Now showing items 1-18 of 18

  • Ampliación del Parque de almacenamiento de productos petrolíferos MEROIL S.A 

   Vergara Sorribas, Pol Ricard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El present Projecte “Ampliación del Parque de almacenamiento de productos petrolíferos MEROIL S.A” té com a finalitat descriure l’ampliació de les intal·lacions d’emmagatzematge de productes petrolífers que l’empresa MEROIL ...
  • Creació i adaptació d’una instal·lació per a realitzar envasats de sobres de gelatina 

   Gispert Puig, Eduard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-03)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Aquest treball, tracta sobre el disseny inicial d’un procés de fabricació d’un producte gelatinós qu anirà envasat en sobres al qual anomenarem “Jelly”, i a l’adaptació d’aquest procés de producció a la instal·lació ...
  • Diseño de una cámara frigorífica 

   Fernández López del Castillo, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Pensant quin podria ser el tema a desenvolupar en el projecte final de carrera, tenia la necessitat que el tema escollit sigues motivador. Com a tal, res millor que el disseny d’una càmara frigorífica. L’aspecte més ...
  • Diseño y análisis de la instalación de climatización de un bloque quirúrgico 

   López Cabrera, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El presente trabajo se engloba en el marco hospitalario y pretende ser un proyecto de diseño y análisis, especializado en una materia compleja, como lo es la climatización en el ámbito mencionado. Por consiguiente, el ...
  • Disseny d'un banc de proves per a realitzar tests a cossos de fundició de reguladors industrials de gas 

   Inglés Pubill, Joel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01-11)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Disseny d'un banc de proves per a reguladors industrials de gas 

   Rovira Huguet, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El següent treball tracta sobre la realització d’un projecte de disseny per a un banc de proves de reguladors de gas reductors de pressió. Aquest tipus de banc de proves és una instal·lació que es composa de canonades per ...
  • Disseny d'una instal·lació de climatització per a una piscina coberta amb recolzament solar 

   Fontrodona Seriol, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   El projecte consisteix en el càlcul de la climatització de dues piscines, tant la sala com la climatització de l’aigua de les piscines, i els vestuaris d’aquestes per un complex esportiu situat a Badalona mitjançant ...
  • Disseny del sistema de climatització d'una escola 

   Gros Font, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05-16)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Cambio Climático
   En aquest projecte, es precisa dur a terme l'elaboració d'un sistema de climatització d'un escola de negocis, en les millors condicions possibles, i amb la més avançada tecnologia que es troba avui en dia en el camp de la ...
  • Elaboració d'un projecte constructiu de les instal·lacions d'una guarderia 

   Garcia Santamaria, Nil (Universitat Politècnica de Catalunya, 2024-01-30)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En este trabajo, la idea a presentar consiste en definir el concepto de proyecto y todo lo que implica llevarlo a cabo, junto con la creación de un proyecto de instalaciones. Las metodologías y conceptos de gestión de ...
  • Estudi comparatiu de diferents sistemes de climatització per a un hotel 

   Soto Fernández, Cristian (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-02)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El projecte consisteix en un estudi energètic i econòmic de diferents tipus d'instal·lacions de climatització sobre un hotel i de la comparació entre aquests.
  • Estudi de la viabilitat d’un sistema “Load Sensing” mitjançant senyals de transductors de pressió 

   Ribas Vingut, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-29)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Interseal
   En aquest treball realitzarem l’estudi de la equivalència d’un circuit oleohidràulic clàssic muntat amb vàlvules convencionals, enfront del mateix circuit controlat per un PLC que rebrà les senyals d’uns transductors de ...
  • Estudi fluidodinàmic d'aletes de windsurf de velocitat mitjançant comsol multiphysics 

   Capdevila Bertran, Àlex (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-01-17)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L’objectiu d’aquest projecte final de carrera és el disseny d’aletes enfocades a les proves de velocitat de vela en la modalitat de windsurf. Mitjançant el programa d’elements finits, COMSOL Multiphysics, es realitzarà un ...
  • Estudi i disseny d’un vis sense fi criogènic 

   Barcons Roca, Lluc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-15)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   L’objectiu del projecte “Estudi d’un vis sense fi criogènic” és dimensionar una màquina, basada en el principi mecànic del cargol sense fi, capaç de transportar el producte a la vegada que és refrigerat. El producte és ...
  • Estudio energético de una vivienda unifamilair con alto grado de aislamiento térmico 

   Codes Castro, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-28)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Estudio energético de un edificio encaminado a la mejora de su eficiencia y rendimiento.
  • Estudio y diseño de una instalación frigorífica que utiliza CO₂ como refrigerante en régimen subcrítico 

   Rosado Batlle, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El present projecte té la finalitat de realitzar un estudi sobre l’ús de CO2 com a refrigerant a les instal·lacions frigorífiques. S’especifiquen les característiques principals del CO2, comparant-lo amb els fluids ...
  • En habitatge unifamiliar, instal·lació solar tèrmica per a ACS, calefacció i allargament de la temporada de bany d’una piscina exterior 

   Valls Mullor, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Aquest projecte es centra en un habitatge unifamiliar i tracta sobre el disseny i càlcul de la instal·lació solar tèrmica necessària per aconseguir que bona part de la demanda d’ACS (aigua calenta sanitària), calefacció i ...
  • Kit aerodinámico para un Ford Fiesta mk7 

   Depalle Parellada, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-10-14)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte consisteix en el disseny i la anàlisis d’un paquet aerodinàmic per el Ford Fiesta mk7 per la seva participació en la categoria Pro Extreme en la competició de Time Attack. Aquest paquet consisteix d’una ...
  • Millora de l'eficiència energètica d'un habitatge amb elements passius i actius 

   Seguí Taltavull, Catalina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Amb aquest projecte es vol resoldre les dues possibles solucions que hi ha en l’actualitat a l’hora de fer les instal•lacions en un edifici de vivendes. En un edifici només es vol complir amb la normativa vigent i en ...