Now showing items 1-20 of 20

 • Anàlisi optomètrica dels rètols de senyalització urbana d'orientació 

  Lliteras Perelló, Catalina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05-12)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Per a situar-se a regions desconegudes els usuaris de les vies públiques necessiten els elements d’orientació , en especial els rètols d’orientació. Aquest treball analitza la tasca de veure i comprendre els rètols durant ...
 • Aplicacions del treball cooperatiu en el currículum de matemàtiques 

  Pastor Armengol, Carles (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-30)
  Master thesis
  Open Access
  El present treball és un recull dels resultats de l'experiència amb treball cooperatiu que he pogut portar a terme en una aula de 1r ESO en el meu centre de pràctiques. En el context docent actual, trobem dificultats a ...
 • Arts dramàtiques i ciències: el teatre com a eina didàctica en l’àmbit de les matemàtiques 

  Renom Carbonell, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-26)
  Master thesis
  Open Access
  El treball parteix de l’interès per trobar maneres pràctiques, divertides i amenes d’apropar les matemàtiques als alumnes i motivar-los en el seu aprenentatge. En concret es busca complementar, reforçar o fins i tot ampliar, ...
 • El currículum de les matemàtiques a l’ESO. Aprenent amb les equacions i el suport wiris 

  Mató Pujol, Susana (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-26)
  Master thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Determinació del factor de cobertura en teixits de calada per processament de la imatge digital i espectroscòpia de reflexió 

  Tapias Anton, Montserrat (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-08)
  Doctoral thesis
  Open Access
  In this thesis we applied, in a complementary way, techniques of digital image processing and reflectance spectroscopy to perform cover factor (CF) measurements in monochrome openwork fabrics. To evaluate the results ...
 • Elaboració de la programació d’una assignatura optativa de matemàtiques pràctiques i aplicables en el currículum de la ESO 

  Gelabert Paris, Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-26)
  Master thesis
  Open Access
  Aquest treball de fi de màster pretén, a partir de la detecció de les febleses més destacables de l’ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques, elaborar la programació d’una assignatura optativa per a la ESO, que ...
 • Estudi de la visió dels conductors i conductores a Espanya 

  Picó Autonell, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-26)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest treball final de grau segueix la línia de l’estudi “Estat de la visió dels conductors espanyols” del 2010 fet a l’aleshores Escola Universitària d’Òptica i Optometria, i del treball final de grau “Estudi de la visió ...
 • Estudi de la visió dels conductors i conductores que van visitar el Saló del RACC de l'Automòbil 2015 

  Moré López, Elisabet (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-27)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest treball de final de grau segueix la línia de l’estudi “L’estat de la visió dels conductors espanyols” elaborat al novembre del 2010 per l’Escola Universitària d’Òptica i Optometria, i parteix de noves dades per ser ...
 • Estudio del estado de la visión de una muestra de conductores 

  Pitarch Ruiz, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01-26)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest treball de final de grau segueix la línia de l’estudi “Estudio de la visión de los conductores y conductoras que visitaron el salón del RACC del automóvil 2015” realitzat en la Facultat d’Òptica i Optometria de la ...
 • Factors que influeixen en la visualització 3D en una sala de projecció: els estímuls 

  Navinés Ferrer, Urgell (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-01-29)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L’estereòpsia és una capacitat del nostre sistema visual que permet distingir la profunditat d’una escena visual a partir de la disparitat binocular dels seus elements. En el nostre estudi s’intenta analitzar la influència ...
 • Factors que influeixen en visualització 3D en una sala de projecció: els observadors 

  Maymó Catalá, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-01-29)
  Bachelor thesis
  Open Access
  La visió estereoscòpica és una de les característiques essencials del sistema visual; necessària principalment per calcular i estimar les distàncies de l’entorn. L’estudi intenta analitzar la influència dels factors més ...
 • L'Institut 2.0 

  Bassas i Bullich, Francesc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-02-09)
  Master thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Lateralitat i problemes en la lectoescriptura 

  Ibañez Requena, Cristina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-13)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Giambattista della Porta (1593) s’adonà que cada persona utilitzava d’una forma preferent un ull per mirar a través de telescopis o lupes. Aquesta observació va donar peu a un debat científic en quant a la importància ...
 • Meta-anàlisi sobre l'ambliopia. 

  Alava Lapo, Tatiana Katheri (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-23)
  Bachelor thesis
  Open Access
  OBJETIVOS: Realizar un meta-análisis sobre la prevalencia de la ambliopía. MATERIAL: Una búsqueda sistemática en Google y Google Scholar de publicaciones sobre estudios de la prevalencia de la ambliopía posteriores al año ...
 • Meta-anàlisi sobre la prevalença de la miopia 

  Quirós López, Miriam (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-23)
  Bachelor thesis
  Open Access
  1. Introducció: l'objectiu és aplicar la meta-anàlisi a diferents articles científics, actuals, sobre la prevalença de la miopia en Àsia central i oriental. La meta-anàlisi és un mètode per obtenir una mitjana ponderada ...
 • El pla mediambiental dins l'Intitut 

  Ramírez Segura, Cristina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-07-06)
  Master thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Promoció del treball dels estudiants fora de l’aula a partir de la implementació de qüestionaris d’autoavaluació de Moodle. 

  Alegret Escales, Josep (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-26)
  Master thesis
  Open Access
  El Centre de Secundària on he realitzat les pràctiques del Màster disposa d’un entorn virtual d’aprenentatge basat en Moodle que s’està fent servir de manera testimonial i pràcticament com a repositori de documents. En ...
 • Relación entre TDA/TDAH y la visión del color, un meta-análisis. 

  Fuentes Gautier, Raquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-27)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Para realizar un meta-análisis sobre los efectos del trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDA/TDAH) en la visión del color, se obtuvieron 16 artículos tras una búsqueda bibliográfica en Medline y Web of ...
 • Validació de la tipografia Optotipica_2 

  Collell Cortacans, Àuria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-22)
  Master thesis
  Open Access
  Clínicament, l’agudesa visual es defineix com la capacitat de reconèixer formes o objectes o la seva orientació. Matemàticament, es defineix com l’inversa de l’angle de resolució del detall més petit de l’objecte que pot ...
 • Validació de la tipografia Optotipica_3 

  Salsa, Davide (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-06)
  Master thesis
  Restricted access - author's decision
  Objectiu: Validar la nova tipografia, l’Optotipica_3, utilitzant les normes més actuals per a la estandardització d'optotips per a l'avaluació de l'agudesa visual, la norma UNI-EN ISO 8597- 1996. Mètode: La norma estableix ...