Now showing items 1-20 of 22

  • Electrificació d'un bloc de vivendes 

   Herrera Ferreruela, Victor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
  • Electrificació i enllumenat d'un camp de fútbol 

   Terradas Güibas, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En el present projecte es defineixen les característiques generals pel disseny i dimensionat de la instal ·lació elèctrica, de l’enllumenat del terreny de joc i de la instal ·lació contra incendis d’un estadi de futbol. Es ...
  • Electrificación de un edificio de 12 viviendas, 3 locales comerciales y aparcamiento. Instalación contra incendios y ventilación del aparcamiento 

   Molina Martín, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-11)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El present Projecte Final de Carrera tracta les principals instal·lacions (instal·lació elèctrica , contra incendis i ventilació) d'un edifici de 12 habitatges, que es distribuiran en 3 plantes. Aquest també albergarà 3 ...
  • Electrificación de un edificio de viviendas con aparcamiento y locales comerciales. Instalación contra incendios y ventilación del aparcamiento. 

   Guerra Naveros, Jose Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06-11)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
  • Electrificación de un hotel 

   Ramos Montero, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
  • Electrificación de un restaurante 

   Insa Anadón, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-14)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El present projecte arriba a dotar de l'equipament necessari a nivell d'instal·lacions, a un local destinat a ser un restaurant - braseria. El projecte s'ha dissenyat seguint les normatives municipals i adequant les ...
  • Electrificación de una biblioteca con parking exterior 

   Olivares de la Vega, Juan José (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-01-12)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El proyecto realizado comprende el diseño, el cálculo y la valoración económica de las instalaciones que se precisan en la memoria: instalación eléctrica, instalación contra-incendios, instalación de agua sanitaria, instalación ...
  • Estudi d'energies renovables per aplicar a una vivenda aïllada 

   Reino Vazquez, Adrián (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   El següent projecte, consistirà en l'estudi de la possibilitat de realitzar un habitatge que es proveeixi ella mateixa, amb la impossibilitat d'estar connectada a la xarxa elèctrica. Això comporta greus problemes pel fet ...
  • Instalación domotizada de una vivienda alimentada por energías renovables 

   Rivera Sánchez, Juan Miguel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En aquest projecte es contempla tot el necessari per realitzar d’instal·lació elèctrica d’una vivenda unifamiliar, amb dos principals característiques, la primera i mes important en els temps actuals, que s’alimenta tota ...
  • Instalación eléctrica de un hotel 

   Barceló Serra, Raimundo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-06-19)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L’objecte del present projecte és definir les característiques generals per el disseny i dimensionat de l’ instal·lació elèctrica d’un hotel de quatre estrelles. El projecte inclou a més les següents instal·lacions: • ...
  • Instal·lacions d'un centre d'atenció primari 

   Gordun Orteu, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El present projecte té com a objecte definir les instal·lacions necessàries per al funcionament del Centre d’Atenció Primària de la població d’Amer i exposar les condicions tècniques i econòmiques efectuant els càlculs ...
  • Instal·lació elèctrica i contra incendis d'un institut 

   Gonzalez Serrasolsas, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
  • Projecte d'electrificació i domotització d'una vivenda unifamiliar 

   Ribó Pertegaz, Óscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Aquest projecte final de carrera realitza un dimensionat de la instal·lació elèctrica y domòtica d’una vivenda unifamiliar. Amb aquesta instal·lació es pretén ajudar a l’usuari a tenir una vida més confortable amb el control ...
  • Projecte d'electrificació i enllumenat d'un institut d'ensenyament secundari 

   Ponce Melenchón, Irene (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06-18)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Aquest projecte té com a objectiu la definició de les instal•lacions elèctriques necessàries per al correcte funcionament d'un Institut d'Ensenyament Secundari, format per aparcament exterior, zones esportiva i d'esbarjo ...
  • Projecte d'instal·lacions d'un aparcament 

   Valverde Tello, Roser (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Aquest projecte defineix totes les instal·lacions necessàries per poder realitzar, controlar i gestionar, tant ”in situ” com remotament, la activitat d’un aparcament soterrani d’us públic per a vehicles de rotació.
  • Projecte d'instal·lació de nau industrial dedicada a bijuteria 

   Rotger Vinent, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El projecte consisteix en el disseny i dimensionament de tota la instal·lació elèctrica, ventilació, contra incendis i instal·lació de captació d’energia solar tèrmica. L’empresa es dedica a la fabricació d’articles de ...
  • Projecte electrificació d'una nau industrial de productes plàstics 

   Caldentey Nicolau, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-06-19)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El present projecte es fa càrrec de tota la instal•lació elèctrica d’una nau industrial que es dedica a la producció de plàstics. Tot i així, el projecte s’ha enfocat també, desde un altre punt de vista, on l’empresa ...
  • Proyecto de domotización y electrificación de una vivienda unifamiliar 

   Mayans Escandell, Jose (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   En aquest projecte final de carrera es realitza el dimensionat de les instal·lacions d'aigua calenta sanitària, de calefacció per sòl radiant, de domotització i d'electrificació d'una vivenda unifamiliar de nova construcció ...
  • Proyecto de electrificación y contra incendios de una nave industrial 

   Rodríguez García, Oscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-01-12)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El projecte consisteix en el disseny de la instal•lació elèctrica i protecció contra incendis d'una nau industrial. És una empresa dedicada al tractament de l'acer, s'encarrega de mecanitzar-lo i crear peces d'acer per ...
  • Proyecto de electrificación y domotización de una vivienda unifamiliar 

   Cabañas Castell, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Aquest projecte final de carrera realitza un dimensionat de la instal·lació elèctrica y domòtica d’una vivenda unifamiliar. Amb aquesta instal·lació es pretén ajudar a l’usuari a tenir una vida més confortable amb el ...