Now showing items 1-3 of 3

  • «Enfoque ráster» del problema hidrodinámico del flujo en lámina libre en 2D. 

   Soler Guitart, Joan; Bladé i Castellet, Ernest; Bofill Abello, Jordi; Gómez, Manuel (2011)
   Conference report
   Open Access
   Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) trabajan con información del territorio en dos formatos: formato ráster y formato vectorial. En las plataformas de SIG existen algoritmos independientes para el tratamiento de ...
  • Integració de dades per estudis de sostenibilitat 

   Bofill Abello, Jordi; Felipe Blanch, José Juan de (Centre per a la Sostenibilitat, 2009-07-09)
   Conference report
   Open Access
   Els estudis de sostenibilitat es poden realitzar en àmbits concrets com poden ser el cicle de l'aigua, les migracions de població o la mobilitat territorial; si l'àmbit d'estudi és més global o general, llavors els models ...
  • Model conceptual d'un sistema d'informació per estudis de sostenibilitat d'un territori 

   Bofill Abello, Jordi; Felipe Blanch, José Juan de; Barrado Muxí, Cristina (Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería (CIMNE), 2009-10)
   Conference report
   Open Access