Now showing items 1-20 of 43

  • Cambio de uso de vivienda a guardería 

   Pérez Martínez, Pablo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-02)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Trata el presente proyecto del cambio de uso de una edificación aislada, con actividad actual de vivienda, a escuela de educación infantil, para alumnos de P0 a P5. La altitud de la población es de 110 m, sobre el nivel ...
  • Col·laboració en un despatx de reformes integrals a Barcelona 

   Hernàndez Duran, Jairo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07-15)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Standal
   Després de la realització del DAC de reforma integral d’interiors (RIDI) i tenint al cap la realització del Treball Final de Grau sobre la mateixa temàtica per completar-lo, tenia l’opció de realitzar pràctiques. Vaig ...
  • Col·laboració en un despatx professional d'arquitectes tècnics a Mataró 

   Gómez Caso, Miriam (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-03-02)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Aquest treball plasma la meva estada a l’empresa JF Arquitectes tècnics durant set mesos, el meu primer contacte amb el món laboral dels arquitectes tècnics, les obres, altres professionals i els clients. S’intenta recopilar ...
  • Construcció d'un centre social-esportiu a Sant Feliu de Guíxols 

   Martínez Martínez, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-02)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   El projecte de la següent memòria, és definir les condicions en què s'executarà la direcció d'obres d'enderroc d'una edificació situada a la crta. Palamós, núm. 253 i propietat de l'Ajuntamnet de Sant Feliu de Guíxols, ...
  • Estudis i elaboració de projectes bàsics i d'execució d'edificació 

   Rovira Cid, Leandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-12)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El present treball final de grau, el qual s’ha realitzat en modalitat pràcticum (B2), tracta sobre les pràctiques realitzades al despatx arquitectònic d’Enric Morelló Elias, arquitecte. El període de pràctiques ha sigut ...
  • Investigación de programas informáticos para arquitectura técnica 

   Jorge de la Cuesta, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2004-07)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Con este proyecto final de carrera expongo los programas informáticos (software) que hay actualmente en el mercado español útiles para el trabajo diario de un arquitecto técnico. Debido a las diferentes tareas que realiza ...
  • L'Ajuntament de Les Franqueses: història i arquitectura 

   Clavell Gómez, Antoni (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-29)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El present document és el Projecte de Fi de Grau del estudiant Antoni Clavell Gómez, del Grau en ArquitecturaTècnica i Edificació, de la Universitat Politècnica de Barcelona. Ha sigut estat tutelat inicialment per Rafael ...
  • La Casa de Joan Almirall 

   Espinalt Romero, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
  • Practicum in construction management and execution Traçat Gabinet d'Arquitectura 

   Giménez Sugrañes, Marina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-05-17)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Traçat Gabinet d'Arquitectura
   This work is a requirement for the Final Course Assignment over the practicum I have been doing for the period corresponding to my practice experience at the Traçat architecture firm. First, I will give a brief introduction ...
  • Pràcticum a l'empresa BDA Construcciones 

   Berbis Fernández, Sara (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-04-12)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   BDA Construcciones
  • Pràcticum al despatx Pia Estudi. Projecte d'interiorisme d'un hotel a Sants. 

   Roca Gardeñas, Ariadna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-02-26)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Es  recull i  es  descriu  la  feina  desenvolupada  en  el  despatx d’arquitectura  Pia  Estudi  durant  el  període  de  pràctiques comprès entre el maig i el novembre del 2015, sota la tutela de l’arquitecta ...
  • Pràcticum B2 col·laboració en projectes d'obra nova i reforma en la zona del Maresme 

   Navarro Martín, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-18)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   ARQJM Arquitectes
   Este documento intenta mostrar de una manera gráfica y esquemática todos los trabajos realizados en el Transcurso del Convenio Específico para desarrollar el Proyecto Final de Grado, Modalidad Practicum B2. He dividido ...
  • Pràcticum en despatx d'arquitectura 

   Vilar Jimón, Ariadna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-29)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   L’objectiu d’aquest Treball de Fi de Grau de la modalitat pràcticum B2 és exposar la meva experiència en el petit despatx d’arquitectura David Alvà, situat a Mollet del Vallès, el qual es dedica des de la ...
  • Pràcticum en Ingeniería energética Classe A 

   Sánchez Guillén, Rubén Darío (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10-30)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En el transcurso del presente Trabajo Final de Grado explicaré el proceso de aprendizaje tras los diferentes proyectos desempeñados en la empresa Enginyeria Classe A SLP durante los últimos cuatro meses, comprendidos entre ...
  • Pràctiques en una empresa constructora per a canvi d'us d'edifici d'oficines a edifici d'habitatges plurifamiliar 

   Escobar Arias, Carlota (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-03-02)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Tarraco empresa constructora
   Al llarg d’aquesta estada de 8 mesos formant part de TARRACO EMPRESA CONSTRUCTORA, S.L.U. de Sant Cugat del Vallès, al costat d’un equip de professionals molt qualificats, he pogut copsar de primera mà, el treball i ...
  • Prácticum 

   Serra Ceballos, Begoña (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-05-06)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Obras Ambel
  • Prácticum com a cap d'obra en Lezard Management, S.A. 

   Galindo Restoy, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-23)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Lezard Management
   El presente trabajo final de carrera tiene como objetivo principal el de llevar a la práctica todos los conocimientos adquiridos durante los cuatro años transcurridos en la carrera, por ese motivo he escogido la modalidad ...
  • Prácticum con la empresa constructora Hogara 

   Martínez Ferré, Alba (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-18)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Hogara Obras y Servicios
   El siguiente Trabajo de Fin de Grado se ha llevado a cabo por la estudiante Alba Martínez Ferré y supervisada por Pedro Sarró García, como tutor de la Escuela. Se muestra un resumen de las tareas y los proyectos más ...
  • Prácticum de la rehabilitación de un edificio plurifamiliar en Castelldefels y proyecto básico de cambio de uso 

   Gonzalez Torrado, Estefania (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-15)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El presente proyecto final de grado, en la modalidad de prácticum, se divide en dos partes, la primera consiste en el seguimiento de obra para la rehabilitación completa de un edificio plurifamiliar, su ubicación se ...
  • Prácticum despacho de Arquitectura Ana Buisan 

   Sobreviela Periche, Ainhoa (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-02-28)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Las tareas realizadas durante los meses de prácticas en el despacho de Arquitectura, han consistido en la elaboración de informes de tasación y valoración inmobiliaria de diferentes tipos de inmuebles en la provincia de ...