Now showing items 1-16 of 16

  • Desarrollo de un prooyecto ejecutivo de las instalaciones de un hotel** con aparcamiento en Barcelona 

   Chacón Casado, Antonio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10-30)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El presente proyecto trata de realizar la explicación de las instalaciones que son necesarias para disponer de un buen confort en un edificio de uso terciario, un Hotel con Aparcamiento. Las instalaciones desarrolladas ...
  • Diseño de las instalaciones en una nave industrial 

   Rivera Chavarria, Jorge Antonio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-29)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   L'objecte del projecte és el de dissenyar les instal·lacions d'una planta de producció destinada a la fabricació de cartró.
  • Diseño de una industria farmacéutica para la producción de parenterales en viales y jeringuillas 

   Sancho Palau, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-07)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El present treball es basa en l’estudi i realització d’una industria farmacèutica destinada a la fabricació de parenterals, ubicada a la ciutat de Barcelona, Espanya. En aquest projecte, en primer lloc, es realitzarà un ...
  • Dotación de instalaciones en un edificio 

   Manyanet López, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01-09)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Comsa Service Facility Management
   El projecte realitzat té com a objectiu dotar de les instal·lacions necessàries perquè una fàbrica farmacèutica, situada a Terrassa, pugui dur a terme el seu procés de producció. Per a poder dissenyar i dimensionar les ...
  • Estudi tècnic-ecoòmic i eficiència energètica d'una instal·lació frigorífica multicompressora 

   Llucià Pascual, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-02-03)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   La importància de revertir el canvi climàtic és present a tots els sectors de la indústria, sent-ne un d’ells el de la refrigeració. És per això que, el Reglament Europeu 517/2014, que regula els gasos fluorats d’efecte ...
  • Estudio y diseño del proceso de secado para una planta de pintura 

   Barea Pulido, Ivan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-02)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Eisenmann Ingeniería
   Este proyecto nace a partir del encargo de una planta de pintura para la industria automovilística por parte del grupo PSA (Peugeot, Citroën…) a la empresa Eisenmann Ingeniería. En esta planta se pintarán diferentes ...
  • Instalaciones de un taller de motocicletas 

   Roca Portolés, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El projecte realitzat té com a objectiu dissenyar les instal·lacions necessàries per a exercir l'activitat de taller de motocicletes en un local situat al municipi d'Alcanyís i posteriorment analitzar la seva viabilitat ...
  • Instalaciones de una fábrica de bolígrafos 

   Peraire Oliva, Cosme (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-02-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Universidad de Costa Rica
   El proyecto de instalaciones de una fábrica de bolígrafos descrito a continuación abarcará las instalaciones de protección contra incendios, alumbrado, climatización, ventilación y red eléctrica. Todas ...
  • Instalaciones para una fábrica de armarios de poliéster 

   Moreno Caballero, Inés (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-06-29)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L´objectiu d´aquest projecte és dissenyar les instal·lacions d´una fàbrica d´armaris elèctrics de polièster, així com les de les seves oficines. El projecte inclou les instal·lacions d'enllumenat, ventilació, climatització, ...
  • Instalaciones para una planta de fabricación de monedas 

   Britos Zea, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-26)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En este trabajo se describen las instalaciones necesarias para poder poner en funcionamiento una planta de fabricación de monedas. Este proceso de fabricación requiere de una sala en la cual se lleven a cabo las diferentes ...
  • Instalaciones para una planta de trefilado 

   Cirujeda Domínguez, Pablo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-27)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En este trabajo final de grado se describen las instalaciones básicas y necesarias para poder desarrollar la actividad en una empresa destinada a la transformación de acero, concretamente trefilado. Esta actividad precisa ...
  • Instal·lacions d’enllumenat, ventilació, climatització, electricitat i contra incendis del centre cívic de Can Batlló 

   Cortada Pla, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Aquest document es desenvolupa per acreditar la titularitat del Grau en Enginyeria Mecànica de la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya) com a Treball de Final de Grau, en qualitat d’estudiant. Es presenta un projecte ...
  • Proyecto de diseño y elección de instalaciones en un hospital 

   Morales Fernandez, Francisco (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Una constructora hi ha sol·licitat projectar les instal·lacions d'un nou hospital que es construirà en Barcelona. Ens han entregat els plans d'obra civil per poder dissenyar sobre aquests les instal·lacions de ventilació, ...
  • Proyecto de instalaciones de una fábrica farmacéutica y cosmética 

   Hernandez Sabate, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-03)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   La idea principal del proyecto es el montaje de las instalaciones básicas para una fábrica dedicada a la producción de instrumental quirúrgico y elementos farmacéuticos/cosméticos. Dichas instalaciones son: alumbrado, ...
  • Proyecto de instalación en un centro educativo 

   González Herranz, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Este trabajo se basa en el cálculo de instalaciones de iluminación, ventilación, climatitzación, eléctrica, prevención contra incendios y salubridad, en un centro educativo enfocado des del punto de vista de una ingenieria.
  • Segunda oportunidad para la planta de Nissan, fabricación de neumáticos 

   Soler Pino, Néstor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-07)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   L'objecte d'aquest treball és adaptar una de les naus industrials de la planta de Nissan per a la fabricació de 560 pneumàtics diaris per a turismes amb les corresponents instal·lacions que seguiran la normativa vigent. ...