Now showing items 1-4 of 4

 • Disseny i estudi de viabilitat econòmica d’una tovera per a un coet de combustible sòlid de categoria I 

  Grau Rifà, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-10)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Dins aquesta memòria es troba el disseny d’una tovera de coet per a un motor de combustible sòlid de categoria I adaptada per a una altura de 500 m, la tovera va destinada a ser emprada al coet Ares de l’associació ...
 • Estudio de la ley de empuje de cohetes de combustible sólido, conocidas las propiedades de grano y de la cavidad central 

  Hernández Rubio, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-10)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Els sistemes propulsius de combustible sòlid són sistemes simples en comparació a aquells de combustible líquid ja què l’emmagatzematge de combustible comparteix espai físic amb la cambra de combustió. Una ànima central ...
 • Posada en marxa d’un sistema de mesures en un túnel de cavitació 

  Sánchez Botello, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-21)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:  Condorchem Envitech
  Actualment l’enginyeria mediambiental de tractament d’efluents industrials Condorchem Envitech, S.L. està realitzant un estudi científic per a cercar una font de calor alternativa per millorar la generació de calor en els ...
 • Simulació numèrica d'un flux amb cavitació en un tub Venturi 

  Amor Correa, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01-18)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest projecte l'objectiu és desenvolupar un model de cavitació en un Venturi que proporcioni uns resultats similars als experimentals. Els càlculs es realitzen amb un software de Mecànica de Fluids Computacional (CFD) ...