Now showing items 1-20 of 28

  • Acoblament de peces 3D mitjançant processat dual 

   Romero Plantalech, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-11-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
   D’ençà que es va inventar la fabricació additiva mitjançant impressió 3D, ha anat millorant progressivament en tots els aspectes i en tots els mètodes que actualment existeixen, incorporant novetats i innovant dia rere ...
  • Auditoria energètica de l'escola Lluís Vives mitjançant els softwares SG SAVE i HULC 

   Feito Hernández, Marina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-02-14)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   El present projecte consisteix en la certificació energètica de l'escola Lluís Vives (Castelldefels) mitjançant dues eines diferents: SG SAVE i HULC. Una vegada finalitzada aquesta, i comparats ambdós resultats, es realitzaran ...
  • Certificació energètica d'un edifici d'oficines 

   Cavallé Abadal, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-13)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Caixa d'Enginyers
   En aquest document es desenvolupa un estudi d’eficiència energètica sobre un edifici d’oficines ubicat a la ciutat de Barcelona, a la zona de Potosí, de la entitat cooperativa Caixa d’Enginyers. L’estudi comença amb un ...
  • Certificació energètica i millores d’una casa unifamiliar amb piscina exterior 

   Bergadà Pomés, Aina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-11-01)
   Master thesis
   Open Access
   El present treball té com a objectiu analitzar l’eficiència energètica d’un habitatge unifamiliar i proposar alternatives de tipus renovable per tal de millorar-la. A l’hora d’analitzar les diferents opcions, també s’inclou ...
  • Certificació i millores energètiques de la Biblioteca Vapor Vell de Barcelona 

   Martín Sesé, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05-03)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En el present treball s’ha realitzat un estudi sobre l’eficiència energètica de la Biblioteca Vapor Vell que ocupa tres plantes de l’edifici homònim. Durant aquest estudi s’ha avaluat el comportament energètic de l’edifici ...
  • Certificación energética de una vivienda unifamiliar mediante CE3X y HULC. 

   Gayúbar Machado, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-06-21)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Este trabajo tiene como objetivos realizar la certificación energética de una vivienda unifamiliar mediante los programas HULC y CE3X, comparar los resultados y las ventajas e inconvenientes entre ambos programas y, ...
  • Control del perfil de curat durant el processat de materials termostables duals basats en mescles tiol-epoxi 

   Romero Casademunt, Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-15)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Durant el processat de compostos termoestables poden aparèixer pics de temperatura i gradients tèrmics i de conversió degut a l'exotermicitat de la polimerització i la baixa conductivitat tèrmica del material, conduint a ...
  • Design and analysis of dual-curing systems 

   Konuray, Ali Osman (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-09-17)
   Doctoral thesis
   Open Access
   Dual-curing processing is a method to prepare thermoset materials through two polymerization reactions carried out simultaneously or sequentially. In these processes, a firm understanding of reaction mechanisms enables ...
  • Disseny i dimensionament d'una planta de sòls i terres 

   Robert Carbonell, Anna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-06-21)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Tecnocatalana de Runes S.L
   L’empresa Tecnocatalana de Runes S.L. situada a les Franqueses del Vallès vol implementar un nou sistema de tractament de sòls contaminats no perillosos. Aquests majoritàriament provindran dels residus de la ...
  • Estudi d’eficiència energètica de la Biblioteca Central de Castelldefels 

   Altelarrea Ferré, Inés (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-16)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En aquest treball s’ha dut a terme un estudi d’eficiència energètica de l’edifici que constitueix la seu de la biblioteca municipal de Castelldefels. L’estudi s’ha concretat a dos aspectes principals: el primer, avaluar ...
  • Estudio y optimización energética de una vivienda de Barcelona 

   Farrés Mira, Álvaro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-09)
   Bachelor thesis
   Open Access
   La sociedad está viviendo una problemática que jamás se ha tenido en cuenta hasta estos últimos tiempos: el excesivo consumo de recursos del planeta, como los combustibles fósiles, y su consecuente impacto en emisiones de ...
  • Modificació de sistemes epoxi-anhídrid amb estructures de nucli de poli(etilenimina) i braços de poli(ε-caprolactona) bloquejats 

   Alorda Arrom, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-04)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L’objectiu del treball és la preparació i caracterització de nous materials termostables epoxídics amb la finalitat de disminuir l’inherent fragilitat d’aquests sistemes, sense tenir una pèrdua significativa d’altres ...
  • Modificación de resinas epoxi con estructuras dendríticas de tipo polímeros estrella 

   Acebo Gorostiza, Cristina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-07)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   Las resinas epoxi se encuentran entre los materiales termoestables más importantes que se utilizan en una gran variedad de aplicaciones tales como adhesivos, matrices para materiales compuestos, recubrimientos de superficies ...
  • Modificación de resinas epoxi con polímeros hiperramificados para mejorar la tenacidad 

   Arauz Lombardía, Ana Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-03)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Las resinas epoxi son un tipo muy importante de polímeros termoestables que se utilizan en una gran variedad de aplicaciones. Son conocidas por sus excelentes propiedades tanto mecánicas como eléctricas, estabilidad ...
  • Modificación de termoestables epoxi-anhídrido con estrelles de núcleo hiperramificado y brazos de poli(metacrilato) 

   Belmonte Parra, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-03)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Las resinas epoxi presentan excelentes propiedades químicas y térmicas, por lo que son utilizadas en numerosas aplicaciones tales como adhesivos, recubrimientos o encapsulantes. Sin embargo, la estructura interna reticulada ...
  • Nous termostables epoxídics modificats amb polièsters hiperramificats amb braços de poli(ε-caprolactona) i poli(etilenglicol) 

   Lagunas i Calpe, Carles (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-11)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Les resines epoxi es troben entre els materials termostables més importants que s'utilitzen en una gran varietat d'aplicacions tals com adhesius, matrius per a materials compostos, recobriments de superfícies i encapsulament ...
  • Nuevas redes termoestables a partir de una resina epoxi modificada con polímeros hiperramificados basados en poliglicidol 

   Santiago Abraira, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-09)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Las resinas epoxi son un tipo muy importante de polímeros termoestables que se utilizan en gran variedad de aplicaciones gracias a sus propiedades mecánicas, su relativamente baja contracción y su alta resistencia química ...
  • Nuevos termoestables basados en resinas epoxi y polietileniminas hiperramificadas comerciales 

   Santiago Abraira, David Manuel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-09)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   Las resinas epoxi son un tipo muy importante de polímeros termoestables que se utilizan en gran variedad de aplicaciones gracias a algunas de sus propiedades mecánicas, su relativamente baja contracción y su alta resistencia ...
  • Optimització de processat de materials compostos duals mitjançant algoritmes genètics 

   Santin Serrano, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-21)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Durant el processat de compostos termostables poden aparèixer pics de temperatura i gradients tèrmics i de conversió degut a l`exotermicitat de la polimerització i la baixa conductivitat tèrmica del material, conduint a ...
  • Preparació de nous termoestables multifuncionals obtinguts mitjançant curat dual de mescles d'acetoacetats i acrilats/metacrilats 

   Ruiz Manuel, Anna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01-12)
   Bachelor thesis
   Open Access
   La selecció adequada de monòmers i de la química de reacció permet obtenir, mitjançant l'anomenat curat dual, materials fets a mida i amb propietats diferenciades al final de cada etapa de curat, poden a més a més els ...