Now showing items 1-20 of 56

  • A comparative study of different gradient approximations for Restricted Boltzmann Machines 

   Ji, Lihong (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-06-29)
   Master thesis
   Open Access
   Covenantee:   Universitat Rovira i Virgili. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria / Universitat de Barcelona. Facultat de Matemàtiques i Informàtica
   This project consists of the theoretical study of Restricted Boltzmann Machines(RBMs) and focuses on the gradient approximations of RBMs. RBMs suffer from the dilemma of accurate learning with the exact gradient. Based on ...
  • A Deep Learning Based Tool For Ear Training 

   Nogales Pérez, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05-16)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L'objectiu principal d'aquest projecte és utilitzar tècniques d'aprenentatge profund per desenvolupar una eina capaç de generar exercicis de dictat melòdic significatius perquè els professors de música i els seus estudiants ...
  • A multilayer extension of the similarity neural network 

   Buchaca Prats, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-11-24)
   Master thesis
   Open Access
   Aquest projecte ajunta idees de les radial basis functions, i el multilayer perceptron per a desenvolupar una altra arquitectura de xarxa neuronal artificial i un mètode per a poder-la entrenar. És una extensió de la ...
  • About offline evaluation of ML/DL models in Amazon search engine 

   De La Hoz González, Iván (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-06-28)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Adversarial machine learning for cyber security 

   Fonseca Núñez, Juan Esteban (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-04-25)
   Master thesis
   Open Access
   This master thesis aims to take advantage of state of the art and tools that have been developed in Adversarial Machine Learning (AML) and related research branches to strengthen Machine Learning (ML) models used in cyber ...
  • Analysis of Restricted Boltzmann Machines with pattern-dependant weights 

   González Fernández, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-01-24)
   Master thesis
   Open Access
   This project will consist on the theoretical and experimental analysis of Restricted Boltzmann Machines where the matrix of weights is defined as a function of a set of adjustable patterns, derivation of the learning ...
  • Analysis of speeches in the Spanish Parliament 

   Wang, Zhizhao (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018)
   Master thesis
   Open Access
   First part: classification of political speeches' titles; second part: extracting the information of politicians' characteristics from the biographies and measuring the correlation between the characteristics and the ...
  • Analyzing Twitter data to discover gender biases in Spanish politics 

   Beltrán Jorba, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-27)
   Master thesis
   Open Access
   Covenantee:   Universitat de Barcelona. Facultat de Matemàtiques i Informàtica / Universitat Rovira i Virgili. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
   This work uses Twitter data from Spanish politicians to discover differences in how men and women speak in politics, as well as differences in how men and women politicians are addressed by others. A tool for automatic ...
  • Anàlisi predictiu aplicat al sector financer 

   De La Cruz Pagà, Joaquim (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-01-21)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Aplicaciones del Machine Learning en el diagnóstico del cáncer de pulmón 

   Salvat Navarro, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-06-26)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El cáncer de pulmón es una enfermedad que se caracteriza por el crecimiento anormal de células malignas en los tejidos pulmonares. Es uno de los cánceres más comunes y está estrechamente relacionado con el consumo de tabaco, ...
  • Aplicació de la Intel·ligència Artificial en l'estudi de pèrdues de rendiment en circuits d'aigua 

   Junquera Orozco, Arnau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-06-28)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
   En aquest projecte s'estudia l'aplicació de tècniques d'intel·ligència artificial en l'anàlisi de dades generades per circuits de tractament d'aigua per quantificar i predir les pèrdues de rendiment dels seus components ...
  • Aplicatiu de creació automàtica de planificacions d'entrenament personalitzat 

   Almató Baucells, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Trainerer
   El projecte Aplicatiu de Creació Automàtica de Planificacions d'Entrenament és el Treball de Fi de Grau d'Enginyeria Informàtica de la Universitat Politècnica de Catalunya (BarcelonaTech) realitzat per l'alumne Roger Almató ...
  • Aplicativo de análisis automático de entrenamientos 

   Mingueza Álvarez De La Campa, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-10-23)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Trainerer
   Trainerer es una empresa que crea planes de entrenamiento para deportistas. Para ello disponen de una plataforma que importa datos de aplicaciones que registran entrenamientos como Strava y Garmin. Con estos datos se ...
  • Applications of deep learning in radiomics and survival prediction 

   Zhu, Dean (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-05-27)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   University of Toronto
   En aquest treball investiguem el potencial de la radiómica com a eina per la predicció de superviv\`encia. Donat les limitacions dels models actuals apliquem xarxes neuronals profundes per millora els resultats comparats ...
  • Applied Anomaly Detection on unsupervised detection of marine mammals 

   Mesa Hernández, Rafael (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-01)
   Master thesis
   Open Access
   Covenantee:   Universitat Rovira i Virgili / Universitat de Barcelona
   In this report, techniques for Anomaly Detection are explored with the aim of automating the process of detecting marine mammals in satellite imagery. This can be later be applied to extract and prepare data for an object ...
  • Automatic detection of endangered species in video and satellite images using deep learning 

   Torres Cirina, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-04-27)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   A work on processing techniques using Deep Learning (Convolutional Neural Networks) to detect and classify marine mammals in aerial photographs. The computational capacity offered by these new tools will allow the scientific ...
  • Automatic detection of endangered species in video and satellite images using deep learning 

   Martín Pinardel, Rubén (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-09-08)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   In the context of the current global biodiversity crisis, several whales and cetacean species are among the most endangered animals on Earth due to past extensive whaling and to the current impact of human activities. This ...
  • Automatic post-processing of left atrium segmentations 

   Borrell Araunabeña, Laia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05-16)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   ADAS3D Medical / Universitat de Barcelona / Universitat Rovira i Virgili
   Cardiac anatomical segmentation is an essential step in many clinical applications that require quantitative measures such as myocardial mass and ventricle volume. Traditionally, these segmentations were manually performed ...
  • Comparación de diferentes algoritmos de optimización del balanceo de carga en Jenkins 

   Giménez Pacheco, Jesús (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-30)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Giesecke & Devrient
   Aquest TFG consta primerament de l'integració de l'entorn de test al software de CI Jenkins i l'implementació d'una pipeline robusta, un cop fet això, es dissenya i implementa un algorisme que modifica el comportament per ...
  • Compilador de DOT a SQL 

   Allés Anglada, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-19)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement