topology provides several advantages compared to previous generations for ...
 • Disseny i control d'un convertidor modular multinivell 

  Clariana Colet, Gerard (Universidad Politecnica de Catalunya, 2015-06)
  Proyecto/Trabajo final de carrera
  Acceso abierto
  Aquest projecte presenta l’estudi, l’ana`lisi i l’esquema de control d’un convertidor d’estructura modular multinivell (MMC) de tipologia Voltage Source Converter (VSC) per a xarxes d’alta tensio´ en corrent continu ...
 • Disseny i implementaci o d'una plataforma experimental per al desenvolupament de simulacions Power Hardware in the Loop 

  Ferer i San José, Ricard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-04)
  Proyecto/Trabajo final de carrera
  Acceso abierto
  En aquest projecte es presenta el disseny, la implementació i la validació d’una plataforma experimental per al desenvolupament de simulacions utilitzant la tècnica PHIL (Power Hardware in the Loop). Una ...
 • Estudi de viabilitat d’autoabastiment elèctric al poble de Casserres 

  Cirera Riu, Eduard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-12)
  Trabajo final de grado
  Acceso abierto
  Aquest treball presenta un estudi de la viabilitat d’autoabastiment elèctric al poble de Casserres, a la comarca del Berguedà. Per tal de dur a terme aquest estudi, primerament, s’ha obtingut el consum elèctric del poble, ...
 • Gestió i dimensionament de la Recàrrega Elèctrica d’una Flota de Vehicles 

  Pujol Martínez, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-05)
  Trabajo final de grado
  Acceso abierto
  El present projecte pretén mostrar els avantatges dels vehicles elèctrics en front els convencionals en una flota de 17 vehicles de la Diputació de Barcelona. En primer lloc, s’analitza l’estat de l’art de les diferents ...
 • Implementació d'una microxarxa monofàsica basada en convertidors de tipologia VSC 

  Cheah Mañé, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-02)
  Proyecto/Trabajo final de carrera
  Acceso abierto
  Implementació d'una microxarxa monofàsica basada en convertidors de tipologia VSC 1 Resum En aquest projecte es presenta la construcció i validació d'una microxarxa que forma part del sistema elèctric monofàsic dels ...
 • Modelització, control i simulació de xarxes en parcs eòlics marins 

  Pagès Tarragó, Andreu (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10-14)
  Trabajo final de grado
  Acceso abierto
  En aquest projecte es presenta l’estudi d’un parc eòlic marí des del punt de vista elèctric. Es realitza l’elecció dels diferents elements que composen aquest tipus de sistema i el seu enllaç fins la xarxa terrestre. Un ...
 • Modelling, control and simulation of LCC-HVDC systems for stability studies 

  Rebled Lluch, Joaquín (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-15)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Acceso abierto
  ThisMasterThesispresentthemodelling,controlandsimulationofaLCC-HVDC(Line- CommutatedConverter,HighVoltageDirectCurrent),whichisthemostprevalenttypeof HVDCtechnologyincurrenttransmissiongrids. An analysisofthecommutati ...
 • Renewable energy microgrid: design and simulation 

  Sarradell Laguna, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-15)
  Trabajo final de grado
  Acceso abierto
  This project designs, models and simulates a microgrid with the next characteristics: - Grid-connected - Zero Net-Metering with the grid (Zero Energy Building concept) - Low Voltage Direct Current (LVDC) distribution ...
 • Simulació i control d'una xarxa HVDC per a la integració de parcs eòlics marins 

  Salmoral Parramon, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01-18)
  Trabajo final de grado
  Acceso abierto
  El projecte presenta l’estudi d’un parc eòlic marí des d’un punt de vista elèctric. S’estudia l’anàlisi dinàmica del control droop emprat en les xarxes d'alta tensió en corrent continu HVDC (High Voltage Direct Current) ...
 • Voltag Droop Control Design for DC Microgrids 

  Bolboceanu, Doru Bogdan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-15)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Acceso abierto