Now showing items 1-20 of 26

  • A portable three-dimensional object slicer 

   Willemsen, Luuk (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06-27)
   Bachelor thesis
   Open Access
   OpenSlicer is a portable three-dimensional object slicer. Its purpose is to be run in a web browser, possibly on mobile devices, as a convenient way to 3D print objects without needing a computer.
  • Adaptabilitat d'interfícies d'usuari gràfiques per a diferents dispositius 

   Puig Turón, Jaume (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-09)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Actualment, les persones utilitzen molts dispositius diferents per arribar al seu objectiu: mòbils, tauletes, ordinadors portàtils, ordinadors de torre... I tots aquests dispositius també són diferenciats entre ells, de ...
  • Aplicació de desenvolupament de videojocs fàcil per a tothom 

   Valls Torres, Àlex (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-03)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte consisteix en el desenvolupament d'una aplicació que permet crear videojocs senzills a usuaris que no disposen de coneixements tècnics en aquest àmbit. D'aquesta manera s'ha creat un motor gràfic amb unes ...
  • Aplicació per a la supervisió d'un robot per a anàlisis clíniques 

   Chico Forga, Francisco (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-01-15)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El objetivo del proyecto presentado en estas memorias consiste en analizar, diseñar e implementar una interficie que haga cómodo, intuitivo y fácil el proceso de preparación demuestras analíticas utilizando la técnica IFA.
  • Aplicación multijugador en realidad aumentada 

   Ramis Vasquez, Felipe (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Este trabajo de fin de grado tiene como objetivo explorar e investigar la realidad aumentada buscando un nuevo formato de entretenimiento añadiéndole la componente multijugador. Debido a esto, se ha implementado una ...
  • Automatic and guided rigging of 3D characters 

   Boquet Bertran, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-06-25)
   Master thesis
   Open Access
   The objective of this Master's Thesis is to provide modellers with a comprehen- sive method of rigging, clothing and animation of virtual characters. Rigging is the process of creating the necessary information for a ...
  • Construcció d’un paquet R per l’estudi de variables binaries compostes 

   Rovira Salvat, Raquel (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2020-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
   CA Aquest treball es centra en l’estudi d’esdeveniments compostos i, en particular, en el disseny d’assajos clínics on la variable principal és una variable binària composta. Es pretén construir una llibreria R amb funcions ...
  • Creación de una aplicación web orientada a los estudios de mercado 

   Ortíz Gomar, Yaiza (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Programación de una aplicación web orientada a la realización de estudios de mercado que permite crear encuestas, recoger los datos y analizarlos.. Programación de una herramienta web dedicada a la administración i uso de ...
  • Crítica de la Raó Austríaca: possibilitat i impossibilitat del socialisme 

   Castillo Hernando, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2018)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest treball s’exposa el teorema de la impossibilitat del càlcul econòmic en una economia socialista, plantejat per primer cop el 1920 per Ludwig von Mises i desenvolupat pels economistes de l’Escola Austríaca, i se’l ...
  • Desarrollo de aplicación de realidad aumentada para el aprendizaje de gráficos 

   Salamea Bravo, María José (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07-11)
   Master thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Desarrollo de componentes HTML5 y WebGL para la ilustración de conocimientos en la docencia de gráficos 

   Malqui Cruz, Miguel Angel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-04-25)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En el campo de la computación gráfica se presentan varios conceptos que pueden resultar difíciles de asimilar por parte del alumnado. Algunos estudiantes no consiguen entender las ideas expuestas en las clases, y luego se ...
  • Design and development of touch-sensitive GUIs for a rapid deployment unit for emergency communications 

   Puig i Pey, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-13)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Covenantee:   TriaGnoSys
   Aquest projecte comprèn el desenvolupament de dues interfícies d'usuari: una per als equips d'emergència a través d'una pantalla tàctil en l'equipament d'emergència o un dispositiu mòbil i la segona per a les víctimes a ...
  • Didactic tool for the development of shaders 

   Bellavista Bartroli, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-01-25)
   Bachelor thesis
   Open Access
  • Enhancing detailed haptic relief for real-time interaction 

   Theoktisto, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-11-25)
   Doctoral thesis
   Open Access
   The present document exposes a different approach for haptic rendering, defined as the simulation of force interactions to reproduce the sensation of surface relief in dense models. Current research shows open issues in ...
  • Entrenamiento de operaciones quirúrgicas mediante colaboración háptica 

   Lozano Sambudio, Iban (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-01-19)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
  • Generació procedural aplicada a un videojoc 3D 

   Carballo Montalbán, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-01-25)
   Bachelor thesis
   Open Access
  • Ludos Graphics Engine: arquitectura d'un motor gràfic 2D 

   Pineda Ariño, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-12)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Migración de una aplicación e-commerce a React y estudio de algoritmos de ES6 

   Pla, Alex (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-02-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   SII Concatel
   Este proyecto consiste de dos partes, la primera es la construcción de algunos apartados de la nueva plataforma e-commerce de Privalia, en su apartado Front-end, mientras que la segunda es un pequeño estudio de métodos de ...
  • Migration of EventExplorer to Web application and upgrades in SkyMap plotter 

   Gregori Barrera, Victor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-01-27)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Els científics disposen de moltes dades i informació al mateix temps, que a vegades, és complicat tenir-la tota controlada i utilitzar-la de forma eficaç. Per ajudar-los, altres membres dels equips s'encarreguen de fer ...
  • Pissarra multitàctil 

   Martínez Martí, Edmon (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-25)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En aquest projecte, anomenat Pissarra Multitàctil, es dissenya un sistema que permet mitjançant una pantalla tàctil, simular la utilització d'una pissarra tradicional en la que s'accepten varis punts de contacte del/s ...