Now showing items 1-10 of 10

  • Automatización de la extracción en fase sólida de los pesticidas organoclorados y hidrocarburos aromáticos policíclicos 

   Gómez Cavero, Concepción (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Para poder extraer satisfactoriamente pesticidas organoclorados e hidrocarburos aromáticos policíclicos se ha desarrollado un método de automatización basado en la extracción en fase sólida. Cuando se han extraído los ...
  • Caracterització de resines naturals 

   Conde Mateos, Mireia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest projecte s’ha realitzat un estudi analític de resines naturals procedents de la família Pinaceae, a fi d’identificar les substàncies volàtils que les composen i si és possible establir-ne semblances i diferències ...
  • Contribució a la caracterització i disminució de l'ús de compostos orgànics volàtils en el sector adober 

   Cuadros Domènech, Rosa (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-02-13)
   Doctoral thesis
   Open Access
   La legislació europea i espanyola vigent pretén que les empreses redueixin la quantitat de compostos orgànics volàtils que usen en els seus processos industrials. L’origen dels compostos orgànics volàtils en la industria ...
  • Contribució a la determinació dels esteril glucòsids en el biodièsel 

   Darder Mediña, Ernest (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-07)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En aquest treball s’ha fet una contribució a l’anàlisi dels esteril glucòsids en biodièsel. Els esteril glucòsids són aquells compostos formats per un glúcid i per un esterol. L’anàlisi ha consistit en la realització de ...
  • Desenvolupament de metodologia pel control analític de fitosanitaris 

   Bautista Ortiz, Sònia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El Treball Final de Carrera té com a objectiu elaborar uns mètodes d’anàlisi química per a identificar i quantificar nous productes fitosanitaris. El TFC consta de dues parts definides, tot i que és bàsicament experimental ...
  • Desenvolupament i validació d'un mètode d'anàlisi per l'imidacloprid i lapermetrina 

   Guilera Roig, Montserrat (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Resum del treball final de carrera El treball esta basat en l’estudi de mètodes analítics d’anàlisi cromatogràfics, concretament amb la cromatografia líquida d’alta resolució (HPLC: High Performance Liquid Chromatography) ...
  • Determinació d'anions d'interès en adoberia mitjançant cromatografia iònica 

   Pérez Quiñones, Carme (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07-19)
   Doctoral thesis
   Open Access
   The laboratories of the leather sector have the necessity to analyse anionic species in different samples. Although ionic chromatography is currently the best method for this analysis, until now, the processes based on it ...
  • Determinació de fungicides en pells i en banys de procés del sector adober 

   Reyes Ferrera, Ma. Reyes, (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07-23)
   Doctoral thesis
   Open Access
   This thesis is based on the development and validation of two analytical methods to determine fungicides commonly used in the tanning industry and other alternative. One of the methods determines fungicides in leather, ...
  • Determinació de TCMTB i altres fungicides en les pells 

   Planas Viñas, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2004-09)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L’objectiu principal d’aquest Treball Fi de Carrera es la determinació quantitativa del TCMTB i semiquantitativa del OPP i PCMK. Donades les característiques del TCMTB, aquest només es pot analitzar (de forma fiable) per ...
  • Fungicides alternatius per a la indústria de la pell : comparació amb productes convencionals 

   Cuadros Domènech, Sara (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-12-20)
   Doctoral thesis
   Open Access
   This thesis is focused on the search of alternatives to fungicides conventionally used in the tanning industry. These chemicals must be effective against a large number of fungi less toxic, more environmentally friendly ...