Now showing items 1-19 of 19

  • A portable three-dimensional object slicer 

   Willemsen, Luuk (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06-27)
   Bachelor thesis
   Open Access
   OpenSlicer is a portable three-dimensional object slicer. Its purpose is to be run in a web browser, possibly on mobile devices, as a convenient way to 3D print objects without needing a computer.
  • Adaptabilitat d'interfícies d'usuari gràfiques per a diferents dispositius 

   Puig Turón, Jaume (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-09)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Actualment, les persones utilitzen molts dispositius diferents per arribar al seu objectiu: mòbils, tauletes, ordinadors portàtils, ordinadors de torre... I tots aquests dispositius també són diferenciats entre ells, de ...
  • Aplicació de desenvolupament de videojocs fàcil per a tothom 

   Valls Torres, Àlex (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-03)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte consisteix en el desenvolupament d'una aplicació que permet crear videojocs senzills a usuaris que no disposen de coneixements tècnics en aquest àmbit. D'aquesta manera s'ha creat un motor gràfic amb unes ...
  • Aplicació per a la supervisió d'un robot per a anàlisis clíniques 

   Chico Forga, Francisco (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-01-15)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El objetivo del proyecto presentado en estas memorias consiste en analizar, diseñar e implementar una interficie que haga cómodo, intuitivo y fácil el proceso de preparación demuestras analíticas utilizando la técnica IFA.
  • Automatic and guided rigging of 3D characters 

   Boquet Bertran, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-06-25)
   Master thesis
   Open Access
   The objective of this Master's Thesis is to provide modellers with a comprehen- sive method of rigging, clothing and animation of virtual characters. Rigging is the process of creating the necessary information for a ...
  • Creación de una aplicación web orientada a los estudios de mercado 

   Ortíz Gomar, Yaiza (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Programación de una aplicación web orientada a la realización de estudios de mercado que permite crear encuestas, recoger los datos y analizarlos.. Programación de una herramienta web dedicada a la administración i uso de ...
  • Crítica de la Raó Austríaca: possibilitat i impossibilitat del socialisme 

   Castillo Hernando, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2018)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest treball s’exposa el teorema de la impossibilitat del càlcul econòmic en una economia socialista, plantejat per primer cop el 1920 per Ludwig von Mises i desenvolupat pels economistes de l’Escola Austríaca, i se’l ...
  • Desarrollo de aplicación de realidad aumentada para el aprendizaje de gráficos 

   Salamea Bravo, María José (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07-11)
   Master thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Design and development of touch-sensitive GUIs for a rapid deployment unit for emergency communications 

   Puig i Pey, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-13)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Covenantee:   TriaGnoSys
   Aquest projecte comprèn el desenvolupament de dues interfícies d'usuari: una per als equips d'emergència a través d'una pantalla tàctil en l'equipament d'emergència o un dispositiu mòbil i la segona per a les víctimes a ...
  • Enhancing detailed haptic relief for real-time interaction 

   Theoktisto, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-11-25)
   Doctoral thesis
   Open Access
   The present document exposes a different approach for haptic rendering, defined as the simulation of force interactions to reproduce the sensation of surface relief in dense models. Current research shows open issues in ...
  • Entrenamiento de operaciones quirúrgicas mediante colaboración háptica 

   Lozano Sambudio, Iban (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-01-19)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
  • Ludos Graphics Engine: arquitectura d'un motor gràfic 2D 

   Pineda Ariño, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-12)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Migración de una aplicación e-commerce a React y estudio de algoritmos de ES6 

   Pla, Alex (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-02-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   SII Concatel
   Este proyecto consiste de dos partes, la primera es la construcción de algunos apartados de la nueva plataforma e-commerce de Privalia, en su apartado Front-end, mientras que la segunda es un pequeño estudio de métodos de ...
  • Pissarra multitàctil 

   Martínez Martí, Edmon (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-25)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En aquest projecte, anomenat Pissarra Multitàctil, es dissenya un sistema que permet mitjançant una pantalla tàctil, simular la utilització d'una pissarra tradicional en la que s'accepten varis punts de contacte del/s ...
  • Pissarra multitàctil 

   Novoa Portocarrero, Jorge (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-25)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En aquest projecte, anomenat Pissarra Multitàctil, es dissenya un sistema que permet mitjançant una pantalla tàctil, simular la utilització d'una pissarra tradicional en la que s'accepten varis punts de contacte del/s ...
  • Plataforma para gestión de modelos 3D en entornos de realidad aumentada 

   Morato Perdiguero, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   DecorAR es un sistema software de gestión de modelos 3D para ayudar a la decoración de interiores mediante técnicas de realidad aumentada (AR). La Página Web es capaz de gestionar catálogos de modelos 3D asociados a cuentas ...
  • Rise of empires : implementació de jocs d'estratègia en tauler 

   Salcedo Hernández, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-09)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Implementació d'una versió del joc de taula "Rise of Empires", un joc d'estratègia per torns en el que diferents jugadors copmpeteixen per obtenir màxima puntuació administrant recursos i conquerint territoris de 3 eres ...
  • Simulació de models deformables interactius amb MEF corrotacionals 

   Díaz Romo, Sandra (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L'objectiu principal d'aquest treball de fi de grau és realitzar un estudi del comportament dinàmic d'objectes tridimensionals sòlids deformables en la seva interacció amb forces externes. Amb aquest propòsit, en el treball ...
  • Simulador de situacions de risc en carretera 

   Guerrero Camino, Emilio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-30)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L'objectiu és crear un programa de simulació de situacions de risc en carretera. Aquest tindrà en compte tant els vehicles com l'escenari i els obstacles. L'usuari podrà introduïr totes les dades per executar la simulació, ...