Now showing items 1-15 of 15

  • Academic and emotional effects of online learning during the COVID-19 pandemic on engineering students 

   Baltà Salvador, Rosó; Olmedo Torre, Noelia; Peña Carrera, Marta; Renta Davids, Ana-Inés (2021-06-05)
   Article
   Open Access
   The unprecedented situation of the COVID-19 pandemic has caused the closure of universities worldwide and has forced the transition to online learning. This excep tional context compels us to understand students’ experience ...
  • Anàlisi de l’experiència educativa en estudis d’enginyeria durant la pandèmia de la COVID-19 

   Baltà Salvador, Rosó; Olmedo Torre, Noelia; Peña Carrera, Marta (OmniaScience, 2021-02-01)
   Conference lecture
   Open Access
   La pandèmia de la COVID-19 ha ocasionat el tancament d’universitats i la transició sobtada a l’aprenentatge a distància. Aquest context genera la necessitat d’entendre com ha estat l’experiència de l’estudiantat durant les ...
  • Avaluant la usabilitat dels entorns d’aprenentatge des de la perspectiva de l’alumnat 

   Baltà Salvador, Rosó (OmniaScience, 2020-01-31)
   Conference report
   Open Access
   En el camp de l’educació s’utilitzen sistemes de gestió de l’aprenentatge per oferir a estudiants i professors una plataforma en la qual poder-se comunicar, gestionar recursos i activitats i fer un seguiment sobre el procés ...
  • Blint: transcriptor de braille a visual 

   Baltà Salvador, Rosó (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-30)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
  • Do students from underrepresented groups feel integrated into engineering degrees? 

   Baltà Salvador, Rosó; Olmedo Torre, Noelia; Peña Carrera, Marta (2020)
   Conference report
   Restricted access - publisher's policy
   This Research Work in Progress paper examines the perception of discrimination that foreign-born students feel in engineering degrees. To this end, a survey was distributed to 928 engineering students, of which 298 responded. ...
  • Experiencias de aprendizaje activo en ingeniería gráfica 

   Olmedo Torre, Noelia; Peña Carrera, Marta; Baltà Salvador, Rosó (OmniaScience, 2021-02-01)
   Conference lecture
   Open Access
   En este estudio longitudinal y cuantitativo describimos diferentes actividades de aprendizaje activo (Flipped Classroom, Design Thinking, Visual Thinking y Project Based Learning) desarrolladas desde 2015 a 2018 en la ...
  • Experiències docents en metodologies de disseny en l’àmbit de mobilitat internacional 

   Baltà Salvador, Rosó; Voltas Aguilar, Jordi (OmniaScience, 2019)
   Conference report
   Open Access
   En l’àmbit del disseny, darrerament s’ha posicionat l’usuari com a element central del procés, així com la seva experiència i usabilitat. A més, s’afegeix la necessitat d’oferir productes diferencials i creatius respecte ...
  • Experiències docents en metologies de disseny en l'àmbit de mobilitat internacional 

   Baltà Salvador, Rosó; Voltas Aguilar, Jordi (OmniaScience, 2019-01-31)
   Conference report
   Open Access
   En l’àmbit del disseny, darrerament s’ha posicionat l’usuari com a element central del procés, així com la seva experiència i usabilitat. A més, s’afegeix la necessitat d’oferir productes diferencials i creatius respecte ...
  • Factors influencing career choice, perceived discrimination, and segregation of foreign-born engineering undergraduates 

   Baltà Salvador, Rosó; Peña Carrera, Marta; Olmedo Torre, Noelia; Wang, Ruoshi (Tempus Publications, 2023-04-10)
   Article
   Restricted access - publisher's policy
   The underrepresentation of foreign-born students in engineering degrees is persistent and fosters social disparities in job opportunities and income for future generations. On the one hand, this underrepresentation is ...
  • Impact of COVID-19 on the teaching and learning of a graphic engineering course 

   Baltà Salvador, Rosó; Olmedo Torre, Noelia; Mujica Delgado, Luis Eduardo; Peña Carrera, Marta (2022-02-28)
   Article
   Restricted access - publisher's policy
   The current situation derived from the COVID-19 crisis is generating unprecedented challenges throughout the educational community, although higher education institutions have demonstrated their ability to adapt very quickly ...
  • Impacto del Covid-19 en la enseñanza de Expressió Gràfica 

   Olmedo Torre, Noelia; Baltà Salvador, Rosó; Peña Carrera, Marta; Mujica Delgado, Luis Eduardo (OmniaScience, 2022-02-01)
   Conference lecture
   Open Access
   La situación actual derivada de la crisis del COVID-19 está generando desafíos sin precedentes en toda la comunidad educativa, aunque las instituciones de educación superior han demostrado su capacidad para adaptarse muy ...
  • L'experiència acadèmica i el benestar de l'estudiantat en situació de risc en estudis STEM 

   Baltà Salvador, Rosó (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-06-29)
   Doctoral thesis
   Open Access
   One of the main goals of the 2030 Agenda for sustainable development is to guarantee quality education for all students, especially the most vulnerable. Engineering studies are a key element in educating and training future ...
  • Perceived discrimination and dropout intentions of underrepresented minority students in engineering degrees 

   Baltà Salvador, Rosó; Olmedo Torre, Noelia; Peña Carrera, Marta (Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2022)
   Article
   Open Access
   The present research provides new evidence on the predictors of foreign-born (FB) students’ dropout and the situations of discrimination that emerge on engineering campuses. Background: Ethnic minority students remain ...
  • Recerca i tecnologia en enginyeria gràfica i disseny a la Universitat Politècnica de Catalunya 

   García Carrillo, Àgueda; Ramos Cabal, Alba; Datas Medina, Alejandro; Sureda Carbonell, Bàrbara; Faura López de Haro, Bernat; del Cañizo Nadal, Carlos; Valls Vidal, Cristina; Hernández Díaz, David; Mestres Domenech, Francesc; Bermúdez Rodríguez, Francisco; Hernández Abad, Francisco; Peña Andrés, Javier; Ivern Cacho, Jordi; Lapaz Castillo, José Luís; Ibáñez García, José María; Roncero Vivero, María Blanca; López Membrilla, Manuel; Alcaraz Sendra, Olga; Cusola Aumedes, Oriol; Rojas, Orlando J.; Farrerons Vidal, Óscar; Villar Ribera, Ricardo Alberto; Baltà Salvador, Rosó; Castro de Losada, Rubén de; Hernández Abad, Vicente (OmniaScience, 2020-03-02)
   Book
   Open Access
   Els temps canvien cada vegada més ràpidament, i a la universitat això encara es nota més. L’històric departament d‘Expressió Gràfica a l’Enginyeria (EGE) de la Universitat Politècnica de Catalunya, garant d’una docència ...
  • Segregació de l’estudiantat en els graus d’enginyeria 

   Baltà Salvador, Rosó; Peña Carrera, Marta; Olmedo Torre, Noelia; Wang, Ruoshi (OmniaScience, 2023-03)
   Conference lecture
   Open Access
   L’estudiantat dels graus d’enginyeria és majoritàriament blanc i masculí, mentre que altres grups com les dones o els estudiants de diferents ètnies i orígens continuen estant infrarepresentats. Aquestes desigualtats sovint ...