Now showing items 1-20 of 21

  • Anàlisi optomètrica dels rètols de senyalització urbana d'orientació 

   Lliteras Perelló, Catalina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05-12)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Per a situar-se a regions desconegudes els usuaris de les vies públiques necessiten els elements d’orientació , en especial els rètols d’orientació. Aquest treball analitza la tasca de veure i comprendre els rètols durant ...
  • Aplicacions del treball cooperatiu en el currículum de matemàtiques 

   Pastor Armengol, Carles (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-30)
   Master thesis
   Open Access
   El present treball és un recull dels resultats de l'experiència amb treball cooperatiu que he pogut portar a terme en una aula de 1r ESO en el meu centre de pràctiques. En el context docent actual, trobem dificultats a ...
  • Arts dramàtiques i ciències: el teatre com a eina didàctica en l’àmbit de les matemàtiques 

   Renom Carbonell, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-26)
   Master thesis
   Open Access
   El treball parteix de l’interès per trobar maneres pràctiques, divertides i amenes d’apropar les matemàtiques als alumnes i motivar-los en el seu aprenentatge. En concret es busca complementar, reforçar o fins i tot ampliar, ...
  • El currículum de les matemàtiques a l’ESO. Aprenent amb les equacions i el suport wiris 

   Mató Pujol, Susana (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-26)
   Master thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Determinació del factor de cobertura en teixits de calada per processament de la imatge digital i espectroscòpia de reflexió 

   Tàpias Anton, Montserrat (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-08)
   Doctoral thesis
   Open Access
   In this thesis we applied, in a complementary way, techniques of digital image processing and reflectance spectroscopy to perform cover factor (CF) measurements in monochrome openwork fabrics. To evaluate the results ...
  • Elaboració de la programació d’una assignatura optativa de matemàtiques pràctiques i aplicables en el currículum de la ESO 

   Gelabert Paris, Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-26)
   Master thesis
   Open Access
   Aquest treball de fi de màster pretén, a partir de la detecció de les febleses més destacables de l’ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques, elaborar la programació d’una assignatura optativa per a la ESO, que ...
  • Estudi de la visió dels conductors i conductores a Espanya 

   Picó Autonell, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-26)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest treball final de grau segueix la línia de l’estudi “Estat de la visió dels conductors espanyols” del 2010 fet a l’aleshores Escola Universitària d’Òptica i Optometria, i del treball final de grau “Estudi de la visió ...
  • Estudi de la visió dels conductors i conductores que van visitar el Saló del RACC de l'Automòbil 2015 

   Moré López, Elisabet (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-27)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest treball de final de grau segueix la línia de l’estudi “L’estat de la visió dels conductors espanyols” elaborat al novembre del 2010 per l’Escola Universitària d’Òptica i Optometria, i parteix de noves dades per ser ...
  • Estudio del estado de la visión de una muestra de conductores 

   Pitarch Ruiz, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01-26)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest treball de final de grau segueix la línia de l’estudi “Estudio de la visión de los conductores y conductoras que visitaron el salón del RACC del automóvil 2015” realitzat en la Facultat d’Òptica i Optometria de la ...
  • Factors que influeixen en la visualització 3D en una sala de projecció: els estímuls 

   Navinés Ferrer, Urgell (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-01-29)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’estereòpsia és una capacitat del nostre sistema visual que permet distingir la profunditat d’una escena visual a partir de la disparitat binocular dels seus elements. En el nostre estudi s’intenta analitzar la influència ...
  • Factors que influeixen en visualització 3D en una sala de projecció: els observadors 

   Maymó Catalá, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-01-29)
   Bachelor thesis
   Open Access
   La visió estereoscòpica és una de les característiques essencials del sistema visual; necessària principalment per calcular i estimar les distàncies de l’entorn. L’estudi intenta analitzar la influència dels factors més ...
  • L'Institut 2.0 

   Bassas i Bullich, Francesc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-02-09)
   Master thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Lateralitat i problemes en la lectoescriptura 

   Ibañez Requena, Cristina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-13)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Giambattista della Porta (1593) s’adonà que cada persona utilitzava d’una forma preferent un ull per mirar a través de telescopis o lupes. Aquesta observació va donar peu a un debat científic en quant a la importància ...
  • Meta-anàlisi sobre l'ambliopia. 

   Alava Lapo, Tatiana Katheri (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-23)
   Bachelor thesis
   Open Access
   OBJETIVOS: Realizar un meta-análisis sobre la prevalencia de la ambliopía. MATERIAL: Una búsqueda sistemática en Google y Google Scholar de publicaciones sobre estudios de la prevalencia de la ambliopía posteriores al año ...
  • Meta-anàlisi sobre la prevalença de la miopia 

   Quirós López, Miriam (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-23)
   Bachelor thesis
   Open Access
   1. Introducció: l'objectiu és aplicar la meta-anàlisi a diferents articles científics, actuals, sobre la prevalença de la miopia en Àsia central i oriental. La meta-anàlisi és un mètode per obtenir una mitjana ponderada ...
  • El pla mediambiental dins l'Intitut 

   Ramírez Segura, Cristina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-07-06)
   Master thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Promoció del treball dels estudiants fora de l’aula a partir de la implementació de qüestionaris d’autoavaluació de Moodle. 

   Alegret Escales, Josep (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-26)
   Master thesis
   Open Access
   El Centre de Secundària on he realitzat les pràctiques del Màster disposa d’un entorn virtual d’aprenentatge basat en Moodle que s’està fent servir de manera testimonial i pràcticament com a repositori de documents. En ...
  • Relación entre TDA/TDAH y la visión del color, un meta-análisis. 

   Fuentes Gautier, Raquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-27)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Para realizar un meta-análisis sobre los efectos del trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDA/TDAH) en la visión del color, se obtuvieron 16 artículos tras una búsqueda bibliográfica en Medline y Web of ...
  • Validació de la tipografia optotipica 

   González Tobes, José (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-27)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’objectiu del treball és experimentar si la tipografia Optotipica, creada amb l’afany de crear cartes de lectures d’agudesa visual i de lectura alhora, és equivalent a la C de Landolt. L’estudi s’ha dut a terme seguint ...
  • Validació de la tipografia Optotipica_2 

   Collell Cortacans, Àuria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-22)
   Master thesis
   Open Access
   Clínicament, l’agudesa visual es defineix com la capacitat de reconèixer formes o objectes o la seva orientació. Matemàticament, es defineix com l’inversa de l’angle de resolució del detall més petit de l’objecte que pot ...