Now showing items 1-20 of 48

  • 3D virtual body from a single image 

   Álvarez De La Campa Crespo, Mercè (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-04)
   Master thesis
   Open Access
   Pipeline that computes a final 3D textured avatar from a single picture
  • A Virtual Reality visualization of the biosonar communication channel for live in the depths of the sea 

   Gil Saavedra, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-06-02)
   Master thesis
   Open Access
   Underwater sound propagation is used as a means of communication by many living beings in the deep sea. It is not only used as a communication channel, but it also serves so that animals can recognize the surrounding ...
  • Aplicacions de Realitat Augmentada utilitzant el dispositiu Kinect 

   Zazurca Guañabens, José Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-02-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El món de la tecnologia i, més concretament, el de la realitat virtual és un sector que actualment no para de créixer i cada cop es desenvolupen més aplicatius que anys enrere semblaven inabastables. Tanmateix, dins d’aquesta ...
  • Aplicacions educatives de la realitat augmentada 

   Huertas Manso, Julia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-09-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El treball tracta sobre la creació d’una eina didàctica amb una metodologia general per l’aprenentatge de conceptes físics, científics o d’enginyeria , utilitzant la Realitat Virtual o Augmentada . Aquesta metodologia ...
  • Aplicació del Material Point Method (MPM) a la deformació d'objectes 

   Martin Garcia, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-01-23)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Una de les branques més importants dins de l'animació per computador és la simulació física del comportament dels objectes d'una escena. Generalment es busca obtenir resultats que visualment es comportin com els objectes ...
  • Auto Immersió en aplicacions de realitat virtual usant Kinect 

   Riaño Pedemonte, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01-12)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte s'ha realitzat amb la finalitat de proposar una millora a la sensació d'immersió dins d'una escena de realitat virtual. Aquest objectiu s'ha aconseguit identificant a l'usuari amb un avatar que el representa. ...
  • Auto-Immersió en entorns de Relitat Virtual a partir de Kinect i Head Mounted Displays 

   Badal I Regas, Jan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-15)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte consisteix en aconseguir la sensació d’auto-immersió d’un usuari en una escena a través de realitat virtual. L’usuari es visualitzarà en una escena en que un avatar imiti els seus moviments de la millor ...
  • Caged based deformation methods: a survey 

   Rodríguez Nieto, Jesús (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01)
   Master thesis
   Open Access
   En este estudio se describen los métodos de deformación basados en caja envolvente y algunas de sus aplicaciones. Cada uno de estos métodos tiene puntos fuertes y puntos débiles que lo hacen mas adecuado para una u otra ...
  • Creació d'una aplicació de realitat augmentada utilitzant el kinect 

   Rodríguez Campayo, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-30)
   Bachelor thesis
   Open Access
   [CATALÀ] En aquest TFG s'ha desenvolupat una aplicació de realitat augmentada. S'utilitza Kinect com a controlador de l'aplicació. S'ha creat una classe 'kinect' en C++ que utilitza l'aplicació, però és totalment independent. ...
  • Creació de models anatòmics vàlids per a la simulació numèrica 

   Mollá Munilla, Luís Francisco (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-23)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest Treball de Fi de Grau s’estudia la viabilitat d’utilitzar els models anatòmics tridimensionals de lliure disposició, dissenyats pel projecte japonès BodyParts3D, per portar a terme simulacions numèriques. Aquests ...
  • Desarrollo de herramientas de animación para la realización de vídeos didácticos de matemáticas para la ingeniería 

   Puyuelo Puyuelo, Marina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-06-21)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
   La importancia de crear contenidos didácticos para la enseñanza online y la motivación de la estudiante por aportar algo a la docencia de la escuela han impulsado este trabajo, que tiene por objetivo realizar vídeos ...
  • Desenvolupament d'aplicacions de realitat virtual amb dispositius de posicionament i tracking d'HTC 

   Riaño Pedemonte, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-17)
   Master thesis
   Open Access
   Es vol aprofundir en la possibilitat d`interacció amb objectes d`una escena de Realitat Virtual a partir dels nous dispositius de tracking i que permeten un nivell de precissió molt més alt. S`evaluarà la possibilitat ...
  • Desenvolupament d'aplicacions interactives de Realitat Augmentada 

   Lopez Diest, Guillermo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-15)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Actualment tant la Realitat Augmentada (RA) com la Realitat Virtual (RV) són camps que es troben en auge, sent aquests cada cop més utilitzats en una gran quantitat de sectors diferents. Aquest treball anomenat “Desenvolupament ...
  • Desenvolupament d'aplicacions interactives de Realitat Virtual a partir dels dispositius Leap Motion i Head Mount displays 

   Ruau Asprela, Mariano (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-09-13)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest Treball de Final de Grau anomenat Desenvolupament d'aplicacions interactives de Realitat Virtual a partir dels dispositius Leap Motion i Head Mounted displays pretén investigar el potencial de les noves tecnologies ...
  • Developement of a new automatic skinning system 

   Got, Emeline (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10)
   Master thesis
   Open Access
   Covenantee:   Quantic Dream
   Development of an automatic skinning system for the in-house use of the software Maya, adapted to the 3D artists needs and based on the understanding of the production pipeline workflow for AAA videogames.
  • Dispositius hàptics aplicats a la interacció amb imatges mèdiques de volum 

   May Llorens, Magalí (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-21)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Elprojecte tracta sobre la realització de una aplicació informàtica sota entorn Unityper poder carregar diferents dades mèdiques de volum i poder fer interacció amb elles. Respecte a obtenir unasensació tàctilper a la seva ...
  • Efficient algorithms for the realistic simulation of fluids 

   Ojeda Contreras, Jesús (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-05-28)
   Doctoral thesis
   Open Access
   Nowadays there is great demand for realistic simulations in the computer graphics field. Physically-based animations are commonly used, and one of the more complex problems in this field is fluid simulation, more so if ...
  • Estudi d'optimització de la producció d'un habitatge mitjançant robots 

   Saludes Piña, Feliu (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01-12)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Estudi de l'elongació del nervi ciàtic a partir d'ecografies 

   Ribal Ribera, Elena Monica (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-03)
   Bachelor thesis
   Open Access
   S’estudia el moviment del nervi ciàtic d’una persona lesionada a través d’uns vídeos on s’hi pot observar el moviment d’extensió-flexió del turmell. Per situar el lector s’acompanya el treball d’una petita introducció de ...
  • Estudio comparativo de diferentes elementos finitos para simulaciones de FEM. 

   Martín Pelacho, Àlvar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-10-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Este trabajo surge de la curiosidad del estudiante y del entusiasmo del tutor para ampliar sus conocimientos del método de elementos finitos (MEF) y de Matlab. En este informe se plantea la necesidad de ser eficientes en ...