Now showing items 1-20 of 88

  • Activitats per a la conscienciació de l'ús de mesures de control ambiental durant l'execució de projectes de Mecatrònica Industrial 

   Marza Mallol, Jaume (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-06-15)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   Al llarg d'aquest projecte, es treballarà en l'estudi de les diferents metodologies educatives treballades al llarg del curs 22-23 del Màster de formació del professorat de secundària especialitat FP realitzat a l'UPC, amb ...
  • Acupuntura espacial. L'adequació de l'espai escolar de la formació professional a les noves metodologies didàctiques 

   Tàssies i Salse, Francesc Domènec (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06-20)
   Master thesis
   Open Access
   Aquest treball de final de màster vol apropar-se als espai d'aprenentatge de la formació professional per mostrar quina és la seva realitat en relació a les noves metodologies que s'estan implantant. Es parteix de l'acusada ...
  • Adaptació d'un banc de muntatge per cilindres de direcció 

   Masoller Febrer, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-10-26)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest projecte s’ha dissenyat la part mecànica un banc de muntatge per cilindres de direcció, per la indústria de components hidràulics. L’objectiu principal, és definir la part d’un banc de muntatge funcional, i els ...
  • Adicción a las TIC en adolescentes: Estudio sobre el uso y abuso de smartphones en el aula 

   Gimeno Martín, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-20)
   Master thesis
   Open Access
   El objetivo del presente trabajo es analizar el impacto que los dispositivos móviles tienen sobre los alumnos en los centros educativos, así como la relación y uso que hacen los adolescentes de los smartphones en sus vidas ...
  • Anàlisi del comportament dinàmic del conjunt llanta i pneumàtic 

   Murcia i Artero, Francesc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-02-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El present treball es basa en l’estudi i l’anàlisi mitjançant Ansys d’una llanta de 20 polzades destinada a ser muntada en un cotxe. L’objectiu del treball és sotmetre a la llanta a les diferents càrregues a les que es ...
  • Aplicació d'un sistema magnètic i el seu anàlisi gràfic virtual 

   Jordà Ferrer, Aleix (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   La principal finalitat d’aquest treball de fi de grau és l’aplicació, a un prototip d’ascensor, de l’estudi de la precisió d’un motor amb encoder, dispositiu usat per determinar amb exactitud la posició i velocitat ...
  • Auditoria de l’energia hidroelèctrica al Parc Natural Reserva de la Biosfera del Montseny, i propostes de futur 

   Cornejo Paredes, Jheison Rodrigo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05-13)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Es realitza l’estudi teòric de les infraestructures hidràuliques al Parc Natural Reserva de la Biosfera del Montseny en el passat, present i futur. L’aprofitament d’energia hidràulica en el massís del Montseny ha estat ...
  • Avenços en recerca i desenvolupament al Departament d’Enginyeria Gràfica i de Disseny 

   Farrerons Vidal, Óscar; Farrerons Vidal, Óscar; Olmedo Torre, Noelia; Ramos Cabal, Alba; Roncero Vivero, María Blanca (OmniaScience, 2023-03-31)
   Book
   Open Access
   En aquest llibre trobareu part de la recerca del departament d’Enginyeria Gràfica i de Disseny de la Universitat Politècnica de Catalunya. Un resum de la reunió anual de la xarxa internacional CECIAC. Podreu llegir com ...
  • Col.lectius amb conductes disruptives que dificulten el seu aprenentatge, i millora dels seus resultats amb l’aprenentatge emocional aplicat a l’aula de tecnologia 

   López Acosta, Rosario (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-22)
   Master thesis
   Open Access
   El TFM (Treball Final de Màster) parla sobre les conductes disruptives dels alumnes que pateixen molts centres educatius actualment, i que és un element problemàtic i distorsionador per al bon funcionament de les classes. ...
  • Comparación de dos programas CAD mediante el diseño y simulación de un sistema de transmisión 

   Rodríguez Martín, Salvador (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-17)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El presente documento recoge los conceptos teóricos, los procedimientos seguidos y los resultados obtenidos en la realización del trabajo sobre la comparación de dos programas CAD: SolidWorks y CATIA V5. Para ello, se ha ...
  • Desenvolupament i optimització del sistema de refrigeració del motor d'una motocicleta de competició 

   Monsó Rodríguez, Enric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-16)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Aquest estudi és un treball de final de carrera en el que es desenvolupa i optimitza el sistema de refrigeració del motor d’una motocicleta de competició, de la marca BeOn Automotive, per la categoria de Moto3. Per començar, ...
  • Design and validation of a cream injection machine 

   Crosas Orriols, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Without any kind of doubt, the 21st century will go down in history as the century of the technological evolution, the age of digitalization and the control of information and, in the end, the industrial era. This constant ...
  • Design of a customized sliding roof 

   Vicente González, Ángel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10-22)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   The following work shows the comparative analysis of various roof structures for a pool. The structures analysed (arch, polygonal, gable roof and shed roof) have the same profiles, the same maximum height and the same ...
  • Desing and validation of a photovoltaic plant 

   Lluch Casals, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-07-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest TFG presenta el disseny d'una planta solar amb una capacitat de 8,926 MW, incloent-hi l'anàlisi del lloc, càlculs elèctrics, dissenys i plans extensos relacionats amb el projecte. El disseny de la planta solar ...
  • Diseño de un ascensor de características especiales 

   Molina Diaz, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Diseño de un parque termosolar 

   Caldú Fogued, Eduardo; Martínez Pérez, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte tracta el disseny d'una central termosolar de col·lectors cilindre-parabòlics de 50 MW de potència nominal, equipada amb un sistema d’emmagatzematge tèrmic mitjançant sals foses. La planta termosolar s’ubicarà ...
  • Diseño de un patinete eléctrico teniendo en cuenta la Agenda 2030 

   Rodríguez Benito, Raúl (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05-13)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Des de la invenció de la roda, els mitjans de transport no han parat d’evolucionar, són estris indispensables pel desenvolupament de la societat. Durant les últimes dècades i a causa de l’escalfament global, ha nascut ...
  • Diseño de un sistema de análisis de muestras de vapor y agua 

   Jiménez Mondragón, Raul (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El presente proyecto se basa en el diseño de un sistema de análisis de muestras de vapor y agua para controlar los parámetros cualitativos del agua utilizada en el proceso de generación de energía eléctrica en una central ...
  • Diseño de un sistema de toma de muestras para una refinería 

   Compte Gargallo, Jose Manuel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El objetivo del presente proyecto se basa en el diseño de un sistema de acondicionamiento de fluidos con la finalidad de tomar muestras en estado líquido o gaseoso, para comprobar posteriormente su calidad en una refinería ...
  • Diseño de un spotter de SWIR 

   Oriol Gil Moreno De Mora, Jorge (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-02-06)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El SWIR (Short Wave Infrarred) es la sección del infrarrojo más cercana a las longitudes de ondas visibles al ojo humano. Los recientes avances en la fabricación de sensores de ondas SWIR han abierto un enorme abanico de ...