Now showing items 1-20 of 83

  • Analysis and design of a model of OT control and supervision architectures in the field of industrial cybersecurity 

   Pons Sales, Alexandre (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05-18)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Moltes empreses han decidit aprofitar els avenços realitzats en l'àmbit dels entorns informàtics per millorar i optimitzar les seves capacitats de producció i/o serveis oferts. Tot i que es tracta d'un gran avenç tecnològic ...
  • Anàlisi i disseny d'una plataforma interactiva i centralitzada de supervisió industrial en el Cloud 

   Espelt Perez, Adria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05-18)
   Bachelor thesis
   Open Access
  • Anàlisi, disseny i implementació de la supervisió, control i procés d'aireació d'una EDAR 

   Compañó Domingo, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En el projecte que es presenta a continuació s’ha volgut analitzat, dissenyar i implementar la supervisió i control del procés d’aireació d’una planta de tractament d’aigües residuals (EDAR). El procés que es tracta a ...
  • Análisis, diseño e implementación de la automatización de un proceso industrial 

   Nieto Sevilla, Cristian; Oliva Vidal, Mireia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-06-20)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En aquest projecte es pretén dissenyar i construir una maqueta formada per peces de LEGO que simula una línia de producció controlada mitjançant un PLC i visualitzada en un SCADA a temps real. Aquest PLC obté les dades de ...
  • Análisis, diseño e implementación del sistema de refrigeración de una central nuclear 

   Yagüez Gallego, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-03)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El presente documento recoge en forma de memoria el proyecto realizado sobre el análisis, diseño e implementación del sistema de refrigeración de una central nuclear. Este sistema es el encargado de absorber el calor ...
  • Automatització d'un vehicle industrial AGV 

   Riera León, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-05)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Aquest treball tracta de l’automatització d’un vehicle industrial, anomenat sovint dins la industrial AGV (automated guided vehicle). La tasca que es du a terme en aquest projecte és elaborar els esquemes elèctrics de la ...
  • Automatització d'una planta de producció de bioetanol 

   Conesa Morató, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10-29)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte pretén unir dos temes els quals estan presents al dia a dia de la nostra societat, el primer i el més important ésl’àmbit de l'automatització industrial per a controlar i supervisar processos i l'altre ...
  • Automatització de descarga de peces provinents d'una màquina de tall 

   Bach Sayós, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10-31)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Automatització dels processos de clima d'una indústria del sector alimentari 

   Esteve Cases, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-02)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   GDO Electric
   Aquest document correspon al projecte d’automatització dels processos de climatització d’una industria del sector alimentari. Els processos de climatització són els processos mitjançant els quals es genera i es distribueix ...
  • Automatització, control i monitorització d'una plata de refinament de sucre 

   Forteza Brugué, Quim (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’objectiu d’aquest treball és el disseny i la monitorització d’una planta de refinament de sucre, vist sobre una simulació. Així doncs, veurem els diferents passos que segueix el sucre des que arriba a la planta de ...
  • Automatización de un control de calidad industrial 

   Ródenas Cumplido, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   SEAT S.A.
   En el present projecte s’ha dissenyat i automatitzar una planta de producció de cafè. Aquest procés es capaç de portar el cafè en gra agafat de la planta fins l’empaquetat llest pel seu consum. A més, consta de la possibilitat ...
  • Automatización de una planta de producción de kéfir 

   Frías Archilla, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-10-14)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En este proyecto de final de grado se ha diseñado la automatización de una planta de producción de kéfir, desde que la leche cruda entra en la planta, hasta que sale un producto final listo para envasar, etiquetar, ...
  • BMS design process standardization for transport infrastructures 

   Vadillo Rusiñol, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   In this final thesis the idea of Building Management System (BMS) is implanted where its description will be treated, the different types that we can find and the communication protocols. A BMS design standardization will ...
  • Control y simulación de una torre de destilación continua con PLC 

   Quero Leal, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-10-20)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El present projecte té per objectiu simular una torre de destil·lació binària i dissenyar el seu control utilitzant elements i software habituals en el món de l’automatització. Aquest sistema destil·la una barreja de metanol ...
  • Control y supervisión de una planta de producción de cerveza 

   Salinas Voltà, Joaquim (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10-14)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest projecte, s’ha realitzat un estudi del procés de fabricació de cervesa, s’ha dissenyat una planta model i creat el software per a simular-la i automatitzar-la. En l’estudi s’ha investigat el procés en termes ...
  • Desenvolupament d'un sistema de seguretat i control d’un immoble 

   Monclús Astudillo, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-06-18)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest Treball Fi de Grau (TFG) es basa en el desenvolupament tant teòric com pràctic, mitjançant una simulació, d’un sistema domòtic per a un habitatge. L’objectiu és tindre un habitatge domòtic a preu molt econòmic. Es ...
  • Desenvolupament d’un client OPC per a la monitorització d’un sistema de sensors sense fils 

   Rovira Pedragosa, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Emerson Industrial Automation
   En el present treball es tracten els passos seguits per a la lectura de la temperatura proporcionada per unes sondes sense fils, mostrant com ha de ser la configuració de les comunicacions de tots els elements. Les sondes ...
  • Design and implementation of a speed control, supervision and data acquisition 

   Utiel Uroz, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01-09)
   Bachelor thesis
   Open Access
   This project deals with a motion kit composed by a central PLC, two servodrives and servomotors, 2 photocells, an HMI and different amounts and types of inputs and outputs. By the use of this hardware, the different ...
  • Development of a function block library to command Omron collaborative robot from an external CPU 

   Sánchez Boli, Rubén (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-06-30)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Els robots col·laboratius estan dissenyats per a ser programats fàcilment per operadors no experts, però quan l'aplicació requereix que el robot s’integri i comuniqui amb la resta de la màquina, en ser el robot comandat ...
  • Diseño e implementación de la supervisión, el control y la simulación de un proceso químico 

   Pamplona Pérez, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05-12)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Dentro del contexto de la Automatización Industrial se encuentran los sistemas de información y comunicación Industriales, los cuales permiten el desarrollo y la mejora de infinidad de procesos industriales. Con esto se ...