Now showing items 1-20 of 36

  • Anàlisi i verificació de la segregació dels consums elèctrics de l'Hospital de Mollet per compliment ISO 50001 

   Preter Morell, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Análisis de circuitos mediante la herramienta Matlab 7 

   López Virú, Julio César (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-07)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   La asignatura obligatoria de sistemas electrónicos impartida en los grados de ingeniería, relacionados con la electricidad y la electrónica, del campus de Vilanova de la Universitat Politècnica de Catalunya nos abre ...
  • Aportaciones para la caracterización de geófonos en un laboratorio de vibración (OBS, vibraciones, sísmica, acoplamiento, incertidumbre) 

   Rodríguez Camarero, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2005-01)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Los objetivos principales de este proyecto han sido: La conformación de un laboratorio de vibración completamente equipado y plenamente operativo para la medición y calibración de geófonos y acelerómetros. Estudio y ...
  • Auditoria energètica a l'EUETIB 

   Gómez Santamaría, José; Vallès Gassó, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El present document té com a objectiu la realització d’una auditoria energètica a l’edifici de l’EUETIB, amb la finalitat de detectar anomalies sobre el consum dels recursos energètics disponibles o en la seva gestió. L’estudi ...
  • Auditoría energètica, propuesta metodológica y caso practico 

   Albamonte Rodriguez, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10-18)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En el presente proyecto se realiza un análisis completo del estado actual de las auditorías energéticas en España. La primera parte del proyecto evalúa el marco normativo de las auditorías ...
  • Cadena d'acondicionament del senyal sísmic en un OBS 

   Ferrús Jornet, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   En aquest projecte s’ha realitzat l’estudi de la cadena de mesura formada per geòfon i etapa d’amplificació. Té com a objectiu realitzar els càlculs de soroll de les diferents etapes amplificadores proposades, així com ...
  • Control inteligente de un sistema I/O mediante la programación del controlador M32/87 de Renesas. Vía de peaje 

   Martínez Corrales, Andrés (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-09-14)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El proyecto se basa en la implementación de un sistema de control utilizando el kit del microprocesador M32C87 de Renesas. Renesas Technology Corporation es una empresa fabricante de semiconductores con sede central en ...
  • Control tàctic per a emulació de supercondesador basat en font programable de dos quadrants 

   Sobieraj, Mateusz Grzegorz (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-25)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En el present projecte s’ha programat un simulador de supercondensador capaç d’imitar el comportament d’aquest dispositiu seguint una modelització normalitzada. Aquest simulador s’ha creat en un dels laboratoris de l’escola, ...
  • Dimensionament d'un habitatge estàndard sostenible i intel·ligent 

   Garcia Angrill, Natàlia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01-13)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L'objecte d'aquest projecte és principalment el disseny i remodelació d'un habitatge adaptat a l'entorn que sigui el més sostenible possible. Segons l'IDAE el consum d'energia dels habitatges a Espanya aproximadament un ...
  • Dimensionament d'un sistema fotovoltaic controlat per plataforma Arduino 

   Luque Vera, Rubén (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-05)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El objetivo principal de este proyecto final de grado es el dimensionado de un sistema solar fotovoltaico de una vivienda aislada de la red eléctrica. Este dimensionado se realiza principalmente en un modelo teórico, a ...
  • Disseny d'un hivernacle automatitzat amb sostre fotovoltaic 

   Ventura Figueras, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-01)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
  • Disseny d'un sistema d'adquisició i control de dades per a un hivernacle 

   Carré Sanz, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10-21)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Realització d'un sistema de control i adquisició de dades per a una vivenda, basat en la placa Raspberry-Pi.
  • Disseny i implementació d'una màquina per a l'ensamblatge d'amoritdors 

   Tremols Riera, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-02)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Degut als imperatius econòmics que regeixen els sistemes productius internacionals, i més en temps de crisi, existeix la necessitat de definir estratègies de producció destinades a la reducció de costs i de personal per ...
  • Edificis d'energia zero 

   Guinovart López, Paula (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-05-21)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Dins la Unió Europea el 40% de l’energia consumida correspon a edificis. És una dada alarmant, ja que supera el consum generat mitjançant la industria o el transport. La normativa europea actual ja estableix que a finals ...
  • Eficiencia energética en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) 

   Plaza Galindo, Antonio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01-13)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Eficiència energètica aplicada al sector públic 

   Curto Janó, Marina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Eficiència energètica d’un habitatge unifamiliar: auditoria energètica amb propostes de millora 

   Glahn Gimenez, Alex (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest treball de fi de Grau, té com a objectiu principal l’estudi d’eficiència energètica realitzat a un habitatge unifamiliar, així com el desenvolupament d’una auditoria energètica amb propostes de millora. Per a la ...
  • Estudi comparatiu d'una instal·lació amb energia solar tèrmica contra equips de cogeneració 

   Español Martín, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Estudi de viabilitat d'un n.ZEB 

   Reyes Berrocal, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En el present projecte és té com objectiu dissenyar un edifici Nearly Zero Energy Building “nZEB” i estudiar-ne la seva viabilitat. Es defineix l’estructura del edifici així com les seves instal·lacions per tal de reduir ...
  • Estudi de viabilitat i disseny de les instal·lacions, d'un edifici d'energia zero 

   Martínez Rovira, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-26)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L'objectiu d'aquest projecte és dissenyar un edifici de consum energètic zero ''ZEB'' o gairabé zero ''nZEB'' i estudiar-ne la seva viabilitat. Per aquest objectiu es definirà com és l'edifici i es dissenyaran les ...