Now showing items 1-20 of 27

 • Análisis, estudio y propuestas de mejora para la protección de los ocupantes en caso de choque lateral 

  Da Silva Escarré, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-01-08)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El presente proyecto de investigación se enmarca dentro del desarrollo de la seguridad pasiva en automóviles. El objetivo es reducir las lesiones de los ocupantes en choque lateral. Para el desarrollo de la seguridad pasiva ...
 • Análisis y diseño de la implementación de una séptima relación de cambio para una motocicleta de media cilindrada 

  Comajuan Gutiérrez, Oscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El present projecte té com a objectiu estudiar analíticament la implementació d’una setena relació de canvi de marxes en una motocicleta de mitja cilindrada. Per a això s’analitzaran una sèrie de dades sobre la motocicleta, ...
 • Capó activo 

  Miguélez Martínez, Eduard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-11)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El present projecte presenta un prototip de sistema de seguretat per a vianants anomenat “capó actiu”, destinat per a la seva instal·lació en turismes. Aquest sistema s’engloba dins de la seguretat passiva, la seva funció ...
 • Diseño, cálculo y construcción de una capota eléctrica para un vehículo 4x4 

  Rubio Bocero, Jon (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-04)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El treball consistirà en el disseny, fabricació i posterior adaptació d'una capota elèctrica en un vehicle 4x4 de dimensions reduïdes. Per al seu desenvolupament, es durà a terme un estudi de forces i moments en els elements ...
 • Diseño de caja de cambios manual 

  Vera Barco, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-02-05)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El trabajo se centrará en el diseño de una caja de cambios manual para un turismo utilitario. Todo ello implica cálculo de ejes, engranajes,... Se explicarán los métodos de fabricación.
 • Diseño de unas instalaciones de temperatura controlada para el ensayo de vehículos industriales 

  Avendaño Ojeda, Júlia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Diseño de un basculante trasero para motocicleta 

  Aguilera Turégano, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El següent projecte te com a objectiu determinar la validesa d´un disseny per a un basculant posterior de motocicleta, del tipus monobraç, tant des de el punt de vista resistent com de resposta dinámica durant el ...
 • Diseño de un chasis ligero para automoción 

  Navarro Román, Francisco; Sánchez Prieto, Alberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Aquest projecte es centra, principalment, en el disseny d'un xassís en materials lleugers, per la seva utilització en automoció. L'objectiu és obtenir un disseny de caràcter esportiu, amb la possibilitat d'aplicar a ...
 • Diseño de un kart a medida en Catia V5 

  Guerrero Martínez, Jaime (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-28)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Este TFG trata sobre el diseño de un Kart a medida con el software de CAD de CATIA V5. A la hora de diseñar todas las piezas que confinan un Kart, se han tenido que simplificar algunos diseños de piezas por CAD’s ya ...
 • Diseño mecánico y simulación de un prototipo de motocicleta de carga de propulsión eléctrica 

  Traver Ramos, Oriol; Hermens Ortega, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Diseño y cálculo de un reductor de velocidad para una cinta transportadora. 

  Sánchez Martínez, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-28)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El projecte de final de grau que s’ha realitzat a continuació consisteix a dissenyar i calcular un reductor de velocitat per la seva aplicació a una cinta transportadora de cereal.Primerament, s’han valorat les necessitats ...
 • Disseny del sistema de direcció per un monoplaça de Formula Student 

  Ruiz Anguera, Ernest (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:  Faurecia Interior Systems
  L’objectiu del treball és el disseny del sistema de direcció d’un monoplaça de Formula Student. Concretament, referent al del tercer monoplaça de l’equip e-Tech Racing de l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (Univeristat ...
 • Disseny del xassís i la part motriu d'un car-cross 

  Alsina Ramírez, Marc; Montes Maldonado, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En el present projecte es dissenya el xassís d’un Car-Cross, així com la seva part motriu, des de l’elecció del millor motor fins a diferents elements com poden ser les rodes. Totes les peces i barres han estat sotmeses ...
 • Disseny d'unes barres antibolcada per un Renault R5 

  Pallarols Pujol, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Disseny d’unes barres antibolcada o arc de seguretat per un Renault R5 es tracta d’un projecte on es realitza un Benchmark de tots els arcs de seguretat existents el mercat amb la finalitat de fer-ne un de propi que compleixi ...
 • Disseny d'un xassís de motocicleta 

  Daviu Folguera, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Aquest projecte té com objectiu el primer disseny, la geometria bàsica i l'anàlisis per elements finits d'un xassís de motocicleta de competició amb un sistema de suspensió alternatiu Hossack. Tant el disseny com l'estudi ...
 • Disseny d'un xassís de motocicleta elèctrica comú per conceptes de diversos segments 

  Illa Capellas, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest projecte consisteix en el disseny d’un xassís de motocicleta que ha de poder ser usat sense modificacions en cinc segments diferents de motocicleta, clarament justificats. Cadascun d’aquests segments aporta unes ...
 • Disseny i construcció d'un sistema de direcció mecànica per un prototip de la Formula Student 

  Casals Colomer, Josep (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  L'objectiu del projecte es basa en el disseny i construcció d’un mecanisme de direcció per a un vehicle monoplaça tipus fórmula, per participar en la competició Formula Student que se celebra a Catalunya (circuit de ...
 • Disseny i definició d’un sistema de restricció de moviment lateral i vertical per a assajos de subsistemes de seguretat passiva 

  Magraner Tous, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-01-29)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Des del punt de vista de la seguretat passiva del cotxe i les normatives vigents, un vehicle ha de garantir la màxima integritat de l’estructura, la supervivència i el menor nombre de danys possibles per part dels ocupants ...
 • Disseny i fabricació d'un monocasc de Formula Student amb material compost 

  Ribé Baena, Marta; Barroso Fernández, Ana (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-202018-06-28)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El treball tindrà dos grans blocs, disseny i fabricació. El disseny constarà de l'estudi dels panells sandvitx que formaran l'estructura del monocasc. Per fer-ho, es faran provetes que primerament es simularan i ...
 • Disseny i implantació en automoció d'una llanda fabricada mitjançant tecnologia d'impressió 3D per a metalls 

  Molina Blázquez, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present treball es basa en l'estudi de viabilitat d'un procés alternatiu de fabricació per peces d'automòbil, en concret per a les llantes. Es compararan els costos amb el procés que actualment s'utilitza per fabricar ...