Now showing items 1-20 of 40

  • Anàlisi de la norma IEC 60034-2-1: aplicació en la determinació de les pèrdues i del rendiment dels motors d'inducció trifàsics 

   Guardiola de Cabo, Luis Antonio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El presente proyecto analiza la norma IEC 60034-2-1 para la determinación del rendimiento de motores de inducción trifásicos con rotor de jaula de 1,5 kW de 4 polos. En él se desarrollarán los diferentes protocolos para ...
  • Aplicacions de la pico hidràulica en vivendes rurals aïllades 

   Miquel Albareda, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Covenantee:   Elèctrica E3
   En el present projecte es pretén indicar el procediment a seguir en el desenvolupament d’una pico central hidràulica (Pn < 100 kW) per al subministrament elèctric d’una vivenda rural aïllada amb electrificació bàsica ...
  • Aplicació del tracejat elèctric en una planta de biomassa 

   Roncero Arenas, Erik (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-13)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Eltherm Spain
   En el present projecte s’ha aplicat el tracejat elèctric com a sistema antigelada per als instruments de mesura en una planta generadora mitjançant biomassa situada a Puertollano, anomenada Biollano, operativa des de gener ...
  • Auditoría energética teleférico de Montjuïc 

   Sánchez Lorenzo, José María (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10-30)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   La auditoría energética que se va a realizar en el teleférico de Montjuïc es un estudio integral, en el que vamos a analizar aspectos técnicos y económicos que afectan de manera directa o indirecta al consumo de energía ...
  • Autòmat pirotècnic 

   Casanova Herrera, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-01)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   En l’actualitat és molt normal veure castells de foc, ja sigui per a celebracions de festes dels pobles, celebracions esportives o per a qualsevol acte festiu. Donat que hi ha tants de castells de foc a fer el que jo ...
  • Caracterització dels PUE's en funcionament en stand-by i importància econòmica en un territori 

   Salvador Polo, Raúl (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-06-27)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El següent punt es fer una sèrie de mesures al laboratori per quantificar les pèrdues de cada tipus d’aparell, per això s’estableix una metodologia i es mesuren tots els aparells seguint el mateix procés, per a poder ...
  • Casa rural sostenible 

   Arias Navarro, Alberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-01)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Este proyecto consiste en una casa rural como cualquier otra pero con la diferencia de ser lo mas sostenible posible sin olvidar la parte económica. Para ello se ha realizado a lo largo del proyecto el diseño y cálculo ...
  • Central solar fotovoltaica a Els Monegres 

   Bosacoma Sesma, Eric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Un dels aspectes que influeixen en la emissió de CO2 i per tant en el canvi climàtic es la generació d’energia elèctrica, on en l’actualitat la majoria del mix es generat per energies no renovables a Espanya. Les energies ...
  • Desarrollo de una planta de generación de energía eléctrica, mediante tecnología solar fotovoltaica 

   Fernández Encabo, Enrique (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En la actualidad las energías renovables se sitúan en una posición adecuada al lado de las energías fósiles, para hacer frente a la creciente demanda energética. Además, las energías renovables pueden ir jugando un papel ...
  • Disseny d'una instal·lació elèctrica amb energies renovables, amb control Scada, per una explotació rural 

   Moreno Borrell, Salvador (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-01-25)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El present projecte té com a objecte controlar, monitoritzar i gestionar a distancia un hivernacle per tal d’optimitzar el rendiment de la plantació que s’hi farà. L’hivernacle es distribuirà en quatre mòduls d’hivernacles, ...
  • Disseny del control d'una subestació elèctrica de 400 KV, amb dues posicions de línia i dues de transformació 400/220 KV 

   Llagostera Costa, Aleix (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-07)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Aquest projecte pretén donar a conèixer l’estat actual de la tecnologia i topologies en subestacions elèctriques, i implementar els plànols necessaris per al sistema de protecció i control d’una subestació elèctrica ...
  • Disseny i estudi de viabilitat d'una instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de l'edifici de la piscina municipal de El Vendrell 

   Muñoz Romagosa, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-06)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   [CATALÀ] Amb aquest treball he volgut fer el dissenys d’una instal·lació solar fotovoltaica. L’energia solar fotovoltaica ha evolucionat molt en els darrers 15 anys convertint-se en una alternativa viable a d’altres fonts ...
  • Electrificació solar fotovoltaica per a l’Illa del Rei (Port de Maó, Menorca) 

   Borrás Fedelich, Cristina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Aquest projecte tracta sobre un estudi de viabilitat i posterior dimensionament d’una instal·lació fotovoltaica per a l’edifici principal de l’illa del Rei, situada en el centre del port de Maó, Menorca. L’edifici ...
  • Estación de depuración de aguas residuales con un digestor de biogás para la producción de calor y electricidad mediante una cogeneración 

   Oliveras Sanz, Artur (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-12)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El propósito del presente documento es la descripción de una estación de depuración de aguas residuales situada en término municipal de Balaguer, en la provincia de Lleida. Uno de los tratamientos que intervienen en esta ...
  • Estudi d’una instal·lació fotovoltaica per autoconsum en l’edifici VG4 (Aulari) de l’EPSEVG 

   Romero Wojciechowski, Gabriel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-14)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Aquest projecte tracta sobre la realització d’un estudi per una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum en la coberta del edifici B, del campus de la UPC de Vilanova i la Geltrú. El projecte neix del compromís per part de ...
  • Estudio de la viabilidad de repotenciación del parque eólico “El Perdón” 

   Campuzano Martín, Salvador (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-02-06)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   [CASTELLÀ] El principal objetivo del proyecto, es la realización de un estudio técnico-económico de repotenciación del parque eólico del "Perdón”, de potencia instalada de 20 MW, ubicado a 15 km de Pamplona, situado en lo ...
  • Estudio de viabilidad de una central de biomasa en Monzalbarba 

   Cambra Moreno, Iván (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-07-07)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El presente proyecto consiste en el estudio de viabilidad de tres diferentes soluciones para el diseño de una central de generación de energía eléctrica utilizando la biomasa disponible en la zona. En primer lugar se ...
  • Estudio de viabilidad para implantación de un parque eólico de 20 MW en la zona de Riós, província de Ourense 

   Prieto Gago, Álvaro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-02)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Concello de Castrelo do Val / Concello de Riós
   [CASTELLÀ] El presente trabajo de final de grado tiene como objetivo, la realización de un estudio de implantación técnico-económico, de un parque eólico denominado “País de Riós”, con una potencia de 20 MW, ubicado en los ...
  • Estudio de viabilidad para la implantación de una planta fotovoltaica en el municipio Arnes, en la Terra Alta (Tarragona) 

   Olmo Sánchez, Luis del (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-14)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Según estima la IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), la sociedad tiene 12 años para actuar antes de que las consecuencias medioambientales causadas por el cambio climático sean irreparables. En el momento en ...
  • Estudio para realizar una instalación solar fotovoltaica de autoconsumo en la EPSEVG 

   Carrasco Morillas, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-02-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   [CASTELLA] El presente proyecto, trata sobre la realización de un estudio para la instalación de un generador fotovoltaico en la cubierta de la EPSEVG (Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú). ...