Now showing items 1-20 of 51

  • Anàlisi, disseny i construcció d'una turbina eòlica d'eix vertical en una zona rural 

   Agerskov, Frederik Stauning (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Actualment, el consum d’energia elèctrica augmenta diàriament i provoca que cada vegada s’hagi de generar més energia. Com que les fonts de recursos com el petroli, carbó, gas natural... s’esgotaran, entren en joc noves ...
  • Análisis y diseño del sistema de climatización y refrigeración de un área comercial 

   Fontes Centeno, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En el present projecte es tracten les instal·lacions tèrmiques d’una àrea comercial amb la finalitat de reduir el consum i adquirir un nivell d’estalvi energètic sostenible amb el medi ambient. Concretament es dissenya ...
  • Determinación de fuerzas aerondinámicas en una media esfera, mediante un túnel de viento y CFD 

   Gómez Rainero, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10-30)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El objetivo de este proyecto es realizar un estudio aerodinámico de tres geometrías, en el que se estudiaran los perfiles de velocidades y las fuerzas aerodinámicas.El proyecto se dividirá en tres estudios ...
  • Disseny i fabricació de fons pla per a Formula Student 

   Mercadal Llobera, Victor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte recull totes les etapes per al desenvolupament d’un fons pla per a Formula Student, incloent-hi l’estudi teòric, disseny aerodinàmic, disseny de mètodes d’acoblament, fabricació pròpia i implementació a un ...
  • Estudi amb CFD d'un ventilador radial 

   Cusac Carreras, Aïda (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-10-14)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Diferents anàlisis amb CFD (Dinàmica de fluids computacional) s’han realitzat per tal d’estudiar la interacció entre el rotor i l’estator d’una bomba centrífuga. Les diferents simulacions numèriques s’han portat a terme ...
  • Estudi amb CFD de la cavitació en una turbina Francis 

   Coma Solanas, Martí (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-01-31)
   Bachelor thesis
   Open Access
   La finalitatd’aquest treball de fi de grau és estudiar mitjançant tècniques de mètodes numèrics els efectes produïts per l’aparició de cavitació en una turbina Francis. Per tal de reduir el cost computacional ...
  • Estudi amb CFD de la turbina del laboratori de fluids 

   Pijoan Fusté, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El present projecte de final de grau consisteix en l’estudi del comportament del fluid de treball a l’interior de la turbina Francis del Laboratori de Mecànica de fluids de la EUETIB. Aquest estudi s’ha dut a terme mitjançant ...
  • Estudi amb CFD del comportament d'una turbina Francis amb danys a l'entrada del rodet 

   Trigueros Moreno, Pablo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-03)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Instituto Superior de Engenharia do Porto
   Estudi i anàlisi mitjançant un programa amb CFD del comportament d'una turbina Francis amb diversos danys a l'entrada del rodet. S'estudiarà com afecten aquests danys al comportament de la turbina i com actua el fluid a ...
  • Estudi amb CFD del comportament d'una turbina Francis amb danys a la sortida del rodet 

   Mora Cavaller, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-06-19)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El present projecte de final de grau consisteix en l’estudi del comportament d’un fluid de treball a l’interior d’una turbina Francis, la qual presenta danys a la sortida del rodet a causa del fenomen de la cavitació. ...
  • Estudi d'un ventilador centrífug en 3D 

   Ruiz Muñoz, Alex (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
   Bachelor thesis
   Open Access
   S’ha agafat com objecte de simulació numèrica un ventilador centrífug amb un rodet d’àleps inclinats cap enrere que està en el laboratori de Mecànica de Fluids de l’EUETIB. Partint de que el disseny en 3D del ventilador ...
  • Estudi d'un ventilador centrífug en 3D 

   Tahiri Cheeba, Mohamed (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   S’han realitzat diverses simulacions numèriques en un ventilador centrífug, amb un rodet d'àleps inclinats enrere. Amb l’objectiu d’analitzar i estudiar el comportament del fluid a l’interior del ventilador, s’ha utilitzat ...
  • Estudi d'una turbina francis amb CFD 

   Soto i Otero, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
   Covenantee:   Spirax-Sarco
  • Estudi d'una turbina Francis amb diferents àleps directrius. 

   Vila Girón, Jaime (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-05-27)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Estudi d'una turbina Francis amb diferents àleps directrius.
  • Estudi de forces aerodinàmiques en un túnel de vent 

   Pradillo Caimari, Juan Pablo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-29)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’objectiu del projecte és la realització d’un estudi aerodinàmic sobre 3 geometries, proposades pel departament de Mecànica de Fluids. S’estudiarà el perfil de velocitats i les forces de la geometria. Per una banda, es ...
  • Estudi de l'efecte de la vora de sortida en perfils hidrodinàmics 

   Cartoixà Benaiges, Carles (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01-13)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest projecte s’estudia el funcionament dels mètodes basats en la simulació computacional de fluids en l’anàlisi d’un perfil hidrodinàmic per estudiar els fenòmens de vòrtexs que es produeixen en el deixant, calcular ...
  • Estudi de l'efecte de la vora de sortida en un perfil hidrodinàmic Donaldson 

   Marrugat Sans, Pere (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En el següent projecte de final de grau s’estudia l’efecte de l’angle de la vora de sortida en perfils hidrodinàmics, en aquest cas amb sortida tipus Donaldson, mitjançant la mecànica de fluids computacional. Es tenen ...
  • Estudi del comportament d'una turbina Francis amb àleps directrius desalineats. 

   Pérez Bermejo, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-29)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Simulació d'una averia a la turbina variant l'àngle d'atac d'un àlep directriu.
  • Estudi del flux al voltant d'un perfil amb CFD 

   Muñoz Alba, Deybi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El següent treball tracta sobre l’estudi del flux al voltant d’un perfil hidrodinàmic, el qual té un tall a la sortida del tipus Donaldson. En el treball s’estudiarà el comportament del flux al variar l’angle de sortida ...
  • Estudi experimental i numèric d'un ventilador centrífug 

   Cortés Serrano, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest projecte s’ha realitzat un estudi experimental i numèric d’un ventilador centrífug, ubicat al laboratori de Mecànica de Fluids de l’EUETIB. Aquest equip és utilitzat pels estudiants d’enginyeria de l’Escola per ...
  • Estudio con CFD de los efectos de erosión en los álabes directrices de una turbina 

   Dorador Calero, Ivan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-01-31)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Al present treball es pretén conèixer el comportament de la turbina localitzada en la central Sallente, els àleps de la qual seran modificats en aquest projecte, amb l’objectiu de comprovar com influeix el dany dels àleps ...