Now showing items 1-18 of 18

  • Análisis de la respuesta dinámica en agitadores industriales 

   Bossio, Matias (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-06-01)
   Doctoral thesis
   Open Access
   In food and pharmacological industries, reducing the production time and improving the machine flexibility to be adapted to new products is a constant necessity. This generate changes on the initial working conditions for ...
  • Design and implementation of a vibration monitoring system for RPT hydraulic power plants : Utilizing vibration analysis to optimize predictive maintenance and enhance efficiency in RPT hydraulic power plants 

   Serracanta Pujol, Biel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-07-13)
   Bachelor thesis
   Open Access
   This project aims to address the growing demand for efficient operation and maintenance of hydraulic power plants, particularly reversible pump turbines (RPT). The need for developing a MATLAB application for preventive ...
  • Detection of leaks in pipes from high frequency signals 

   Martino Castelló, Yago (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   The objective of this project is to test the effectiveness and accuracy of the Acoustic Emission method for detecting leaks in pipes using high-frequency signals. To achieve this goal, an experiment was conducted on a water ...
  • Determinació experimental de freqüències pròpies acústiques en flux compressible 

   Ballester Vázquez, Bernat (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-05-18)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest document s’hi troba la memòria del treball de final de grau amb títol “Determinació experimental de freqüències pròpies acústiques en flux compressible”. Es tracta d’un projecte per l’Escola Tècnica Superior ...
  • Determinació numèrica de les freqüències pròpies acústiques en flux compressible 

   Sospedra Parra, Mireia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-05-20)
   Master thesis
   Open Access
   L’objectiu del projecte és determinar les freqüències pròpies acústiques d’un flux compressible1 al llarg d’una canonada que conté una vàlvula de comporta. Es determina numèricament, mitjançant simulacions en elements ...
  • Determinación experimental del fenómeno de flutter en una placa plana 

   López Rodríguez, Duarte (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07-01)
   Master thesis
   Open Access
   Se desea visualizar el fenómeno de flutter experimentalmente en un túnel de viento. En el trabajo se diseñará el experimento y se determinarán las condiciones necesarias de velocidad del viento e inclinación de la placa ...
  • Disseny i validació d’un banc d’assaig per la determinació i visualització de freqüències i modes propis acústics 

   Palacios Surribas, Ernest (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-05-20)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest treball final de grau parteix d’uns objectius que són la determinació experimental de les freqüències pròpies d’una canonada i la visualització dels modes propis del sistema, de cara a una possible pràctica de ...
  • Estudi de millora aerodinàmica amb ventiladors d’un vehicle de la Formula Student 

   Torrentó Rejsek, Mateu (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-09-12)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   BCN eMOTORSPORT
   Aquest projecte recull l’estudi sobre la implementació de ventiladors en un vehicle de la Formula Student a l’equip BCN eMotorsport. En aquest document s’exposa detalladament el procediment d’implementació de simulacions ...
  • Estudi de viabilitat de l'aprofitament del cabal ecològic de la minicentral hidroelèctrica de can Balet 

   Pasquet González, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-02-01)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   L’actual treball té per finalitat, la realització d’un projecte tècnic i econòmic en el qual s’estudiï la viabilitat de turbinar el cabal ecològic d’una minicentral amb un doble objectiu; el de millorar la continuïtat ...
  • Estudi del circuit oleohidràulic dels sistemes de regulació d'una turbina Kaplan 

   Arañó Llach, Román (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-07-21)
   Master thesis
   Open Access
   Aquest Treball de Fi de Màster es planteja com a objectiu el desenvolupament d’un model de simulació del circuit oleohidràulic de regulació de la posició dels àleps d’una turbina Kaplan. Amb aquest objectiu es vol incrementar ...
  • Estudi fluidodinàmic d'una embarcació "Laser". 

   Fernández Marro, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-09-30)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El contingut d’aquest treball es resumeix en la idea de crear un model CFD per tal de millorar diferents aspectes de la navegació i també, del disseny d’una embarcació Laser. La base del treball és crear una metodologia ...
  • Estudi numèric del comportament dinàmic d’un seguidor solar sota l’acció del vent 

   Barceló Costal, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-07-14)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’actual situació energètica i climàtica, juntament amb l’evolució de la tecnologia, ha impulsat un increment exponencial en l’ús de les energies renovables en els últims anys, especialment l’e- nergia solar fotovoltaica. ...
  • On the changes in dynamic behavior produced by the hydraulic turbine runner damage 

   Zhang, Ming (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-17)
   Doctoral thesis
   Open Access
   Hydropower plays a very important role in the world electricity generation nowadays. Hydropower is one type of renewable energy and is the only renewable energy source that can provide a wide range of power regulation with ...
  • Projecte d'un emulsionador de fons de dipòsit 

   López Moles, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-06-21)
   Master thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Simulació CFD durant el transitori de canvi de càrrega d'una turbina hidràulica 

   Martínez Molina, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-07-20)
   Master thesis
   Open Access
   En aquest projecte s’estudien les possibles causes de les fluctuacions observades en la potència d’una turbina Francis de 32 MW. La hipòtesi inicial es que estan provocades per fenòmens transitoris en el flux que la travessa, ...
  • Simulació numèrica del fenomen de flutter en una placa plana 

   Sánchez Cano, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-06-21)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte està dedicat a l’estudi del fenomen aeroalàstic flutter. Té com a objectiu la realització de diferents simulacions numèriques amb diferents condicions d’interacció aeroelàstica entre el vent i una placa ...
  • Simulación fluidodinámica de una turbina hidráulica 

   El Metioui El Kanfaoui, Yassine (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07-01)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   ANDRITZ Hydro
   El objeto de estudio de este Trabajo de Fin de Máster es un modelo computacional a escala real de una turbina Kaplan situada en la central hidroeléctrica de Vogelgrun. Partiendo de la geometría facilitada por la empresa ...
  • Transposició de model a prototipus de les freqüencies pròpies d'estructures submergides. 

   Tost Ausio, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-11-07)
   Master thesis
   Open Access
   Aquest treball consisteix en determinar les freqüències pròpies d’un cos submergit proper a una superfície, amb l’objectiu de trobar si existeix una relació quan el conjunt s’escala. Tot i que pot ser útil per a varies ...