Now showing items 1-20 of 32

  • Acupuntura espacial. L'adequació de l'espai escolar de la formació professional a les noves metodologies didàctiques 

   Tàssies i Salse, Francesc Domènec (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06-20)
   Master thesis
   Open Access
   Aquest treball de final de màster vol apropar-se als espai d'aprenentatge de la formació professional per mostrar quina és la seva realitat en relació a les noves metodologies que s'estan implantant. Es parteix de l'acusada ...
  • Adicción a las TIC en adolescentes: Estudio sobre el uso y abuso de smartphones en el aula 

   Gimeno Martín, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-20)
   Master thesis
   Open Access
   El objetivo del presente trabajo es analizar el impacto que los dispositivos móviles tienen sobre los alumnos en los centros educativos, así como la relación y uso que hacen los adolescentes de los smartphones en sus vidas ...
  • Aplicació d'un sistema magnètic i el seu anàlisi gràfic virtual 

   Jordà Ferrer, Aleix (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   La principal finalitat d’aquest treball de fi de grau és l’aplicació, a un prototip d’ascensor, de l’estudi de la precisió d’un motor amb encoder, dispositiu usat per determinar amb exactitud la posició i velocitat ...
  • Col.lectius amb conductes disruptives que dificulten el seu aprenentatge, i millora dels seus resultats amb l’aprenentatge emocional aplicat a l’aula de tecnologia 

   López Acosta, Rosario (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-22)
   Master thesis
   Open Access
   El TFM (Treball Final de Màster) parla sobre les conductes disruptives dels alumnes que pateixen molts centres educatius actualment, i que és un element problemàtic i distorsionador per al bon funcionament de les classes. ...
  • Comparación de dos programas CAD mediante el diseño y simulación de un sistema de transmisión 

   Rodríguez Martín, Salvador (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-17)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El presente documento recoge los conceptos teóricos, los procedimientos seguidos y los resultados obtenidos en la realización del trabajo sobre la comparación de dos programas CAD: SolidWorks y CATIA V5. Para ello, se ha ...
  • Design and validation of a cream injection machine 

   Crosas Orriols, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Without any kind of doubt, the 21st century will go down in history as the century of the technological evolution, the age of digitalization and the control of information and, in the end, the industrial era. This constant ...
  • Design of a customized sliding roof 

   Vicente González, Ángel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10-22)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   The following work shows the comparative analysis of various roof structures for a pool. The structures analysed (arch, polygonal, gable roof and shed roof) have the same profiles, the same maximum height and the same ...
  • Diseño de un ascensor de características especiales 

   Molina Diaz, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Diseño de un parque termosolar 

   Caldú Fogued, Eduardo; Martínez Pérez, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte tracta el disseny d'una central termosolar de col·lectors cilindre-parabòlics de 50 MW de potència nominal, equipada amb un sistema d’emmagatzematge tèrmic mitjançant sals foses. La planta termosolar s’ubicarà ...
  • Diseño de un sistema de análisis de muestras de vapor y agua 

   Jiménez Mondragón, Raul (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El present projecte es basa en el disseny d’un sistema d’anàlisis de mostres de vapor i aigua per controlar els paràmetres qualitatius de l’aigua utilitzada en el procès de generació d’energía eléctrica a una central ...
  • Diseño de un sistema de toma de muestras para una refinería 

   Compte Gargallo, Jose Manuel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El objetivo del presente proyecto se basa en el diseño de un sistema de acondicionamiento de fluidos con la finalidad de tomar muestras en estado líquido o gaseoso, para comprobar posteriormente su calidad en una refinería ...
  • Diseño de un spotter de SWIR 

   Oriol Gil Moreno De Mora, Jorge (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-02-06)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   E l S W I R ( S h o r t W a v e I n f r a r r e d ) é s l a s e c c i ód e l i n f r a r o i gm é s p r o p e r a a les longituds d’ona visible per l’ull humà . Els recents avanços en la fabricació de ...
  • Diseño de una matriz progresiva 

   Manero Rupérez, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-08)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En este proyecto se presenta todo el proceso de diseño de una matriz progresiva para la obtención de una pieza, destinada sobre todo a armarios, partiendo de una chapa de acero.Primeramente, se ha realizado el estudio de ...
  • Diseño de una máquina para el transporte y colocación de tuberías de gran diámetro en obras dentro de galerías 

   Bajo Cortés, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’objectiu d’aquest projecte es el disseny d’una màquina de transport i col·locació de canonades de grans dimensions a l’interior de galeries, on no es possible l’entrada de grues estàndard, i sobre suports específics ...
  • Diseño de una silla de ruedas con superación de obstáculos 

   Romero Chacón, José Manuel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-05)
   Bachelor thesis
   Open Access
   A la nostra vida quotidiana podem observar com pels nostres carrers certes persones s’han de desplaçar mitjançant l’ajut de les cadires de rodes a causa d’algun tipus de problema que afecta a les seves cames, i tenen ...
  • Diseño y simulación del módulo de captación de energía en una planta termosolar 

   Martínez Pérez, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquet projecte es centra en el disseny d’un mòdul de captació d’energia d’una central termosolar de col·lectors cilindre-parabòlics i la simulació de diferents fluids de transferència de calor al llarg d’un llaç del camp ...
  • Disseny d'una taula elevadora transportadora 

   Tomé Arrufat, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-08)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Vanderlande Industries España
   Partint de la necessitat de separar paquets segons el seu destí i amb una limitació d’espai per l’instal·lació del sistema que ho realitzarà, dissenyaré una taula elevadora amb possibilitat de transportar paquets en els ...
  • Disseny de quadre semirígid d’una bicicleta d’enduro 

   De la Calle Gironès, Carles (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El present treball de fi de grau té com a objectiu principal realitzar el disseny d’un quadre de bicicleta semirígid apte per ser utilitzat en la modalitat enduro utilitzant eines de modelatge CAD 3D que ens ofereix ...
  • Disseny del sistema de refrigeració del motor d'un automòbil 

   Palomares Díaz, Ezequiel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-28)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El present treball tracta de l’anàlisi, el disseny ila modificació del sistema de refrigeració per bomba d’aigua d’un motor de combustió interna, el d’un automòbil. És el sistema per excel·lència utilitzat al’actualitat ...
  • Disseny i desenvolupament del sistema de regulació aire-gas en un equip de combustió de gas natural 

   Clerch Soler, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-05-30)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En el present projecte de final de grau es realitza un estudi comparatiu de diversos sistemes de regulació de cabal d’aire i de gas en un equip de combustió de gas natural. Aquesta part del cremador és una de les ...