Now showing items 1-20 of 64

  • Anàlisi, disseny i construcció d'una turbina eòlica d'eix vertical en una zona rural 

   Agerskov, Frederik Stauning (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Actualment, el consum d’energia elèctrica augmenta diàriament i provoca que cada vegada s’hagi de generar més energia. Com que les fonts de recursos com el petroli, carbó, gas natural... s’esgotaran, entren en joc noves ...
  • Análisis y diseño del sistema de climatización y refrigeración de un área comercial 

   Fontes Centeno, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En el present projecte es tracten les instal·lacions tèrmiques d’una àrea comercial amb la finalitat de reduir el consum i adquirir un nivell d’estalvi energètic sostenible amb el medi ambient. Concretament es dissenya ...
  • Determinació de forces aerodinàmiques en un perfil 

   Pérez Martínez, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07-05)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest treball es dissenya i construeix un aleró mitjançant impressió 3D, per posteriorment, realitzar mesures experimentals al túnel de vent. Es realitzen simulacions numèriques en CFD i una comparativa dels resultats ...
  • Determinación de fuerzas aerodinámicas en una esfera y media esfera 

   Troyano Sánchez, Raúl (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-01-26)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest treball de final de grau té com a objectiu estudiar les forces aerodinàmiques generades en una esfera llisa i mitja causada per un flux d'aire extern. Per a això, es realitza un anàlisi experimental al laboratori ...
  • Determinación de fuerzas aerodinámicas en una media esfera, mediante un túnel de viento y CFD 

   Gómez Rainero, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10-30)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El objetivo de este proyecto es realizar un estudio aerodinámico de tres geometrías, en el que se estudiaran los perfiles de velocidades y las fuerzas aerodinámicas.El proyecto se dividirá en tres estudios ...
  • Diseño del Sidewing de un monoplaza de Formula Student 

   Marín i Monteagudo, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-01-27)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte pretén ser una recopilació del recorregut seguit durant el desenvolupament del sidewing d'un monoplaça de Formula Student, basant-se en el pròxim prototip ETR-X de cara a la temporada 2022-2023 de l'equip ...
  • Diseño y análisis de un alerón de Fórmula 1 

   Padilla Yun, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-01-27)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest treball es tractarà d'estudiar i comprendre una ciència fonamental en les competicions automobilístiques de màxim nivell, l'aerodinàmica. Els fonaments teòrics obtinguts seran la base per la creació d'un element ...
  • Disseny d'un Sidewing per un cotxe de Formula Student 

   Crespo Pons, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-06-29)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest treball pretén ser una guia de disseny d’un component aerodinàmic per un vehicle de competició. En concret, s’ha confeccionat el Sidewing de l’ETR-X, el monoplaça amb qual l’equip de Formula Student de l’EEBE competirà ...
  • Disseny d’un aleró davanter per a un vehicle de fórmula 1 

   Alonso López, Alberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-01-27)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte té la finalitat de mostrar el camí seguit a l’hora de realitzar el disseny aerodinàmic d’un aleró davanter per a un monoplaça de Fórmula 1. L’objectiu del treball és realitzar el disseny i estudi aerodinàmic ...
  • Disseny i fabricació de fons pla per a Formula Student 

   Mercadal Llobera, Victor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte recull totes les etapes per al desenvolupament d’un fons pla per a Formula Student, incloent-hi l’estudi teòric, disseny aerodinàmic, disseny de mètodes d’acoblament, fabricació pròpia i implementació a un ...
  • Estudi amb CFD d'un ventilador radial 

   Cusac Carreras, Aïda (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-10-14)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Diferents anàlisis amb CFD (Dinàmica de fluids computacional) s’han realitzat per tal d’estudiar la interacció entre el rotor i l’estator d’una bomba centrífuga. Les diferents simulacions numèriques s’han portat a terme ...
  • Estudi amb CFD de la cavitació en una turbina Francis 

   Coma Solanas, Martí (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-01-31)
   Bachelor thesis
   Open Access
   La finalitat d’aquest treball de fi de grau és estudiar mitjançant tècniques de mètodes numèrics els efectes produïts per l’aparició de cavitació en una turbina Francis. Per tal de reduir el cost computacional s’utilitza ...
  • Estudi amb CFD de la turbina del laboratori de fluids 

   Pijoan Fusté, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El present projecte de final de grau consisteix en l’estudi del comportament del fluid de treball a l’interior de la turbina Francis del Laboratori de Mecànica de fluids de la EUETIB. Aquest estudi s’ha dut a terme mitjançant ...
  • Estudi amb CFD del comportament d'una turbina Francis amb danys a la sortida del rodet 

   Mora Cavaller, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-06-19)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El present projecte de final de grau consisteix en l’estudi del comportament d’un fluid de treball a l’interior d’una turbina Francis, la qual presenta danys a la sortida del rodet a causa del fenomen de la cavitació. ...
  • Estudi d'un ventilador centrífug en 3D 

   Tahiri Cheeba, Mohamed (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   S’han realitzat diverses simulacions numèriques en un ventilador centrífug, amb un rodet d'àleps inclinats enrere. Amb l’objectiu d’analitzar i estudiar el comportament del fluid a l’interior del ventilador, s’ha utilitzat ...
  • Estudi d'un ventilador centrífug en 3D 

   Ruiz Muñoz, Alex (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
   Bachelor thesis
   Open Access
   S’ha agafat com objecte de simulació numèrica un ventilador centrífug amb un rodet d’àleps inclinats cap enrere que està en el laboratori de Mecànica de Fluids de l’EUETIB. Partint de que el disseny en 3D del ventilador ...
  • Estudi d'una tovera amb flux compressible 

   Rodríguez Gijón, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07-05)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest projecte es realitza l’estudi d’un flux compressible a través d’una tovera convergentdivergent real i es simulen els resultats per CFD. S’han realitzat experiències amb diferents pressions a la sortida de la ...
  • Estudi d'una turbina francis amb CFD 

   Soto i Otero, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
   Covenantee:   Spirax-Sarco
  • Estudi de l'efecte de la vora de sortida en perfils hidrodinàmics 

   Cartoixà Benaiges, Carles (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01-13)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest projecte s’estudia el funcionament dels mètodes basats en la simulació computacional de fluids en l’anàlisi d’un perfil hidrodinàmic per estudiar els fenòmens de vòrtexs que es produeixen en el deixant, calcular ...
  • Estudi de l'efecte de la vora de sortida en un perfil hidrodinàmic Donaldson 

   Marrugat Sans, Pere (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En el següent projecte de final de grau s’estudia l’efecte de l’angle de la vora de sortida en perfils hidrodinàmics, en aquest cas amb sortida tipus Donaldson, mitjançant la mecànica de fluids computacional. Es tenen ...