Now showing items 1-20 of 25

  • Carga electrónica programable D.C. 

   Gutiérrez Díaz, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-05)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte constructiu, presenta les fases de desenvolupament, fabricació, producció i comercialització d'un instrumental electrònic que pot ser presentat com l'antagonista natural d'una font d'alimentació. Una ...
  • Control de una bicicleta eléctrica con frenado regenerativo 

   Casals Ribes, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   L’objectiu d’aquest projecte es dissenyar un controlador per una bicicleta amb assistència al pedaleig. En moments de demanda, el motor és alimentat per una bateria i, en cas de voler frenar, s’aprofitarà l’energia cinètica ...
  • Control digital de fuentes de alimentación conmutadas 

   Moral i Casadó, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-05)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El presente documento consiste en la memoria escrita del desarrollo del Proyecto de Final de Grado. Consiste en diseño, montaje y desarrollo de un circuito reductor de tensión, controlado por un microcontrolador y a su ...
  • Control digital de un motor síncrono DC Brushless sin sensor de posición de motor 

   Vargas Martín, Elliot (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Aquest projecte consisteix en el disseny i fabricació d'un controlador digital per a un motor síncron DC Brushless (sense escombretes) que no te sensor de posició, centrant-se’n els motors de vehicles teledirigits d'alta ...
  • Convertidor AC/DC para alumbrado público con LEDS 

   Garcia Ferre, Joel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El present document recull el disseny, anàlisi i l’ implementació d’un convertidor estàtic per a la il·luminacio publica mitjançant diodes LEDs de potencia (Power Light Emitter Diode). potencia. El mòdul forma part d’una ...
  • Convertidor AC/DC para un módulo de leds de alumbrado público con control de intensidad de luz 

   Urretavizcaya Sarachaga, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En aquest projecte s'estudia, analitza i dissenya un convertidor estàtic AC/DC per l'alimentació d'una làmpara de LEDs blancs per l'enllumenat públic. Aquests conjunts de LEDs han de permetre una regulació sobre el nivell ...
  • Convertidor bidereccional de CC/CA para el control de un motor de C.A. con almacenamiento de energía en supercondensadores 

   Ortega Soler, Albert; Tejedor de Pablo, Jesús María (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-11)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   L’eficiència energètica es defineix com el consum intel·ligent de l’energia, doncs les principals fonts d’obtenció d’aquesta són finites. Aquesta eficiència s’ha convertit en un dels aspectes més importants de la nostra ...
  • Convertidor C.A/C.C para alimentación de una lámpara de alumbrado público de leds 

   Rubio Forniés, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El present document recull el disseny, anàlisi i implementació d’un convertidor estàtic AC/DC destinat a proporcionar energia a un mòdul de LEDs (Light Emitter Diode). El mòdul forma part d’una làmpada per il·luminació ...
  • Convertidor CC/CC con control remoto supervisado por Android 

   Vitales Lueza, Hèctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   La electrónica de potencia se integra poco a poco en sistemas cada vez más digitales, sistemas en los que el objetivo principal es la regulación automática para mejorar la eficiencia de todo el conjunto o simplemente ...
  • Convertidor DC/DC de 3Kv/24v/24W per aplicacions ferroviàries auxiliars 

   Codina Marín, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-12-20)
   Master thesis
   Open Access
   English: This project started when the company PROTECCIONES ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN (PROAT S.L.) discovered the needing to supply low-voltage for electrical devices at certain points of the rail network. The solution ...
  • Convertidor estático para la alimentación de lámparas de alumbrado público de led 

   Argemí López, Aitor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El present document recull les condicions de disseny, l’anàlisi i la implementació d’un convertidor estàtic per tal d’alimentar díodes LED de potencia. Tanmateix s’inclou el circuit de control dels LED, el qual permet ...
  • Convertidor estático para una bicicleta eléctrica con frenado regenerativo 

   Travé Murcia, Rubén (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-11)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Aquest projecte té com a objectiu unir els conceptes de bicicleta elèctrica i frenada regenerativa . Aquest document conté la definició d'aquests dos conceptes i també conté tota la informació sobre els elements necessaris ...
  • Convertidor para recuperación de energía a la red procedente de una planta fotovoltaica 

   Julià Gestí, Marc; Morata Gella, Roberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   El present document recull el disseny, anàlisi i l’ implementació d’un convertidor estàtic per a la recuperació d’energia des de un sistema fotovoltaic per al posterior enviament cap a la xarxa elèctrica. En ell s’afronten ...
  • Convertidor resonante LLC para módulo de LEDs 

   Rigol Martí, Quim (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10-14)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En el present projecte es realitza l’estudi, càlcul i disseny d’un convertidor estàtic ressonant LLC per a la alimentació d’un mòdul de LEDs. Aquest convertidor ha de ser dissenyat per obtenir una senyal estable de sortida ...
  • Desenvolupament de tecnologia d'integració de components passius per a electrònica de potència en automoció 

   Baró Paniello, Sandra (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
  • Diseño de un cambio electrónico para bicicletas 

   Sánchez Gómez, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El present projecte va néixer de la voluntat de desenvolupar una alternativa de baix cost als sistemes de canvi de marxa de bicicleta electrònics actuals. A més, aprofitant les possibilitats de l'electrònica, s'ha buscat ...
  • Diseño de un cambio electrónico para bicicletas 

   Molina La Cueva, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte consisteix en el disseny d’un canvi de marxes electrònic per a una bicicleta. S’ha construït un prototip a partir del qual s’han desenvolupat tots els aspectes de la memòria. Per a la realització del ...
  • Disseny d'un canvi de marxes electrònic per a una bicicleta 

   Román Lumbreras, Manuel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest projecte s’ha dissenyat un prototip d’un canvi de marxes electrònic per a una bicicleta. Mantenint la mecànica dels engranatges i desviadors, el sistema consta de dos servomotors, un per als plats i l’altre, ...
  • Disseny d'un convertidor electrònic per frenat regeneratiu en sistemes de transport vertical 

   Borràs Serra, Abel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-05)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   The project is about designing a system that allows energy savings in vertical transport systems, applied to lifts systems with variable frequency drives (VFD). The savings are based on energy storage in supercapacitors, ...
  • Disseny i construcció d'un pack de bateries i carregador per a un monoplaça formula SAE 

   Franch Sánchez, Lluís; Abella Galán, Alberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest projecte es descriu el procés de disseny i construcció d’un pack de bateries i un carregador per al monoplaça elèctric de l’equip de Formula Student EUETIB e-Tech Racing. En els primers capítols es fa una ...