Now showing items 1-20 of 23

  • Depuración de aguas residuales mixtas para una población de más de 100.000 habitantes (Población: Barcelona). 

   Cárdenas Sánchez, Cristina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Per conèixer els processos de depuració d’una estació depuradora d’aigües, es necessari estudiar amb profunditat el producte a tractar , és a dir, l’aigua. Les seves propietats físiques i químiques, els seus mètodes ...
  • Depuración de aguas residuales mixtas para una población de más de 100.000 habitantes equivalentes 

   Gili Cabrero, Carles (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-06-18)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Actualment, el problema mediambiental derivat dels abocaments d’aigües residuals,a la llera pública, ha fet créixer el interès. Les autoritats governamentals a nivell mundial han endurit les normatives que exigeixen el ...
  • Disseny i instal•lació d'una planta purificadora d'aigua en una indústria farmacèutica 

   Pujol i Mestres, Ramon (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06-18)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Davant la previsió d’un augment sostingut de la demanda de xarops i injectables, s’estudia la instal·lació d’una nova planta purificadora d’aigua per a incrementar la capacitat productiva de la planta de producció ...
  • E.D.A.R. para más de 100.000 habitantes equivalentes mediante fangos activos 

   Kangarani, Ali Akbar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En el present projecte es pretén donar una visió general del funcionament d'una estació depuradora d'aigües residuals (EDAR) situada a Calella, que recull les aigües de l'esmentada població, de Pineda de Mar, Sant Pol ...
  • E.D.A.R. para una población de más de 100.000 habitantes equivalentes 

   Maza Goldaracena, Nagore (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-11)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   El present projecte estudia el tractament d’aigües residuals des d’una perspectiva global i més en concret de l’estació depuradora d´aigües residuals (EDAR) de Gavà-Viladecans, la qual tracta un volum equivalent al ús ...
  • E.D.A.R. para una población de más de 100.000 habitantes equivalentes 

   Beteta Riera, Andreu (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En aquest projecte es pretén donar una visió general del funcionament d'una estació depuradora d'aigües residuals (E.D.A.R.) situada a Sant Boi de Llobregat, que recull les aigües d'aquesta població, dissenyant la línia ...
  • EDAR para una población de más de 100.000 habitantes equivalentes 

   Cruells Pérez, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-06-19)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En el present projecte es pretén donar una visió general del funcionament d’una estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) situada Premià de Mar, que recull les aigües de dita població, de Premià de Dalt, Vilassar de ...
  • EDAR para una población de más de 100.000 habitantes equivalentes 

   Barahona Vázquez, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-06-19)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En el present projecte es pretén donar una visió general del funcionament d’una estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) situada Premià de Mar, que recull les aigües de dita població, de Premià de Dalt, Vilassar de ...
  • Edar para una población de más de 100.000 habitantes equivalentes 

   Alonso Herbosa, Alexander (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Aquest projecte té per objecte donar una visió general del funcionament d'una Estació Depuradora d'Aigües Residuals mixtes (EDAR), situada a la localitat biscaïna de Sestao i que atendrà les necessitats de depuració de ...
  • EDAR para una población de más de 100.000 habitantes equivalentes 

   Cortés Millán, Sandra (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-14)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El següent projecte descriu el funcionament d’una estació depuradora d’aigües residuals mixtes, coneguda com EDAR, situada a Igualada que pertany a la província de Barcelona, en la comarca de l’Anoia. Es detallen les ...
  • Estudio técnico económico para la fabricación de 1000000 de toneladas de cemento portland anuales 

   Rodríguez Luque, Ana Mª (Universitat Politècnica de Catalunya, 2005-06-22)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El present projecte consisteix en un estudi tècnic econòmic per a la fabricació de 1 000 000 de tones anuals de ciment Portland. La memòria inclou l'objectiu del projecte, la descripció dels processos comercials, matèries ...
  • Estudio técnico-económico de una acería de horno eléctrico de arco con el uso de chatarra como materia prima 

   Paíno Plaza, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2004-06-22)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
  • Estudio técnico-económico de una fábrica de cemento portland para la obtención de 1.000.000 TM al año 

   Carneado Moreno, Alicia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06-18)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El present projecte consisteix en un estudi técnic-econòmic per fabricar 1.000.000 de tones a l’any de ciment portland en una planta cimentera. Per això, es descriuen els processos comercials, la maquinària utilitzada, ...
  • Estudio técnico-económico para la fabricación de 1000000 de toneladas de cemento portland 

   Noguera Sebastián, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-06-19)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El present projecte estudia la fabricació d’un milió de tones de ciment Portland des de tres punts de vista. El primer estudia la part química tant del cru, com del clínker y del ciment; inclou les principals propietats ...
  • Fabricació de un detergent en pols 

   Gálvez López, Míguel Ángel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El projecte que es desenvolupa a continuació té com a objectiu el disseny de una fàbrica de detergent en pols que sigui econòmicament rentable. S’estudia una composició de detergent objectiu per a fabricar i el procés que ...
  • Fabricación de detergente en polvo 

   Adalid Gavilan, Nieves (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Aquest projecte consisteix en dimensionar una planta que fabrica detergent en pols pel rentant de la roba. El tensioactiu per excel·lència pel rentat de la roba és el dodecilbencensulfonat sòdic, per tant, s’obtindrà i ...
  • Planta depuradora de aguas residuales mixtas para más de 100.000 habitantes equivalentes 

   Flor Ariño, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   L’objecte del següent document és realitzar la instal·lació de depuració que tracti les aigües residuals generades en les poblacions d’ Abrera, Olesa de Montserrat, Esparraguera, Collbató y El Bruc, per poder vestir-les ...
  • Planta depuradora de aguas residuales mixtas para una población o grupo de poblaciones de más de 100.000 habitantes equivalentes 

   Royo Ribes, Mª Rosa (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-14)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En el present projecte es pretén donar una visió general del funcionament de una depuradora d’aigües residuals (EDAR) situada en la població de Castell d’Aro (Girona), on dóna servei als municipis de: Castell-Platja ...
  • Planta depuradora de aguas residuales mixtas para una población o grupo de poblaciones de más de 100.000 habitantes equivalentes 

   González Rosado, Ester (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En aquest projecte, es busca donar una visió general del funcionament d'una estació depuradora d'aigües residuals mixtes (EDAR). Per això, es dissenyarà la línia d'aigües i de fangs amb tots els processos que formen part ...
  • Planta industrial para la fabricación de detergente en polvo 

   Gil Gallo, Gustavo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En aquest projecte s’estudia el disseny d’una planta destinada a la fabricació de detergent en pols. Per dur-ho a terme es formula la composició més adequada a partir d’una patent existent. L’estudi inclou el disseny d’un ...