Now showing items 1-20 of 42

 • Anàlisi, disseny i construcció d'una turbina eòlica d'eix vertical en una zona rural 

  Agerskov, Frederik Stauning (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Actualment, el consum d’energia elèctrica augmenta diàriament i provoca que cada vegada s’hagi de generar més energia. Com que les fonts de recursos com el petroli, carbó, gas natural... s’esgotaran, entren en joc noves ...
 • Análisis y diseño del sistema de climatización y refrigeración de un área comercial 

  Fontes Centeno, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En el present projecte es tracten les instal·lacions tèrmiques d’una àrea comercial amb la finalitat de reduir el consum i adquirir un nivell d’estalvi energètic sostenible amb el medi ambient. Concretament es dissenya ...
 • Disseny i fabricació de fons pla per a Formula Student 

  Mercadal Llobera, Victor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest projecte recull totes les etapes per al desenvolupament d’un fons pla per a Formula Student, incloent-hi l’estudi teòric, disseny aerodinàmic, disseny de mètodes d’acoblament, fabricació pròpia i implementació a un ...
 • Estudi amb CFD de la turbina del laboratori de fluids 

  Pijoan Fusté, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present projecte de final de grau consisteix en l’estudi del comportament del fluid de treball a l’interior de la turbina Francis del Laboratori de Mecànica de fluids de la EUETIB. Aquest estudi s’ha dut a terme mitjançant ...
 • Estudi amb CFD d'un ventilador radial 

  Cusac Carreras, Aïda (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-10-14)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Diferents anàlisis amb CFD (Dinàmica de fluids computacional) s’han realitzat per tal d’estudiar la interacció entre el rotor i l’estator d’una bomba centrífuga. Les diferents simulacions numèriques s’han portat a terme ...
 • Estudi de forces aerodinàmiques en un túnel de vent 

  Pradillo Caimari, Juan Pablo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-29)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L’objectiu del projecte és la realització d’un estudi aerodinàmic sobre 3 geometries, proposades pel departament de Mecànica de Fluids. S’estudiarà el perfil de velocitats i les forces de la geometria. Per una banda, es ...
 • Estudi de l'efecte de la vora de sortida en perfils hidrodinàmics 

  Cartoixà Benaiges, Carles (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01-13)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest projecte s’estudia el funcionament dels mètodes basats en la simulació computacional de fluids en l’anàlisi d’un perfil hidrodinàmic per estudiar els fenòmens de vòrtexs que es produeixen en el deixant, calcular ...
 • Estudi de l'efecte de la vora de sortida en un perfil hidrodinàmic Donaldson 

  Marrugat Sans, Pere (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En el següent projecte de final de grau s’estudia l’efecte de l’angle de la vora de sortida en perfils hidrodinàmics, en aquest cas amb sortida tipus Donaldson, mitjançant la mecànica de fluids computacional. Es tenen ...
 • Estudi del flux al voltant d'un perfil amb CFD 

  Muñoz Alba, Deybi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El següent treball tracta sobre l’estudi del flux al voltant d’un perfil hidrodinàmic, el qual té un tall a la sortida del tipus Donaldson. En el treball s’estudiarà el comportament del flux al variar l’angle de sortida ...
 • Estudi d'una turbina francis amb CFD 

  Soto i Otero, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
  Covenantee:  Spirax-Sarco
 • Estudi d'un ventilador centrífug en 3D 

  Tahiri Cheeba, Mohamed (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  S’han realitzat diverses simulacions numèriques en un ventilador centrífug, amb un rodet d'àleps inclinats enrere. Amb l’objectiu d’analitzar i estudiar el comportament del fluid a l’interior del ventilador, s’ha utilitzat ...
 • Estudi d'un ventilador centrífug en 3D 

  Ruiz Muñoz, Alex (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Bachelor thesis
  Open Access
  S’ha agafat com objecte de simulació numèrica un ventilador centrífug amb un rodet d’àleps inclinats cap enrere que està en el laboratori de Mecànica de Fluids de l’EUETIB. Partint de que el disseny en 3D del ventilador ...
 • Estudi experimental i numèric d'un ventilador centrífug 

  Cortés Serrano, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest projecte s’ha realitzat un estudi experimental i numèric d’un ventilador centrífug, ubicat al laboratori de Mecànica de Fluids de l’EUETIB. Aquest equip és utilitzat pels estudiants d’enginyeria de l’Escola per ...
 • Estudio de fuerzas aerodinámicas sobre cuerpos 

  Chicharro López, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest Treball de Final de Grau d’Enginyeria Mecànica s’ha realitzat l’estudi del flux al voltant d’una esfera llisa, amb l’objectiu d’obtenir les forces de resistència generades pel pas de l’aire al seu voltant. L’estudi ...
 • Estudio del flujo en una turbobomba con CFD 

  Rodríguez Stewart, Hugo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest projecte consisteix en l'anàlisi del fluid en una bomba hidràulica mitjançant mecànica de fluids computacional, concretament s'estudiaran les fluctuacions de pressió produïdes per la interacció rotor-estator tant ...
 • Estudio de un sistema aerodinámico activo en automóviles. Elementos aerodinámicos. 

  López i Brugarolas, Eric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-02)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Diseño y estudio de un elemento aerodinámico móvil para optimizar la dinámica del vehículo. Se distinguen 3 partes diferenciadas: un estudio aerodinámico, un análisis estructural y mecánico, y por último el diseño de un ...
 • Estudio de un sistema aerodinámico activo en automóviles : elementos mecánicos 

  Rivet Fernández, Iván (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-03)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Diseño y estudio de un elemento aerodinámico móvil para optimizar la dinámica del vehículo. Se distinguen 3 partes diferenciadas: un estudio aerodinámico, un análisis estructural y mecánico, y por último el diseño de un ...
 • Estudio de un sistema aerodinámico activo en automóviles: elementos mecánicos 

  Rivet Fernández, Iván (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  A lo largo de este proyecto se tratará el diseño desde cero de un sistema de aerodinámica activa para automóviles. El proceso consta de tres partes diferenciadas: el estudio aerodinámico, donde se caracteriza la interacción ...
 • Estudio hidrodinámico del flujo en perfiles 

  Cobo Giménez, Rubén (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-13)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Realització de simulacions mitjançant programes de dinàmica de fluids computacional (CFD) del comportament del fluid a traves d'un perfil amb tres formes diferents de sortida. Les simulacions seran comparades amb ...
 • Generation of atmospheric turbulence in a wind tunnel 

  Muñiz Pladellorens, Elena; Riera Turró, Paula (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  This report aims to contribute to the knowledge and characterization of grid generated turbulence in a wind tunnel. It starts with a theory introduction to turbulence where we bring together the classic approaches ...