Now showing items 1-13 of 13

 • An effective strategy of real-time vision-based control for a Stewart platform 

  Rossell Garriga, Josep Maria; Vicente Rodrigo, Jesús; Rubió Massegú, Josep; Barcons Xixons, Víctor (2018)
  Conference report
  Open Access
  A Stewart platform is a kind of parallel robot which can be used for a wide variety of technological and industrial applications. In this paper, a Stewart platform designed and assembled at the Universitat Polit`ecnica de ...
 • Aprenentatge en anglès en el camp de l'electrònica 

  Argelaguet Isanta, María Rosa; Martínez Teixidor, Inmaculada; Vicente Rodrigo, Jesús (Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències de l'Educació, 2012-07-06)
  Conference report
  Open Access
  Els canvis experimentats amb la implantació del EEES són significatius. El professor ha d’aconseguir, no tant sols que l’estudiant maduri respecte al contingut de l’assignatura, sinó que també adquireixi determinades ...
 • Asignaturas de Electrònica en la EPSEM: planificación de la impartición en inglés 

  Alsina Aubach, Montserrat; Argelaguet Isanta, María Rosa; Vicente Rodrigo, Jesús; Martínez Teixidor, Inmaculada (2014)
  Conference report
  Open Access
  Al objeto de garantizar la calidad del aprendizaje de la Electrónica en los estudios de Grado impartidos en la EPSEM, es necesario planificar de manera adecuada las asignaturas impartidas en inglés. En este trabajo se ...
 • Design guidelines using selective harmonic elimination advanced method for DC-AC PWM with the Walsh transform 

  Vicente Rodrigo, Jesús; Pindado Rico, Rafael; Martínez Teixidor, Inmaculada (IEEE, 2011)
  Conference report
  Open Access
  The use of the Walsh transform in DC-AC PWM waveform generation allows the calculation of the switching angles by means of linear equations which depend on the fundamental amplitude. However, when it is needed a ...
 • Diseño y construcción de un prototipo de plataforma Stewart 

  Rossell Garriga, Josep Maria; Blanes Priego, Manel; Vicente Rodrigo, Jesús; Rubió Massegú, Josep; Palacios Quiñonero, Francisco (2016-06-08)
  Article
  Restricted access - publisher's policy
 • Eliminación selectiva de armónicos en convertidores pwm continua-alterna mediante la transformada de walsh 

  Vicente Rodrigo, Jesús (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-03-09)
  Doctoral thesis
  Open Access
  La síntesis de tensión alterna a partir de continua mediante la generación de señales de modulación de anchura de pulsos (PWM) representa un método económico y eficaz de realización de dicha transformación, ya que se ...
 • Improved switching strategy for selective harmonic elimination in DC-AC signal generation via pulse-width modulation 

  Palacios Quiñonero, Francisco; Vicente Rodrigo, Jesús; Molina Hernández, M. Antonia; Karimi, Hamid Reza (2013)
  Article
  Open Access
  We present an advanced design methodology for pulse-width-modulated (PWM) DC-AC signal generation. Using design methods based on the Walsh transform, AC sinusoidal signals can be approximated by suitable PWM signals. For ...
 • Integració de la competència de la tercera llengua (anglès) en els estudis de grau 

  Alsina Aubach, Montserrat; Argelaguet Isanta, María Rosa; Bonet Dalmau, Jordi; Heras Cisa, F. Xavier de las; Águila López, Francisco del; Fortuny Santos, Jordi; Franch Parella, Jorge; Gamisans Noguera, Javier; Giralt Mas, Ma. Rosa; Lao Luque, Concepción; López Martínez, Joan Antoni; Martínez Teixidor, Inmaculada; Palà Schönwälder, Pere; Parcerisa Duocastella, David; Vicente Rodrigo, Jesús; Vila Marta, Sebastià (Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències de l'Educació, 2013-02-08)
  Conference lecture / Conference report
  Open Access
  La finalitat del projecte ha estat la integració de la competència de la tercera llengua en els estudis de grau, des del convenciment que ens cal formar professionals tecnològics multilingües, que és el que ens ha ...
 • Millora de la qualitat del senyal altern en convertidors PWM contínua‐alterna mitjançant l’eliminació selectiva d’harmònics utilitzant la transformada de Walsh 

  Vicente Rodrigo, Jesús; Martínez Teixidor, Inmaculada; Pindado Rico, Rafael (Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa, 2010-12-02)
  Conference lecture
  Open Access
  En aquest treball es presenta un mètode per al càlcul dels angles de commutació d’un senyal PWM mitjançant equacions lineals depenents de l’amplitud de la fonamental, que eliminen de manera selectiva una certa quantitat ...
 • Millora de material docent en l'àmbit de l'electrònica de potència a l'EUETIT i l'EPSEM adaptat als crèdits ECTS. 

  Jaen Fernandez, Carles; Martínez Teixidor, Inmaculada; Pano Ferrer, Olga; Pou Félix, Josep; Sala Caselles, Vicenç; Vicente Rodrigo, Jesús; Pérez, Daniel; Salvador, Antoni; Pineda, Joan Carles; Roca Lefler, Marta; Mas, Andreu; Ojalvo, Pedro; Bacardit, Roger; Planas, Montserrat (Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències de l'Educació, 2010-02-11)
  Conference lecture / Conference report
  Open Access
  El projecte “Millora de material docent en l'àmbit de l'electrònica de potència a l'EUETIT i l'EPSEM adaptat als crèdits ECTS” te com a finalitat la millora de la formació i rendiment acadèmic dels estudiants tenint present ...
 • Stewart platform 

  Blanes Priego, Manel; Palacios Quiñonero, Francisco; Rossell Garriga, Josep Maria; Rubió Massegú, Josep; Vicente Rodrigo, Jesús (Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) - UPC, 2015-11)
  Audiovisual
  Open Access
  Una plataforma Stewart o robot paral•lel és un mecanisme capaç de simular moviments amb sis graus de llibertat, és a dir, tres moviments lineals i tres de rotacionals. D’aquesta manera es poden reproduir en el laboratori ...
 • Teaching materials for learning in english in the field of electronic. Material didáctico para el aprendizaje en inglés en el campo de la electrónica. 

  Alsina Aubach, Montserrat; Argelaguet Isanta, María Rosa; Martínez Teixidor, Inmaculada; Vicente Rodrigo, Jesús (2012)
  Conference report
  Open Access
  In the context of the EHEA, the implementation of the degrees at the UPC has represented changes to the Industrial Engineering studies that were conducted at the Manresa School of Engineering (EPSEM). These changes ...
 • Tracking control for a Stewart platform prototype 

  Rossell Garriga, Josep Maria; Palacios Quiñonero, Francisco; Rubió Massegú, Josep; Vicente Rodrigo, Jesús (2015)
  Conference report
  Restricted access - publisher's policy
  A Stewart platform is a well-known mechanism which can be used for a wide variety of vibration control problems. In this paper, an LQR controller for a Stewart platform prototype is proposed which, combined with a proportional ...