Now showing items 1-20 of 65

  • Banco de pruebas de variadores de frecuencia automatizado 

   Roda Ariza, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-02-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El presente trabajo de final de grado pretende definir en todos los aspectos la solución técnica que permita testear cualquier variador de frecuencia de potencia nominal inferior a 45 kW, que sirva también como herramienta ...
  • Control's Optimization of a PMAC Motor for Motostudent Competition 

   Suñer De Garaizabal, Ignacio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-05-31)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   One of the most serious problems facing the planet is the global warming, because of the high emissions of gases into the atmosphere. The main cause of this problem is fossil fuel, which had been part of humanity in the ...
  • Desarrollo de una aplicación para generar características de motores síncronos a velocidad variable 

   Mogrovejo Peñaloza, César Humberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-14)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En el presente documento se expone el trabajo de fin de grado (TFG) en Ingeniería Eléctrica, que consiste en la creación de una aplicación para generar curvas características de los motores síncronos a velocidad variable. ...
  • Desarrollo de una red autónoma para un sistema de ventilación y otros escenarios 

   Muñiz García, Elena (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-29)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Este trabajo tiene como objetivo estudiar la viabilidad de un sistema de placas fotovoltaicas para diferentes escenarios, planteando la opción de utilizar acumuladores y la posibilidad de conexión a la red en cada caso. ...
  • Desenvolupament d'un sistema de mesura de potencia econòmic 

   Márquez Rodríguez, Fermín (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05-17)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Amb el disseny i la implementació d'aquest prototip de sistema de mesura de potència es busca implementar tots aquells coneixements adquirits al llarg de tot el grau. Aquest projecte es basa en l'electrònica, partint des ...
  • Desenvolupament d'una aplicació web per a selecció de motors 

   Ribas Fernández, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest treball de fi de grau (TFG) consisteix sobre el desenvolupament d’una aplicació web per a poder seleccionar motors elèctrics a partir d’una inserció de dades i amb la ajuda dels catàlegs dels motors que té la ...
  • Desenvolupament d’una xarxa autònoma per a bombeig d’aigua mitjançant energia fotovoltaica 

   Cobos i López, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-03)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El projecte tracta sobre el desenvolupament d’una xarxa per al bombeig d’aigua fent ús d’energia fotovoltaica. En el document es pot trobar tota la informació teòrica relativa a aquest tipus d’instal·lacions, els càlculs ...
  • Desenvolupament d’una xarxa autònoma per a un habitatge 

   Gómez Díez, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10-23)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Dimensionament d'una xarxa autònoma (fotovoltaica + eòlica si cal) per a fer una casa pràcticament autònoma. Les dades de partida podrien ser el consum anual d'un habitatge. Valorar què ens cal per a ser autònoms, valorar ...
  • Design and optimization of a permanent magnet synchronous machine 

   Richter, Matias Fernando (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
   The purpose of the present project is the design and optimization of a fifth teen-slot ten pole permanent magnets synchronous machine with interior magnets and concentrated windings. Stator and rotor armatures are taken ...
  • Development of a ventilation analysis system 

   López Bonillo, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-01-27)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Dimensionat integral d'un sistema elèctric de tracció d'un vehicle elèctric 

   Arola Martinez, Albert; Cortada Palau, Arnau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-01-08)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En el present projecte s’ha realitzat una recerca i estudi dels diferents components que s’incorporen al sistema de tracció del vehicle elèctric, el qual serà desenvolupat per l’equip EUETIB e-Tech Racing per a la prova ...
  • Diseño de un motor de inducción monofásico 

   Alonso Martín, Andrés (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El següent projecte té com objectiu principal el disseny d’un motor d’inducció monofàsic d’engegada per condensador, sense aplicació específica. El motor és dissenyat a partir de la potència, la velocitat de sincronisme ...
  • Diseño de un motor de tracción directa 

   Sandres Romero, Dennis Saul (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-10-24)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest treball té com a objectiu dissenyar un motor de tracció directa per a una màquina de packaging, reemplaçant el motor actual que opera amb l'ajuda d'un reductor. L'objectiu principal és eliminar el reductor i instal·lar ...
  • Diseño de un Motor Síncrono con desplazamiento lineal 

   Romero Velasquez, Juan David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-02-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En este trabajo se ha realizado un diseño de un motor síncrono lineal de imanes permanentes. Se empieza explicando brevemente las diferentes tipologías de motores lineales. Se hace un primer dimensionamiento para poder ...
  • Diseño de un motor síncrono de imanes permanentes con puesta en marcha directa a red 

   Hoyos Suarez, Paul Richard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El projecte consisteix en el disseny d'un motor síncron amb engegada directa a xarxa. En primer lloc es parteix amb una potència, velocitat, freqüència i tensió d'alimentació a la xarxa. Es realitza uns càlculs analítics ...
  • Diseño de un reóstato automatizado para el laboratorio de máquinas eléctricas 

   Ocampo Sanyer, John Francisco (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-02-02)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte es basa sobre un disseny preliminar que pretenia la modernització i automatització de la bancada actual de reostato i bobina trifàsica que es troba al laboratori de Màquines Elèctriques de l'Escola, necessari ...
  • Diseño de una serie de motores asíncronos 

   Fernández Salas, Adrián (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-13)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En el present projecte es presenta una sèrie de càlculs de diferents motors asíncrons i les seves posteriors simulacions amb el programa femm42 basat en el mètode dels elements finits preprogramat anteriorment amb Matlab. ...
  • Diseño de una serie de motores asíncronos con eficiencia mejorada (IE3) para aplicaciones de alta temperatura (motores antiincendios) 

   Bochita Bolete, Gloria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-10-31)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En este proyecto, se realiza el diseño de una serie de motores asíncronos con eficiencia mejorada (IE3) para aplicaciones de alta temperatura (Motores antiincendios); para ello se aplican todos los procedimientos y ...
  • Diseño de una serie de motores síncronos de reluctancia 

   Anglada Taltavull, Gabriel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest projecte es realitza l’estudi electromagnètic i tèrmic d’una sèrie de motors síncrons de reluctància. A partir d’unes dades proporcionades pel fabricant es realitzen els càlculs previs per dimensionar cadascuna ...
  • Diseño de una serie de transformadores de tensión para medida 

   Maestre Santamaría, Rosa M. (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El presente estudio, establece un modelo de diseño de un transformador monofásico de tensión para medida. Este modelo se desarrollará dependiendo de las características del transformador, como número de espiras de los ...