Now showing items 1-20 of 37

  • Anàlisi i modelització al trencament de peces de material plàstic mitjançant el mètode dels elements finits per tal de millorar la correlació amb assajos experimentals 

   Casanovas Saumell, Martí (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-10-20)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
   Covenantee:   SEAT S.A.
   Durant la fase de desenvolupament d’un vehicle des de la fase inicial fins a la fase final, constantment es realitzen modificacions les quals han de ser validades i aprovades per les diferents àrees que intervenen en el ...
  • Análisis y diseño de la implementación de una séptima relación de cambio para una motocicleta de media cilindrada 

   Comajuan Gutiérrez, Oscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El present projecte té com a objectiu estudiar analíticament la implementació d’una setena relació de canvi de marxes en una motocicleta de mitja cilindrada. Per a això s’analitzaran una sèrie de dades sobre la motocicleta, ...
  • Análisis, estudio y propuestas de mejora para la protección de los ocupantes en caso de choque lateral 

   Da Silva Escarré, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-01-08)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El presente proyecto de investigación se enmarca dentro del desarrollo de la seguridad pasiva en automóviles. El objetivo es reducir las lesiones de los ocupantes en choque lateral. Para el desarrollo de la seguridad pasiva ...
  • Capó activo 

   Miguélez Martínez, Eduard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-11)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El present projecte presenta un prototip de sistema de seguretat per a vianants anomenat “capó actiu”, destinat per a la seva instal·lació en turismes. Aquest sistema s’engloba dins de la seguretat passiva, la seva funció ...
  • Control de les emissions emeses pels vehicles mitjançant els canisters 

   Saumell Montanera, Aleix (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-02)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest treball de final de grau s’estudia la formació dels gasos contaminants en els vehicles. Per poder entendre la problemàtica que causen les emissions vehiculars en la salut humana i en el medi ambient, s’ha d’analitzar ...
  • Diseño de caja de cambios manual 

   Vera Barco, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-02-05)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El trabajo se centrará en el diseño de una caja de cambios manual para un turismo utilitario. Todo ello implica cálculo de ejes, engranajes,... Se explicarán los métodos de fabricación.
  • Diseño de la estructura portante de una máquina de ensayos VRU 

   Catalán Blanco, Yago Teodoro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-06-30)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
   En aquest projecte, s'ha realitzat una estructura portant per fer assajos de usuaris vulnerables de la via (VRU). L'objectiu principal del projecte ha estat estudiar diferents alternatives de disseny per aconseguir una ...
  • Diseño de un basculante trasero para motocicleta 

   Aguilera Turégano, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El següent projecte te com a objectiu determinar la validesa d´un disseny per a un basculant posterior de motocicleta, del tipus monobraç, tant des de el punt de vista resistent com de resposta dinámica durant el ...
  • Diseño de un chasis ligero para automoción 

   Navarro Román, Francisco; Sánchez Prieto, Alberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Aquest projecte es centra, principalment, en el disseny d'un xassís en materials lleugers, per la seva utilització en automoció. L'objectiu és obtenir un disseny de caràcter esportiu, amb la possibilitat d'aplicar a ...
  • Diseño de un kart a medida en Catia V5 

   Guerrero Martínez, Jaime (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-28)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Este TFG trata sobre el diseño de un Kart a medida con el software de CAD de CATIA V5. A la hora de diseñar todas las piezas que confinan un Kart, se han tenido que simplificar algunos diseños de piezas por CAD’s ya ...
  • Diseño de unas instalaciones de temperatura controlada para el ensayo de vehículos industriales 

   Avendaño Ojeda, Júlia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Diseño mecánico y simulación de un prototipo de motocicleta de carga de propulsión eléctrica 

   Traver Ramos, Oriol; Hermens Ortega, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Diseño y cálculo de un reductor de velocidad para una cinta transportadora 

   Sánchez Martínez, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-28)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El projecte de final de grau que s’ha realitzat a continuació consisteix a dissenyar i calcular un reductor de velocitat per la seva aplicació a una cinta transportadora de cereal.Primerament, s’han valorat les necessitats ...
  • Diseño y fabricación de un chasis para 'Car-Cross' 

   Arroyo García, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-10-20)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Durant aquest projecte es dissenya, simula i fabrica el xassís tubular d'un ‘Car-Cross’ seguint la normativa FIA. Durant l'etapa de disseny s'ha estudiat exhaustivament la normativa per la qual es regeix i se n'ha tingut ...
  • Diseño, cálculo y construcción de una capota eléctrica para un vehículo 4x4 

   Rubio Bocero, Jon (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-04)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El trabajo consiste en el diseño, cálculo, fabricación y posterior adaptación de una capota eléctrica en un vehículo 4x4 de dimensiones reducidas. Para ello, se llevará a cabo un estudio de fuerzas y momentos en los elementos ...
  • Disseny d'un xassís de motocicleta 

   Daviu Folguera, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Aquest projecte té com objectiu el primer disseny, la geometria bàsica i l'anàlisis per elements finits d'un xassís de motocicleta de competició amb un sistema de suspensió alternatiu Hossack. Tant el disseny com l'estudi ...
  • Disseny d'un xassís de motocicleta elèctrica comú per conceptes de diversos segments 

   Illa Capellas, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte consisteix en el disseny d’un xassís de motocicleta que ha de poder ser usat sense modificacions en cinc segments diferents de motocicleta, clarament justificats. Cadascun d’aquests segments aporta unes ...
  • Disseny d'unes barres antibolcada per un Renault R5 

   Pallarols Pujol, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Disseny d’unes barres antibolcada o arc de seguretat per un Renault R5 es tracta d’un projecte on es realitza un Benchmark de tots els arcs de seguretat existents el mercat amb la finalitat de fer-ne un de propi que compleixi ...
  • Disseny del sistema de direcció per un monoplaça de Formula Student 

   Ruiz Anguera, Ernest (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Faurecia Interior Systems
   L’objectiu del treball és el disseny del sistema de direcció d’un monoplaça de Formula Student. Concretament, referent al del tercer monoplaça de l’equip e-Tech Racing de l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (Univeristat ...
  • Disseny del xassís i la part motriu d'un car-cross 

   Alsina Ramírez, Marc; Montes Maldonado, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En el present projecte es dissenya el xassís d’un Car-Cross, així com la seva part motriu, des de l’elecció del millor motor fins a diferents elements com poden ser les rodes. Totes les peces i barres han estat sotmeses ...