Now showing items 1-8 of 8

  • Disseny i implementació d’un cas pràctic d’introducció a l’estadística basat en la presa de decisions realistes sobre dades simulades 

   Tort-Martorell Llabrés, Xavier; Camps Lorente, Oriol; Grima Cintas, Pedro; Marco Almagro, Lluís; Puig Oriol, Xavier; Rodero de Lamo, Lourdes; Sánchez Espigares, Josep Anton; Solé Vidal, Ignasi; Riba Civil, Alexandre; Berenguer Guerra, Victor; Jurado Margarit, Adriana; Magriñà Amat, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències de l'Educació, 2013-02-08)
   Conference report / Conference lecture
   Open Access
   Un diagnòstic de les pràctiques d'estadística va portar a proposar per a una nova assignatura un joc competitiu en línia de presa de decisions basades en l'estadística. Aquest utilitza dades simulades i un web en què ...
  • Elaboració de material docent per a assignatures d'estadística industrial 

   Marco Almagro, Lluís; Grima Cintas, Pedro; Rodero de Lamo, Lourdes; Tort-Martorell Llabrés, Xavier; Sánchez Espigares, Josep Anton; Solé Vidal, Ignasi; Valls i Colom, Moisès; Corredoira González, Laura; Clot Razquin, Guillem; Fontdecaba Rigat, Sara (2009-02-12T13:11:17Z)
   Conference lecture / Conference report
   Open Access
   La finalitat del projecte és elaborar material d'ajuda i suport a la docència per assignatures relacionades amb l'estadística industrial. Ens centrem fonamentalment en les assignatures “Mètodes estadístics de l’enginyeria ...
  • Influencia de la temperatura en el consumo diario de energía eléctrica: función de transferencia según la metodología Box-Jenkins 

   Prat Bartés, Albert; Solé Vidal, Ignasi (Universitat Politècnica de Barcelona. Centre de Càlcul, 1980-03)
   Article
   Open Access
   En este artículo se analiza la influencia de la temperatura durante el periodo invernal, ligeramente extendido, sobre el consumo diario de energía eléctrica. Se demuestra que la incorporación de información climática mejora ...
  • MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA II (5è quadrimestre) 

   Solé Vidal, Ignasi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2002-01-29)
   Exam
   Restricted access to the UPC academic community
  • Métodos estadísticos : control y mejora de la calidad 

   Prat Bartés, Albert; Tort-Martorell Llabrés, Xavier; Grima Cintas, Pedro; Pozueta Fernández, María Lourdes; Solé Vidal, Ignasi (Edicions UPC, 2004)
   Book
   Restricted access to the UPC academic community
   El objetivo fundamental de este libro es satisfacer las necesidades y las expectativas de formación estadística de los estudiantes de ingeniería y de todos aquellos técnicos, ingenieros y científicos que quieran utilizar ...
  • Novetats de Software 

   Prat Bartés, Albert; Solé Vidal, Ignasi; Catot Riera, José María; Lorés, J. (Institut d'Estadística de Catalunya, 1999)
   Article
   Open Access
   In this paper, we briefly describe the functions and the software architecture of F0RCE4/R, a time series software that allows easy interfacing with already existing software: TRAMO and SEATS, X12, SCA, and also with ...
  • Software news / Demonstration of the power of stable: development of statistical applications using a new visual programming environment 

   Prat Bartés, Albert; Prats, G; Solé Vidal, Ignasi; Catot Riera, José María (Institut d'Estad'istica de Catalunya, 1999)
   Article
   Open Access
  • Thermal-Hydraulic Analysis Tasks for ANAV NPPs in Support of Plant Operation and Control 

   Reventós Puigjaner, Francesc Josep; Batet Miracle, Lluís; Llopis, C.; Pretel Sánchez, Carme; Solé Vidal, Ignasi (2008)
   Article
   Restricted access - publisher's policy
   Thermal-hydraulic analysis tasks aimed at supporting plant operation and control of nuclear power plants are an important issue for the Asociaci ´on Nuclear Asc ´o-Vandell ` os (ANAV). ANAV is the consortium that runs the ...