Now showing items 1-20 of 44

  • Anàlisi, disseny i implementació de la supervisió, control i procés d'aireació d'una EDAR 

   Compañó Domingo, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En el projecte que es presenta a continuació s’ha volgut analitzat, dissenyar i implementar la supervisió i control del procés d’aireació d’una planta de tractament d’aigües residuals (EDAR). El procés que es tracta a ...
  • Análisis, diseño e implementación del sistema de refrigeración de una central nuclear 

   Yagüez Gallego, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-03)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El presente documento recoge en forma de memoria el proyecto realizado sobre el análisis, diseño e implementación del sistema de refrigeración de una central nuclear. Este sistema es el encargado de absorber el calor ...
  • Automatització d'un vehicle industrial AGV 

   Riera León, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-05)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Aquest treball tracta de l’automatització d’un vehicle industrial, anomenat sovint dins la industrial AGV (automated guided vehicle). La tasca que es du a terme en aquest projecte és elaborar els esquemes elèctrics de la ...
  • Automatització d'una planta de producció de bioetanol 

   Conesa Morató, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10-29)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Estudio e implementación de un proceso industrial, un reactor de tanque de agitación mediante PLC y SCADA. Se simulará también mediante Simulink.
  • Automatització de descarga de peces provinents d'una màquina de tall 

   Bach Sayós, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10-31)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
   El projecte es basa en la programació realitzada en un controlador PLC juntament amb la seva pantalla Scada per l’automatització d’un procés de paletitzat de peces que provenen d’una màquina de tall. Aquest procés necessita ...
  • Automatització dels processos de clima d'una indústria del sector alimentari 

   Esteve Cases, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-02)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   GDO Electric
   Aquest document correspon al projecte d’automatització dels processos de climatització d’una industria del sector alimentari. Els processos de climatització són els processos mitjançant els quals es genera i es distribueix ...
  • Automatització, control i monitorització d'una plata de refinament de sucre 

   Forteza Brugué, Quim (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’objectiu d’aquest treball és el disseny i la monitorització d’una planta de refinament de sucre, vist sobre una simulació. Així doncs, veurem els diferents passos que segueix el sucre des que arriba a la planta de ...
  • Automatización de un control de calidad industrial 

   Ródenas Cumplido, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   SEAT S.A.
   En el present projecte s’ha dissenyat i automatitzar una planta de producció de cafè. Aquest procés es capaç de portar el cafè en gra agafat de la planta fins l’empaquetat llest pel seu consum. A més, consta de la possibilitat ...
  • BMS design process standardization for transport infrastructures 

   Vadillo Rusiñol, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   In this final thesis the idea of Building Management System (BMS) is implanted where its description will be treated, the different types that we can find and the communication protocols. A BMS design standardization will ...
  • Control y supervisión de una planta de producción de cerveza 

   Salinas Voltà, Joaquim (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10-14)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest projecte, s’ha realitzat un estudi del procés de fabricació de cervesa, s’ha dissenyat una planta model i creat el software per a simular-la i automatitzar-la. En l’estudi s’ha investigat el procés en termes ...
  • Desenvolupament d'un sistema de seguretat i control d’un immoble 

   Monclús Astudillo, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-06-18)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest Treball Fi de Grau (TFG) es basa en el desenvolupament tant teòric com pràctic, mitjançant una simulació, d’un sistema domòtic per a un habitatge. L’objectiu és tindre un habitatge domòtic a preu molt econòmic. Es ...
  • Desenvolupament d’un client OPC per a la monitorització d’un sistema de sensors sense fils 

   Rovira Pedragosa, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Emerson Industrial Automation
   En el present treball es tracten els passos seguits per a la lectura de la temperatura proporcionada per unes sondes sense fils, mostrant com ha de ser la configuració de les comunicacions de tots els elements. Les sondes ...
  • Design and implementation of a speed control, supervision and data acquisition 

   Utiel Uroz, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01-09)
   Bachelor thesis
   Open Access
   This project deals with a motion kit composed by a central PLC, two servodrives and servomotors, 2 photocells, an HMI and different amounts and types of inputs and outputs. By the use of this hardware, the different ...
  • Diseño e implementación de la supervisión, el control y la simulación de un proceso químico 

   Pamplona Pérez, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05-12)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Dentro del contexto de la Automatización Industrial se encuentran los sistemas de información y comunicación Industriales, los cuales permiten el desarrollo y la mejora de infinidad de procesos industriales. Con esto se ...
  • Diseño, implementación y validación de la interfaz de un equipo de asistencia ventricular 

   Clúa Uceda, Edith (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Disseny, integració i control d'un entorn automatitzat destinat a assajos farmacèutics 

   Castany Crivillers, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Almirall
   Aquest document té com a objecte descriure el projecte desenvolupat al llarg de diversos mesos al centre I+D de l'empresa farmacèutica Almirall. Tal projecte, ha consistit en proveir l’empresa d’un sistema automatitzat i ...
  • Estación robotizada de paletizado 

   Romero Guillén, Ignacio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El proyecto se basa en la automatización de una estación de paletizado robotizada que permite gestionar el almacenamiento de unas piezas según las indicaciones configuradas por el usuario. El control de la aplicación se ...
  • Estudio e implementación de una solución industrial 4.0 

   Álvarez Bernal, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-02-05)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En este trabajo se estudia y aplican ciertas tecnologías que forman parte de la industria 4.0, a una línea de producción tomada como ejemplo. Se elabora una solución para mejorar su productividad y solucionar los problemas ...
  • Implementació d'un software de control, supervisió i gestió d'una planta depuradora d'aigua potable 

   Campos Martínez, Fernando; Piñol Garcia, Laia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-13)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest treball és la continuació del Projecte Final de Carrera “Diseño de una planta piloto para el tratamiento de aguas automatizada” realitzat per Raquel Ramos i Noé Saludes el semestre de primavera de l’any 2011, estant ...
  • Linea acabado pastillas de freno 

   Lameiro Terrazas, Josep Ignasi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-05)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L'objectiu d'aquest projecte l'automatització d'una línia de producció d´acabats de pastilles de fre. Les pastilles de fre necessiten un anti soroll, per evitar sorolls molestos i seguretat quant frena el cotxe, a demes ...