Now showing items 1-20 of 37

  • Acoblament de peces 3D mitjançant processat dual 

   Romero Plantalech, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-11-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
   D’ençà que es va inventar la fabricació additiva mitjançant impressió 3D, ha anat millorant progressivament en tots els aspectes i en tots els mètodes que actualment existeixen, incorporant novetats i innovant dia rere ...
  • Auditoria energètica de l'escola Lluís Vives mitjançant els softwares SG SAVE i HULC 

   Feito Hernández, Marina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-02-14)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   El present projecte consisteix en la certificació energètica de l'escola Lluís Vives (Castelldefels) mitjançant dues eines diferents: SG SAVE i HULC. Una vegada finalitzada aquesta, i comparats ambdós resultats, es realitzaran ...
  • Augment d'estalvi energètic a un habitatge millorant les seves instal·lacions 

   Ortega Puntí, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-09)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest projecte s’intenta aconseguir l’obtenció d’un certificat energètic d’un habitatge concret, situat a Les Masies de Voltregà, aquest certificat s’obtindrà abans i després de fer l’estudi de millores de les seves ...
  • Certificació energètica d'un edifici d'oficines 

   Cavallé Abadal, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-13)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Caixa d'Enginyers
   En aquest document es desenvolupa un estudi d’eficiència energètica sobre un edifici d’oficines ubicat a la ciutat de Barcelona, a la zona de Potosí, de la entitat cooperativa Caixa d’Enginyers. L’estudi comença amb un ...
  • Certificació energètica i millores d’una casa unifamiliar amb piscina exterior 

   Bergadà Pomés, Aina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-11-01)
   Master thesis
   Open Access
   El present treball té com a objectiu analitzar l’eficiència energètica d’un habitatge unifamiliar i proposar alternatives de tipus renovable per tal de millorar-la. A l’hora d’analitzar les diferents opcions, també s’inclou ...
  • Certificació i millores energètiques de la Biblioteca Vapor Vell de Barcelona 

   Martín Sesé, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05-03)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En el present treball s’ha realitzat un estudi sobre l’eficiència energètica de la Biblioteca Vapor Vell que ocupa tres plantes de l’edifici homònim. Durant aquest estudi s’ha avaluat el comportament energètic de l’edifici ...
  • Certificación energética de una vivienda unifamiliar mediante CE3X y HULC. 

   Gayúbar Machado, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-06-21)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Este trabajo tiene como objetivos realizar la certificación energética de una vivienda unifamiliar mediante los programas HULC y CE3X, comparar los resultados y las ventajas e inconvenientes entre ambos programas y, ...
  • Control del perfil de curat durant el processat de materials termostables duals basats en mescles tiol-epoxi 

   Romero Casademunt, Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-15)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Durant el processat de compostos termoestables poden aparèixer pics de temperatura i gradients tèrmics i de conversió degut a l'exotermicitat de la polimerització i la baixa conductivitat tèrmica del material, conduint a ...
  • Design and analysis of dual-curing systems 

   Konuray, Ali Osman (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-09-17)
   Doctoral thesis
   Open Access
   Dual-curing processing is a method to prepare thermoset materials through two polymerization reactions carried out simultaneously or sequentially. In these processes, a firm understanding of reaction mechanisms enables ...
  • Disseny i dimensionament d'una planta de sòls i terres 

   Robert Carbonell, Anna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-06-21)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Tecnocatalana de Runes S.L
   L’empresa Tecnocatalana de Runes S.L. situada a les Franqueses del Vallès vol implementar un nou sistema de tractament de sòls contaminats no perillosos. Aquests majoritàriament provindran dels residus de la ...
  • Estudi d'un quadre fotovoltaic a Sant Climent del Llobregat 

   Ferrer Jambrina, Gemma (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05-16)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Envernissats i Lacats Bellido
   En aquest treball es presenta un estudi exhaustiu sobre la instal·lació de plaques fotovoltaiques de 90 kWp en la localitat de Sant Climent de Llobregat. L'objectiu principal és avaluar la viabilitat tècnica, econòmica i ...
  • Estudi de les necessitats energètiques de les plantes 4 i 5 de l’edifici H de l’ETSEIB 

   Ventura Iglesias, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-07-17)
   Master thesis
   Open Access
   Estudi de les necessitats energètiques de les plantes 4 i 5 de l’edifici H de l’ETSEIB Pàg. 3 Resum En aquest projecte es presenta l’estudi de les necessitats energètiques de les plantes 4 i 5 de l’edifici H de l’ETSEIB. ...
  • Estudi d’eficiència energètica de la Biblioteca Central de Castelldefels 

   Altelarrea Ferré, Inés (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-16)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En aquest treball s’ha dut a terme un estudi d’eficiència energètica de l’edifici que constitueix la seu de la biblioteca municipal de Castelldefels. L’estudi s’ha concretat a dos aspectes principals: el primer, avaluar ...
  • Estudi energètic de la reforma d’un edifici d’habitatges de Barcelona 

   Navarro Serrano, Raúl (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07-15)
   Master thesis
   Open Access
   Covenantee:   E3 Solinteg
   El projecte tracta de la memòria energètica d’un edifici d’habitatges de 6 plantes amb un total de 10 habitatges al carrer Lancaster al barri del Raval de Barcelona. Principalment, un projecte d’aquest tipus inclou, a més ...
  • Estudi energètic d’un edifici terciari i disseny d’una zona d’ús temporal per acollida de refugiats 

   Lorente Ramos, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-06-06)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   El projecte que es desenvolupa a Barcelona implica l'estudi energètic d'un edifici terciari existent, amb l'objectiu de realitzar la certificació energètica de tot l'edifici i obtenir una qualificació energètica que serveixi ...
  • Estudio de la eficiencia energética de una vivienda unifamiliar y la viabilidad económica de posibles mejoras. 

   Ariza Morera, Marina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07-20)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Este proyecto tiene como objetivo realizar la certificación de eficiencia energética de una vivienda unifamiliar situada en la provincia de Huelva y estudiar la viabilidad económica y el impacto ambiental de realizar mejoras ...
  • Estudio de rehabilitación energética de una vivienda 

   Tello Guizado, Josué Eduardo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2024-02-12)
   Master thesis
   Open Access
   En el presente proyecto se lleva a cabo el análisis de las necesidades energéticas de un piso que forma parte de un bloque de viviendas. Para realizar este análisis se efectúan simulaciones energéticas utilizando el programa ...
  • Estudio y optimización energética de una vivienda de Barcelona 

   Farrés Mira, Álvaro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-09)
   Bachelor thesis
   Open Access
   La sociedad está viviendo una problemática que jamás se ha tenido en cuenta hasta estos últimos tiempos: el excesivo consumo de recursos del planeta, como los combustibles fósiles, y su consecuente impacto en emisiones de ...
  • Modificació de sistemes epoxi-anhídrid amb estructures de nucli de poli(etilenimina) i braços de poli(ε-caprolactona) bloquejats 

   Alorda Arrom, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-04)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L’objectiu del treball és la preparació i caracterització de nous materials termostables epoxídics amb la finalitat de disminuir l’inherent fragilitat d’aquests sistemes, sense tenir una pèrdua significativa d’altres ...
  • Modificación de resinas epoxi con estructuras dendríticas de tipo polímeros estrella 

   Acebo Gorostiza, Cristina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-07)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   Las resinas epoxi se encuentran entre los materiales termoestables más importantes que se utilizan en una gran variedad de aplicaciones tales como adhesivos, matrices para materiales compuestos, recubrimientos de superficies ...