Now showing items 1-10 of 10

  • Càlcul d'estructures 

   Navés Viñas, Francesc; Llorens Sulivera, Miquel (UPC, 1997)
   Book
   Restricted access to UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV, UOC, BC, UVic, UJI, URL, UIC users
   El llibre, de caràcter general eminentment pràctic, ofereix una visió general de les hipòtesis bàsiques de la resistència de materials i l'anàlisi i el càlcul d'estructures arquitectòniques i d'enginyeria. Pel seu contingut ...
  • Cultivar la ciutat 

   Arosemena, Graciela; Navés Viñas, Francesc (2005-10-07T11:10:45Z)
   Article
   Open Access
   El cultiu d'aliments en les ciutats no és una mica nou, va anar gràcies a que la Humanitat va començar a exercir cert tipus de control sobre la producció aliments el que va conduir a la civilització urbana. Els primers ...
  • El efecto del confort térmico producido por la especie arbórea almez en el espacio público 

   Rojas-Cortorreal, Gilkauris; Roset Calzada, Jaime; Navés Viñas, Francesc; López-Ordoñez, Carlos; Crespo Cabillo, Isabel (Centre de Política de Sòl i Valoracions - Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10)
   Article
   Open Access
   Es ampliamente aceptado el hecho de que la vegetación mejora las condiciones ambientales de las ciudades. La sombra de los árboles incide directamente en las condiciones térmicas del entorno próximo a las personas que usan ...
  • Guía arborea de aplicación al Barcelonès y Maresme 

   Navés Viñas, Francesc (Universitat Politècnica de Catalunya, 1987-03-27)
   Doctoral thesis
   Open Access
   En la presente tesis doctoral nos proponemos proporcionar a arquitectos y a urbanistas un instrumento de trabajo práctico en el desarrollo de sus actividades relacionadas con los sistemas de zonas verdes, consistente en ...
  • La vegetación en el confort micro climático: comparación de especies del clima mediterráneo de Barcelona, España 

   Rojas Cortorreal, Gilkauris Maria; Roset Calzada, Jaime; Navés Viñas, Francesc (Centre de Política del Sòl i Valoracions - Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10)
   Article
   Open Access
   Es bien conocido que la vegetación es un elemento que logra disminuir aportaciones térmicas al microclima, en estudios previos se ha analizado como la vegetación  mejora ciertos aspectos urbanos. Pero no se han realizados ...
  • Parc Torrent Ballester 

   Navés Viñas, Francesc (1999-11)
   Article
   Open Access
   El torrent Ballester va ser un abocador il·legal per a enderrocs de la construcció. El torrent Ballester, des que és parc, ja no és paisatge. Depend del que entenguem per paisatge. Un espai a cel obert no té per que ser-ho ...
  • Sobre la forma final d'alguns arbres 

   Navés Viñas, Francesc; Brufau Niubó, Roberto (2006-12)
   Article
   Open Access
  • Sustainable touristic development in cultural landscapes 

   Navés Viñas, Francesc; Arosemena, Graciela (International Forum on Urbanism / Escola Técnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, 2012-01)
   Conference report
   Open Access
   To rebuild cultural landscape, with sustainable principles, it is fundamental to revalue the cultural and historic heritage but also natural heritage, improving site interpretation, as a manner to recover its touristic ...