• ABLE: assistive biorobotic low-cost exoskeleton 

  Font Llagunes, Josep Maria; Carnicero Carmona, Alfons; Vidal Samsó, Joan; Clos Costa, Daniel; Lugrís Armesto, Urbano; Alonso Sánchez, Francisco Javier; Cuadrado Aranda, Javier (Asociación Nicolo, 2017)
  Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
  Robotic gait training after spinal cord injury is of high priority to maximize independence and improve the health condition of these patients. Current rehabilitation robots are expensive and heavy, and are generally found ...
 • Creació d’un fons multimèdia per al seguiment de les assignatures relacionades amb les màquines 

  Puig, Joan; Jordi Nebot, Lluïsa; Cardona, Salvador; Clos Costa, Daniel; Sararols Figueras, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències de l'Educació, 2008-02-07)
  Reseña
  Acceso abierto
  L’ensenyament de les assignatures relacionades amb l’àmbit de les màquines necessita d’una visió espacial i temporal per part de l’alumnat, ja que es requereix saber com és cada màquina i com es mou, que no sempre és ...
 • Design and experimental evaluation of a low-cost robotic orthosis for gait assistance in subjects with spinal cord injury 

  Font Llagunes, Josep Maria; Clos Costa, Daniel; Lugrís Armesto, Urbano; Alonso Sánchez, Francisco Javier; Cuadrado Aranda, Javier (Springer, 2016)
  Texto en actas de congreso
  Acceso restringido por política de la editorial
  Robotic gait training after spinal cord injury (SCI) is of high priority to maximize independence and improve the living conditions of these patients. Current rehabilitation robots are expensive and heavy, and are generally ...
 • Design, control and evaluation of a low-cost active orthosis for the gait of spinal cord injured subjects 

  Font Llagunes, Josep Maria; Clos Costa, Daniel; Lugrís Armesto, Urbano; Romero Sánchez, Francisco; Pàmies Vilà, Rosa; Alonso Sánchez, Francisco Javier; Cuadrado Aranda, Javier (Universidad Miguel Hernández de Elche, 2016)
  Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
  Robotic gait training after spinal cord injury is of high priority to maximize independence and improve the living conditions of the patients. Current rehabilitation robots are expensive and heavy, and are generally found ...
 • Design of a patient-tailored active knee-ankle-foot orthosis to assist the gait of spinal cord injured subjects 

  Font Llagunes, Josep Maria; Lugrís Armesto, Urbano; Romero, Francisco; Clos Costa, Daniel; Alonso, Francisco Javier; Cuadrado Aranda, Javier (2014)
  Comunicación de congreso
  Acceso abierto
  —This paper presents the main design steps in the development of an active knee-ankle-foot orthosis (KAFO) conceived to assist the gait of incomplete spinal cord injured (SCI) subjects. The design approach is based on ...
 • Development of a dexterous dual-arm omnidirectional mobile manipulator 

  Suárez Feijóo, Raúl; Palomo Avellaneda, Leopold; Martínez Miralles, Jordi Ramon; Clos Costa, Daniel; García Hidalgo, Néstor (2018-01-01)
  Artículo
  Acceso restringido por política de la editorial
  This paper presents an experimental mobile manipulator composed of a dual-arm torso with a human-like structure assembled on an omnidirectional platform. The dual-arm system integrates several commercial devices: two arms ...
 • Eines didàctiques multimèdia per a la capacitació en l’ús de programaris de simulació de mecanismes 

  Puig, Joan; Jordi Nebot, Lluïsa; Cardona, Salvador; Clos Costa, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències de l'Educació, 2008-02-07)
  Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
  La simulació i l’anàlisi de mecanismes és una eina molt important en el camp de l’enginyeria, especialment per al disseny mecànic. En el mercat, existeixen molts programes de simulació de mecanismes però generalment estan ...
 • Electromechanical modelling and control of a micro-wind generation system for isolated low power DC micro grids 

  Colet Subirachs, Alba; Gomis Bellmunt, Oriol; Clos Costa, Daniel; Martín Segura, Guillermo; Junyent Ferré, Adrià; Villafafila Robles, Roberto; Villafafila Robles, Roberto; Ferrer Martí, Laia (2010-06-01)
  Artículo
  Acceso abierto
  This paper describes the modelling and control of a micro-wind generation system, based on an axial flux permanent magnet synchronous generator (PMSG), for isolated low power DC micro grids. The system consists of a ...
 • Impact of friction and gait parameters on the optimization of series elastic actuators for gait assistance 

  Stuhlenmiller, Florian; Clos Costa, Daniel; Rinderknecht, Stephan; Beckerle, Philipp; Font Llagunes, Josep Maria (2019-03-01)
  Artículo
  Acceso restringido por política de la editorial
  Elastic actuators feature increased energy efficiency and improved human-robot interaction compared to directly driven concepts for active orthoses and prostheses. Structure and parameters of the elastic actuation system ...
 • Investigación aplicada en sistemas eòlicos de baja potencia 

  Batet Miracle, Lluís; Clos Costa, Daniel; Ferrer Martí, Laia; Velo García, Enrique (Centre per a la Sostenibilitat, 2007-07-12)
  Texto en actas de congreso / Comunicación de congreso
  Acceso abierto
  La estructura del sistema energético mundial es incompatible con el desarrollo sostenible, no sólo por los argumentos económicos y ambientales habitualmente esgrimidos en los debates, sino también por motivos sociales ...
 • Millores en la tutorització de treballs de grups petits en assignatures troncals amb elevat nombre d'estudiants 

  Jordi Nebot, Lluïsa; Pàmies Vilà, Rosa; Català Calderon, Pau; Clos Costa, Daniel; Veciana Fontanet, Joaquim Maria; Puig Ortiz, Joan; Zayas Figueras, Enrique Ernesto; Cardona Foix, Salvador (Octaedro, 2012)
  Comunicación de congreso
  Acceso abierto
  En aquesta comunicació es presenta la reforma duta a terme en el procés de tutorització de treballs, a l’assignatura Teoria de Màquines de l’ETSEIB, amb la finalitat d’agilitzar i rendibilitzar la feina del professorat. ...
 • Modelo de un aerogenerador de baja potencia y bajo coste 

  Clos Costa, Daniel; Sánchez, Teodoro (Enrique Barrantes Peña; Jorge Alencastre Miranda; Jorge Rodríguez Hernández, 2007)
  Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
  En este trabajo se presenta un modelo dinámico, a implementar en un programa de simulación de mecanismos, del aerogenerador de baja potencia IT-PE-100 desarrollado por ITDG Practical Action. Con este modelo se obtiene ...
 • Modelo de un aerogenerador de baja potencia y bajo coste 

  Clos Costa, Daniel; Sánchez, Teodoro; Dávila, Celso (Fundación Ecuatoriana de Tecnología Apropiada (FEDETA), 2007)
  Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
  En este trabajo se presenta un modelo dinámico, a implementar en un programa de simulación de mecanismos, del aerogenerador de baja potencia IT -PE-100 desarrollado por ITDG Practical Action. Con este modelo se obtiene ...
 • Programa andí d'electricitat rural i accés a les energies renovables 

  Clos Costa, Daniel (2007)
  Póster (projecto CCD)
  Acceso abierto
 • Programa de desarrollo y diseminación de sistemas micro eólicos de generación de energía en países en desarrollo 

  Velo García, Enrique; Batet Miracle, Lluís; Clos Costa, Daniel; Ferrer Martí, Laia (Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Publicacions., 2008)
  Comunicación de congreso
  Acceso abierto
 • Programa d’investigació aplicada per a l’impuls del desenvolupament energètic rural en Països en Desenvolupament – PRIADER 

  Velo García, Enrique; Ferrer Martí, Laia; Ferrer Martí, Ivet; Batet Miracle, Lluís; Clos Costa, Daniel; Gomis Bellmunt, Oriol (2010-03)
  Working paper
  Acceso abierto
  Informe final de la convocatòria de subvencions destinades a donar suport a projectes de sensibilització, educació, formació, capacitació i recerca en l’àmbit de cooperació al desenvolupament impulsats per determinats ...
 • Teoría de máquinas 

  Cardona Foix, Salvador; Clos Costa, Daniel (Edicions UPC, 2008)
  Libro
  Acceso abierto
  Teoría de máquinas ha sido concebido como el libro de texto de una asignatura puente entre la mecánica vectorial, que habitualmente se imparte en primer o segundo curso en las escuelas de ingeniería, y las materias de ...
 • Teoria de màquines 

  Cardona Foix, Salvador; Clos Costa, Daniel (Edicions UPC, 2008)
  Libro
  Acceso abierto
  Teoria de Màquines ha estat concebut com a llibre de text d'una assignatura que fa de pont entre la mecànica vectorial, que habitualment s'explica a primer curs o a segon en les escoles d'enginyeria, i les matèries de ...
 • TEORIA DE MÀQUINES (4t quadrimestre) 

  Cardona Foix, Salvador; Clos Costa, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 1999-04-21)
  Examen
  Acceso restringido a la comunidad UPC
 • TEORIA DE MÀQUINES (4t quadrimestre) 

  Cardona Foix, Salvador; Clos Costa, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 1997-04-04)
  Examen
  Acceso restringido a la comunidad UPC