Now showing items 1-20 of 223

  • Aixecament de plànols i dictàmen de patologies de l'agrupament escolta Montnegre 

   Carreras Pons, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   L’edifici del carrer Bruguera número 51 de Calella és en l’actualitat el centre d’activitats de l’agrupament escolta Montnegre. El senyor Joan Nova va fer donació de l’edifici a la parròquia de Santa Maria, que el novembre ...
  • Aixecament planimètric de l'església de Sant Joan d'Aurós: Vall d'Àneu 

   Puig Latorre, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-02)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Amb aquest projecte es pretén realitzar l’aixecament tant gràfic com arquitectònic de l’església de Sant Joan d’Aurós, formant part d’un grup de projectes que pretén estudiar el patrimoni cultural que es conserva al llarg ...
  • Aixecament planimètric de la Vall d'Àneu: Sant Serni de Baiasca, Sant Bartolomeu de Baiasca i Castell de Llort 

   Gómez Llanas, José Ma. (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Les valls d’Àneu, en la comarca del Pallars Sobirà (Lleida), són un marc geogràfic i cultural singular en el que s’hi aplega un conjunt molt important de monuments i representacions artístiques alt medievals. La vall de ...
  • Aixecament planimètric de les esglésies de les valls d'Àneu 

   Ramos García, Manuel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-02)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Les valls d’Àneu, en la comarca del Pallars Sobirà (Lleida), són un marc geogràfic i cultural singular en el que s’hi aplega un conjunt molt important de monuments i representacions artístiques alt medievals. La vall de ...
  • Aixecament planimètric de les esglésies de les valls d'Àneu 

   Ramos García, Manuel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Aquest projecte té els seus antecedents en la col·laboració engegada, ja fa uns anys, per la Professora Montse Bosch, amb el Consell Cultural de les Valls d’Àneu, que ha actuat de vertader centre de gestió cultural des de ...
  • Aixecament planimètric de les esglésies de les valls d'Àneu. Sant Pere de Sorpe 

   Herrero Abellanas, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-02)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Aquest projecte té els seus antecedents en la col·laboració engegada, ja fa uns anys, per la Professora Montse Bosch, amb el Consell Cultural de les Valls d’Àneu, que ha actuat de vertader centre de gestió cultural des de ...
  • Aixecament planimètric de les esglésies romàniques de la Vall d'Àneu: Sant Martí d'Escalarre 

   Pérez Sánchez, Raquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Aquest és un projecte que té com a objecte ser el Treball Final de Carrera dels estudis universitaris que corresponen a la titulació d’Arquitectura Tècnica, cursada a l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona. El ...
  • Ajuts Next Generation EU, oportunitat vs factibilitat 

   Moral Serrano, Enrique (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07-14)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El present treball pretén fer un anàlisi dels ajuts Next Generation EU juntament amb un estudi dels edificis escollits mitjançant les certificacions energètiques i diverses millores per veure la seva viabilitat. El ...
  • Anàlisi històric, energètic i de l'estat actual de Mas Terrers d'Arbúcies 

   Blasco Coll, Ernesto; Garriga Chesa, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-07-18)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En aquest projecte s'hi pot trobar un anàlisi històric i de l'entorn del mas Terrers situat a Arbúcies, al Montseny. També s'hi presenta una descripció arquitectònica del mateix mas desgranant element per element alhora ...
  • Análisis constructivo y seguimiento de procesos del edificio Hotel Habitat Sky 

   Forcadell García, Nuria; Casajust Fibla, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Se puede hacer una lectura de la ciudad de Barcelona como una ciudad horizontal, construida según las reglas geométricas del plan CERDÀ, pero también como una ciudad vertical con signos de arquitectura como la Sagrada ...
  • Análisis de la producción científica de la EPSEB en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles ODS 

   Fernández Cuadal, Guillermo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-07-13)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El presente proyecto se ha desarrollado con el objetivo de estudiar la producción científica de la EPSEB (Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona) en relación con los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) ...
  • Aplicació de criteris ambientals en edificis de la UPC: edificis Campus de Castelldefels 

   Granés Puig, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2004-10)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Aquest Projecte de Final de Carrera, tracta de l’Aplicació de criteris ambientals en edificis de la UPC. Aquest és un tema que, tot i la seva gran importància, es treballa poc durant els estudis universitaris. Crec que, ...
  • Aplicació del CTE DB HE i del decret de certificació d'eficiència energètica en l'edifici de Sant Vicenç dels Horts 

   Lozano Ortiz, Isabel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Amb l’entrada en vigor del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) i del decret de certificació energètica dels edificis, es proposa un treball d’aplicació en cas real d’aquests nous paràmetres. El projecte executiu inicial del ...
  • Aplicació ordenança solar i estudi energètic a l'escola Costa i Llobera de Barcelona 

   Carné i Serrat, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2001-10)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Llegint el títol del projecte, ja podem obtenir una visió molt clara i exacta del contingut iobjectius del mateix.Tal i com es parla en el seu interior, actualment tenim la bàscula que pesa ...
  • L'arquitectura vernacular del Delta de L'Ebre. Construccions tradicionals i de proximitat 

   Lucas Bo, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01-31)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El Treball Fi de Grau que es presenta es troba dintre de l’àmbit de la construcció sostenible, ecològica i del respecte amb el medi ambient. El què es pretén és donar a conèixer, a partir d’un repàs general de la construcció ...
  • Assistència tècnica en la diagnosi energètica de la secció d'institut Turó d'en Baldiri, Teià (Barcelona) 

   Mitats Carmona, Josep (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-12)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte és el resultat de l’assistència tècnica realitzada en la diagnosi energètica de la Secció d’Institut Turó d’en Baldiri, l’institut públic del municipi de Teià. Aquesta feina ha estat un encàrrec per part ...
  • Auditek. Metodologia d'auditories energètiques en edificis existents 

   Hernández Núñez, Eduard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-10)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   El present document pretén ser una eina per a arquitectes i enginyers, amb dos objectius principalment diferenciats, però que estan directament vinculats l'un amb l'altre. El primer objectiu tracta d'avaluar el potencial ...
  • Auditoria energètica d'un edifici situat a Granollers 

   Villà Sabé, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El present projecte final de grau, consisteix en desenvolupar una avaluació energètica d’un edifici situat a Granollers, Barcelona. Aquest estudi consta de quatre fases: • Aixecament de dades Aquest primer punt, ens mostra ...
  • Auditoria energètica del pla d'eficiència en el consum de recursos de la UPC 

   Fernández García, Juan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2005-07)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Projecte institucional de participació amplia i plural ubicat dins del Pla de Medi Ambient de la Universitat Politècnica de Catalunya. El treball consistirà en la realització d’una auditoria energètica amb un diagnosi de ...
  • Auditoria energètica d’una residència per a gent gran al Prat de Llobregat 

   Méndez Ferraz, Rut; Vázquez Lago, Ivan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El present projecte final de grau consisteix en una auditoria energètica d’una Residència per a gent gran situada a l’Avinguda Onze de Setembre 81-83 al municipi d’El Prat de Llobregat. L’edifici consisteix en una residència ...