Now showing items 1-20 of 40

 • Aplicacions de Realitat Augmentada utilitzant el dispositiu Kinect 

  Zazurca Guañabens, José Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-02-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El món de la tecnologia i, més concretament, el de la realitat virtual és un sector que actualment no para de créixer i cada cop es desenvolupen més aplicatius que anys enrere semblaven inabastables. Tanmateix, dins d’aquesta ...
 • Aplicacions educatives de la realitat augmentada 

  Huertas Manso, Julia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-09-10)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El treball tracta sobre la creació d’una eina didàctica amb una metodologia general per l’aprenentatge de conceptes físics, científics o d’enginyeria , utilitzant la Realitat Virtual o Augmentada . Aquesta metodologia ...
 • Auto Immersió en aplicacions de realitat virtual usant Kinect 

  Riaño Pedemonte, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01-12)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest projecte s'ha realitzat amb la finalitat de proposar una millora a la sensació d'immersió dins d'una escena de realitat virtual. Aquest objectiu s'ha aconseguit identificant a l'usuari amb un avatar que el representa. ...
 • Auto-Immersió en entorns de Relitat Virtual a partir de Kinect i Head Mounted Displays 

  Badal I Regas, Jan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-15)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest projecte consisteix en aconseguir la sensació d’auto-immersió d’un usuari en una escena a través de realitat virtual. L’usuari es visualitzarà en una escena en que un avatar imiti els seus moviments de la millor ...
 • Caged based deformation methods: a survey 

  Rodríguez Nieto, Jesús (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01)
  Master thesis
  Open Access
  En este estudio se describen los métodos de deformación basados en caja envolvente y algunas de sus aplicaciones. Cada uno de estos métodos tiene puntos fuertes y puntos débiles que lo hacen mas adecuado para una u otra ...
 • Creació de models anatòmics vàlids per a la simulació numèrica 

  Mollá Munilla, Luís Francisco (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-23)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest Treball de Fi de Grau s’estudia la viabilitat d’utilitzar els models anatòmics tridimensionals de lliure disposició, dissenyats pel projecte japonès BodyParts3D, per portar a terme simulacions numèriques. Aquests ...
 • Creació d'una aplicació de realitat augmentada utilitzant el kinect 

  Rodríguez Campayo, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-30)
  Bachelor thesis
  Open Access
  [CATALÀ] En aquest TFG s'ha desenvolupat una aplicació de realitat augmentada. S'utilitza Kinect com a controlador de l'aplicació. S'ha creat una classe 'kinect' en C++ que utilitza l'aplicació, però és totalment independent. ...
 • Desenvolupament d'aplicacions de realitat virtual amb dispositius de posicionament i tracking d'HTC 

  Riaño Pedemonte, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-17)
  Master thesis
  Open Access
  Es vol aprofundir en la possibilitat d`interacció amb objectes d`una escena de Realitat Virtual a partir dels nous dispositius de tracking i que permeten un nivell de precissió molt més alt. S`evaluarà la possibilitat ...
 • Desenvolupament d'aplicacions interactives de Realitat Augmentada 

  Lopez Diest, Guillermo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-15)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Actualment tant la Realitat Augmentada (RA) com la Realitat Virtual (RV) són camps que es troben en auge, sent aquests cada cop més utilitzats en una gran quantitat de sectors diferents. Aquest treball anomenat “Desenvolupament ...
 • Desenvolupament d'aplicacions interactives de Realitat Virtual a partir dels dispositius Leap Motion i Head Mount displays 

  Ruau Asprela, Mariano (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-09-13)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest Treball de Final de Grau anomenat Desenvolupament d'aplicacions interactives de Realitat Virtual a partir dels dispositius Leap Motion i Head Mounted displays pretén investigar el potencial de les noves tecnologies ...
 • Developement of a new automatic skinning system 

  Got, Emeline (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10)
  Master thesis
  Open Access
  Covenantee:  Quantic Dream
  Development of an automatic skinning system for the in-house use of the software Maya, adapted to the 3D artists needs and based on the understanding of the production pipeline workflow for AAA videogames.
 • Dispositius hàptics aplicats a la interacció amb imatges mèdiques de volum 

  May Llorens, Magalí (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-21)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Elprojecte tracta sobre la realització de una aplicació informàtica sota entorn Unityper poder carregar diferents dades mèdiques de volum i poder fer interacció amb elles. Respecte a obtenir unasensació tàctilper a la seva ...
 • Efficient algorithms for the realistic simulation of fluids 

  Ojeda Contreras, Jesús (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-05-28)
  Doctoral thesis
  Open Access
  Nowadays there is great demand for realistic simulations in the computer graphics field. Physically-based animations are commonly used, and one of the more complex problems in this field is fluid simulation, more so if ...
 • Estudi de l'elongació del nervi ciàtic a partir d'ecografies 

  Ribal Ribera, Elena Monica (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-03)
  Bachelor thesis
  Open Access
  S’estudia el moviment del nervi ciàtic d’una persona lesionada a través d’uns vídeos on s’hi pot observar el moviment d’extensió-flexió del turmell. Per situar el lector s’acompanya el treball d’una petita introducció de ...
 • Estudi d'optimització de la producció d'un habitatge mitjançant robots 

  Saludes Piña, Feliu (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01-12)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Face Animation with Kinect Face Tracking 

  Forns Gutierrez, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-09-28)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El projecte consisteix en obtenir les dades d'un Kinect, tractar-les amb el SDK Kinect FaceTracking per obtenir les expressions facials i la inclinació del cap d'una persona que aparegui a la imatge, per finalment animar ...
 • Fluids real-time rendering 

  Fuente Caballé, Xavier de la (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01)
  Master thesis
  Open Access
  In this thesis the existing methods for realistic visualization of uids in real-time are reviewed. The correct handling of the interaction of light with a uid surface can highly increase the realism of the rendering, ...
 • Generació d'imatges estereoscòpiques a partir d'una posició qualsevol de les càmeres 

  García Larrosa, Bernat (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-04)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Una imatge estereoscòpica és en realitat una parella d'imatges d'una mateixa escena que, mostrades i visualitzades adequadament, donen informació sobre la profunditat dels objectes representats. Actualment aquest ...
 • Improving automatic rigging for 3D humanoid characters 

  Ramírez Flores, Jorge Eduardo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-02-04)
  Doctoral thesis
  Open Access
  In the field of computer animation the process of creating an animated character is usually a long and tedious task. An animation character is usually efined by a 3D mesh (a set of triangles in the space) that gives its ...
 • Incorporation of three-dimensional audio into virtual reality scenes for an improved immersive experience 

  Henriksson Martí, Eric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-09-13)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Audio is a crucial aspect to bear in mind when designing virtual reality applications, as it can add a whole new level of immersion to this kind of experiences if properly used. In order to create realistic sound, it is ...