Now showing items 1-20 of 33

 • Col·laboració en un despatx de reformes integrals a Barcelona 

  Hernàndez Duran, Jairo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07-15)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:  Standal
  Després de la realització del DAC de reforma integral d’interiors (RIDI) i tenint al cap la realització del Treball Final de Grau sobre la mateixa temàtica per completar-lo, tenia l’opció de realitzar pràctiques. Vaig ...
 • Col·laboració en un despatx professional d'arquitectes tècnics a Mataró 

  Gómez Caso, Miriam (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-03-02)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Aquest treball plasma la meva estada a l’empresa JF Arquitectes tècnics durant set mesos, el meu primer contacte amb el món laboral dels arquitectes tècnics, les obres, altres professionals i els clients. S’intenta recopilar ...
 • Estudis i elaboració de projectes bàsics i d'execució d'edificació 

  Rovira Cid, Leandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-12)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present treball final de grau, el qual s’ha realitzat en modalitat pràcticum (B2), tracta sobre les pràctiques realitzades al despatx arquitectònic d’Enric Morelló Elias, arquitecte. El període de pràctiques ha sigut ...
 • Investigación de programas informáticos para arquitectura técnica 

  Jorge de la Cuesta, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2004-07)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  Con este proyecto final de carrera expongo los programas informáticos (software) que hay actualmente en el mercado español útiles para el trabajo diario de un arquitecto técnico. Debido a las diferentes tareas que realiza ...
 • Prácticum 

  Serra Ceballos, Begoña (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-05-06)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:  Obras Ambel
 • Pràcticum al despatx Pia Estudi. Projecte d'interiorisme d'un hotel a Sants. 

  Roca Gardeñas, Ariadna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-02-26)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Es  recull i  es  descriu  la  feina  desenvolupada  en  el  despatx d’arquitectura  Pia  Estudi  durant  el  període  de  pràctiques comprès entre el maig i el novembre del 2015, sota la tutela de l’arquitecta ...
 • Pràcticum a l'empresa BDA Construcciones 

  Berbis Fernández, Sara (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-04-12)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:  BDA Construcciones
 • Pràcticum B2 col·laboració en projectes d'obra nova i reforma en la zona del Maresme 

  Navarro Martín, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-18)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:  ARQJM Arquitectes
  Este documento intenta mostrar de una manera gráfica y esquemática todos los trabajos realizados en el Transcurso del Convenio Específico para desarrollar el Proyecto Final de Grado, Modalidad Practicum B2. He dividido ...
 • Prácticum com a cap d'obra en Lezard Management, S.A. 

  Galindo Restoy, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-23)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:  Lezard Management
  El presente trabajo final de carrera tiene como objetivo principal el de llevar a la práctica todos los conocimientos adquiridos durante los cuatro años transcurridos en la carrera, por ese motivo he escogido la modalidad ...
 • Prácticum con la empresa constructora Hogara 

  Martínez Ferré, Alba (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-18)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:  Hogara Obras y Servicios
  El siguiente Trabajo de Fin de Grado se ha llevado a cabo por la estudiante Alba Martínez Ferré y supervisada por Pedro Sarró García, como tutor de la Escuela. Se muestra un resumen de las tareas y los proyectos más ...
 • Prácticum de la rehabilitación de un edificio plurifamiliar en Castelldefels y proyecto básico de cambio de uso 

  Gonzalez Torrado, Estefania (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-15)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El presente proyecto final de grado, en la modalidad de prácticum, se divide en dos partes, la primera consiste en el seguimiento de obra para la rehabilitación completa de un edificio plurifamiliar, su ubicación se ...
 • Prácticum despacho de Arquitectura Ana Buisan 

  Sobreviela Periche, Ainhoa (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-02-28)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Las tareas realizadas durante los meses de prácticas en el despacho de Arquitectura, han consistido en la elaboración de informes de tasación y valoración inmobiliaria de diferentes tipos de inmuebles en la provincia de ...
 • Prácticum en despacho de arquitectura técnica 

  Sánchez Bonilla, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-25)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:  Mateo Arquitectura
 • Prácticum en la empresa BCR Habitat 

  Dupla López, Paula (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-05-06)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:  BCR Habitat
 • Practicum in construction management and execution Traçat Gabinet d'Arquitectura 

  Giménez Sugrañes, Marina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-05-17)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:  Traçat Gabinet d'Arquitectura
  This work is a requirement for the Final Course Assignment over the practicum I have been doing for the period corresponding to my practice experience at the Traçat architecture firm. First, I will give a brief introduction ...
 • Pràctiques en una empresa constructora per a canvi d'us d'edifici d'oficines a edifici d'habitatges plurifamiliar 

  Escobar Arias, Carlota (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-03-02)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:  Tarraco empresa constructora
  Al llarg d’aquesta estada de 8 mesos formant part de TARRACO EMPRESA CONSTRUCTORA, S.L.U. de Sant Cugat del Vallès, al costat d’un equip de professionals molt qualificats, he pogut copsar de primera mà, el treball i ...
 • Projecte d'execució de 4 vivendes unifamiliars a Sant Cugat del Vallès(Barcelona) 

  Casacuberta Solé, Montserrat (Universitat Politècnica de Catalunya, 2002)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  En primer lloc cal dir que el projecte bàsic preveia la realització de l’estructura amb murs de càrrega i forjats unidireccionals de biguetes semiresistents i revoltons ceràmics, els murs de planta baixa sí que estaven ...
 • Proyecto de acondicionamiento de un edificio plurifamiliar entre medianeras de uso residencial, reforma integral y cambio de uso a hotel, situado en el ensanche de Barcelona 

  Torres Solera, Patricia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-04-08)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El presente proyecto tiene como finalidad la Reforma Integral de un edificio Plurifamiliar construido en el año 1896, de Planta Sótano, Planta Entresuelo, Planta Baja, cinco Plantas Piso y una remonta realizada en años ...
 • Proyecto de ejecución de reforma interior para la implantación de un restaurante 

  Bosch Reina, Montserrat (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-03)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:  GCA Architects
 • Reforma de vivienda unifamiliar entre medianeras 

  Batuecas Menéndez, Mar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07-27)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En este trabajo se estudia el proceso de reforma interior en fase de proyecto de una vivienda unifamiliar entre medianeras situada en La Roca del Vallés. A partir de una toma de datos inicial, documentación catastral, ...