Now showing items 1-20 of 21

 • Cálculo estructural de una residencia de ancianos situada en Barcelona 

  Márquez Amayuelas, Jesús (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-01-12)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El projecte es basa en el cálcul estructural d'una residència d'avis la qual funcionará tant de centre de nit (per a residents) com a centre de día ( per a persones no residents), aquestes últimes amb una sèrie de limitacions ...
 • Cálculo estructural e instalaciones de un pabellón polideportivo 

  Campo García, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
 • Cálculo y diseño de un pórtico grúa 

  Tomás Urruticoechea, Andoni (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-11)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Amb aquest projecte s’ha afrontat el càlcul y disseny d’un pòrtic grua birrail així com les cimentacions i l’armat d’aquestes on anirà recolzat. Està dissenyat sota la idea de que transporti containers d’alt tonelatge al ...
 • Consideracions relatives a la Seguretat d'una Grua Polar d'una Central Nuclear: la integritat de la càrrega 

  Fàbregas Saladié, Isaac (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-18)
  Bachelor thesis
  Open Access
 • Depósito elevado de agua de abastecimiento 

  Cercadillo Martínez, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  L’objectiu del projecte es centra en el disseny d’un dipòsit d’aigua de proveïment, ubicada en el municipi de Camarzana de Tera, província de Zamora. Es tracta de dissenyar i calcular el tanc d’emmagatzematge per proveir ...
 • Desarrollo y verificación de un software para el análisis de vigas continuas a torsión 

  Figuera Pérez, Neus (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:  Roca Sanitario
  En el presente trabajo de fin de grado se desarrolla un software para calcular las torsiones a las que se ve sometida una viga continua. Es decir, se resuelve el problema de una viga continua sometida a torsión en su caso ...
 • Desing of a building for a sludge dewartering plant 

  Irastorza Balaguer, Albert Aitor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Diseño de instalaciones y estructura de un edifició de 40 viviendas 

  Antón Vázquez, David; Lanzas Sánchez, Adrián (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-05)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En aquest projecte s’ha dut a terme el disseny complert d’un edifici de deu plantes pis, una planta baixa i tres plantes soterrani. El disseny inclou: arquitectura, estructura i totes les instal·lacions corresponents. L ...
 • Diseño del mirador del Capelló 

  Contreras Gómez, Kevin Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El projecte presentat consisteix en el disseny d'un mirador en voladís amb sòl acristallat en la singular formació rocosa de la Cinglera del Capelló a Capellades, municipi localitzat a la comarca de l'Anoia. La seva ...
 • Diseño de nave industrial para manejo de grandes cargas 

  Seras Reina, Oscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  En l’actualitat existeix una gran demanda d’element metàl·lics especials per construccions no convencionals. Com són bigues armades de grans dimensions, elements amb formes irregulars de gran tamany, Bigues de formigó ...
 • Diseño de una pasarela peatonal 

  Freixa Sánchez, Eric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L’objectiu d’aquest treball es calcular i redissenyar una estructura peatonal atirantada mixta, la qual posteriorment es faran un seguit de hipòtesis per veure com actuen les seves carregues y esforços utilitzant el programa ...
 • Diseño de un puente de ferrocarril 

  Torras Sánchez, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El projecte de final de grau que es presenta a continuació consisteix en disseny de la superestructura d’un pont per a ferrocarril. En primer terme, s’ha realitzat la recerca d’informació adient sobre la construcció de ...
 • Diseño de un tablero mixto para ferrocarril 

  Solé Perez, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
 • Diseño de un tanque de contención total para el almacenamiento de GNL de 150.000 m₃ 

  Ferreres López, Juan B. (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El present projecte pretén explicar com ha de ser dissenyat un dipòsit de contenció total per al magatzematge de GNL i alhora fer el disseny i càlcul del tanc interior del dipòsit, exactament un avui dia en construcció ...
 • Diseño y cálculo estructural de una nave industrial 

  Sánchez Expósito, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01-01)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present document és el projecte d'una nau industrial, la qual inclou tota la informació necessària, per a l'emmagatzematge de pneumàtic amb zones dedicades a l'entrada i sortida de mercaderies. L'estructura del magatzem ...
 • Disseny d'un pont de formigó pretesat 

  Penalva Cots, Joel; Pros Rius, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El nostre projecte consisteix en dissenyar un pont de formigó pretesat per comunicar la línia de metro entre Barcelona i Esplugues de Llobregat, a traves d’un torrent de 75 metres d’amplada. Amb aquest propòsit s’ha calculat ...
 • Estudi d'eficiència energètica d'un edifici emblemàtic de Barcelona 

  Blanco Gimeno, Dídac (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest treball de fi de grau es situa en l’àmbit de l’eficiència energètica, utilitzant software que ens permetrà arribar a obtenir una qualificació energètica d’un edifici de finals de segle XIX. Es parteix d’un edifici ...
 • Estudio tensional de una sección delgada e implementación en un software de cálculo 

  Gilbert Pino, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:  F87 Arquitectura, Ingeniería y Facilities
  Este proyecto se basa en el desarrollo de un programa informático de cálculo tensional de una sección delgada cualquiera. Para la realización de este programa se ha partido de un detallado estudio en el cuál se han ...
 • HVAC-R Machine Diagnostic 

  González Pozo, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-08)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Nave industrial de hormigón dedicada al almacenamiento de muebles 

  García Pérez, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-11)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  Al present projecte s’analitza l’estructura d’una nau industrial de dos pisos situada al polígon industrial de Badalona estudiant, bàsicament, la secció adequada dels pilars. Els materials que s’utilitzaran seran formigó ...