Now showing items 1-18 of 18

  • Aplicació del programari Molflow+ pel càlcul del nivell de buit del Mictrotró de la UPC. 

   Fernández Linares, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-21)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Institut de Tècniques Energètiques (INTE)
   L' institut de Tècniques Energètiques (INTE) de la UPC està desenvolupant un accelerador compacte d'electrons de tipus microtró. L'objectiu del treball és estudiar la distribució del nivell de buit dins de la cambra de ...
  • Càlcul del blindatge d’un microtró de pista d’electrons de 12 MeV 

   Fuente Pérez, Cristina de la (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-09)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El projecte que es presenta té com a principal objectiu el disseny del blindatge necessari d’un accelerador compacte d’electrons de 12 MeV de tipus Microtró de Pista (Race-Track Microtron en anglès, acrònim RTM) que està ...
  • Comparative study of Final Focus Systems for CLIC and other luminosity enhancement studies for future linear colliders 

   García Morales, Héctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01-16)
   Doctoral thesis
   Open Access
   Covenantee:   European Organization for Nuclear Research
   The 4th of July 2012 was a milestone date in the history of physics of the last decades. The discovery of the Higgs boson at the ATLAS and CMS experiments thanks to the proton collisions delivered by the LHC not only has ...
  • Condicionament de cavitats de radiofreqüència 

   Pont Guixa, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El projecte exposat a continuació tracta de la realització del procés de condicionament de cavitats, dut a terme a l’empresa CELLS (Consorci per a la Construcció, Equipament i Explotació del Laboratori de Llum de Sincrotró) ...
  • Desarrollo de un módulo de alta tensión para el microtrón de la UPC 

   Landeo Márquez, Ricardo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El objetivo del presente trabajo es el diseño, ensamblaje y pruebas del funcionamiento de un módulo de alimentación de alta tensión del cañón de electrones que forma parte del microtrón de pista que se está construyendo ...
  • Desarrollo del sistema de control del microtrón de la UPC 

   Igartua Aizpiri, Álvaro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-05-31)
   Bachelor thesis
   Open Access
   A lo largo de esta Memoria se expone el trabajo realizado en la confección del módulo de control de dosis del microtrón, un acelerador de electrones, de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) que, tal como está ...
  • Desenvolupament de la GUI del microtró d’electrons de 12 MeV 

   Aviles Mendieta, Ainna Li (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-09)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Institut de Tècniques Energètiques (INTE)
   El treball consisteix en el desenvolupament i implementació d’un mòdul programat en entorn LabVIEW, a la interfície gràfica d'usuari (GUI) d'un accelerador d'electrons de 12 MeV de tipus race-track microtron (RTM) que ...
  • Desenvolupament del sistema de control del microtró d’electrons de 12 MeV 

   Fernández Linares, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-06-21)
   Master thesis
   Open Access
   Covenantee:   Institut de Tècniques Energètiques (INTE)
   Aquest treball pretén desenvolupar i donar una visió general del sistema de control del microtró d’electrons, que s’està desenvolupant a l’Institut de Tècniques Energètiques (INTE) de la UPC. En concret s’ampliaran i ...
  • Design and characterization of magnetic systems in race-track microtrons 

   Rigla Pérez, Juan Pablo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-10-09)
   Doctoral thesis
   Open Access
   During last four or five decades there has been a growing demand in particle accelerators which can provide electron beams in the energy ranging from 2 MeV to 100 MeV with high energy resolution and good dose control. Other ...
  • Design and higher order optimisation of final focus systems for linear colliders 

   Marín Lacoma, Eduardo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-12-21)
   Doctoral thesis
   Open Access
   The accelerator and particle physics communities are considering a lepton Linear Collider LC as the most appropriate machine to carry out high precision particle physics research in the TeV energy regime. The Compact Linear ...
  • Design of an ultra-high vacuum chamber for acceptance tests for ALBA Synchrotron 

   Castro Sequeiro, Cristina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-21)
   Master thesis
   Open Access
   The present project is dedicated to the design of a HV/UHV movable chamber for the synchrotron ALBA, conceived for testing components used at this facility.The vacuum requirement of the chamber operation and its geometry ...
  • Development of a solid state amplifier for the 3rd harmonic cavity for ALBA synchrotron light source 

   Hazami, Zahra (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-01-29)
   Doctoral thesis
   Open Access
   In Synchrotron Light Source facilities with high energy and low emittance electron beams different techniques for improving the quality of the synchrotron light for the users are applied. With this aim ALBA, the Spanish ...
  • Estudi de blindatge de la sala d'accelerador del microtró d'electrons de la UPC 

   Mateu Barriendos, Elia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-17)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El Treball de Fi de Grau que es presenta és un primer estudi de les característiques del blindatge de la sala on s'ubicarà el microtró de 12MeV de la UPC. Es tracta d'un accelerador d'electrons compacte de tipus race-track ...
  • Innovative calibration method for rotating-coil magnetometers 

   Fontanet Valls, Andrea Del Carme (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05-26)
   Master thesis
   Open Access
   Rotating-coil magnetometers, which rely on induction-coil arrays, are commonly used for magnetic measurements of particle accelerator magnets. In order to characterize magnetic fields with high accuracy using the induced ...
  • Local optics corrections in the HL-LHC 

   Coello de Portugal-Martinez Vazquez, Jaime Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-06-16)
   Doctoral thesis
   Open Access
   In order to increase the performance of particle colliders, it is crucial to make the beam sizes at the collision points as small as possible. This causes an increase of the beam size in the region surrounding the collision ...
  • Modelització magnètica i disseny conceptual d’un ondulador electromagnètic 

   Blanch Alerany, Montserrat (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El treball que es presenta té com a principals objectius el disseny magnètic i el disseny conceptual d’un ondulador ferromagnètic helicoïdal. Un ondulador és un tipus de dispositiu d’inserció que es troba a l’anell ...
  • Optimization of a linac based source of bremsstrahlung radiation 

   Garrido Tamm, Cristian (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   It is well known that, when accelerated electrons from a linear accelerator interact with a high atomic number (Z) target material, electromagnetic radiation (bremsstrahlung) is produced. In the present work some aspects ...
  • Programació del PLC per al sistema de seguretat del laboratori d’acceleradors de partícules 

   Balcells Soto, Anna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-09)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest projecte s'ha realitzat el disseny tècnic del sistema de seguretat del Laboratori d'Acceleradors de Partícules (LAP) situat a l'espai CS1.5 de l'edifici C de l'EEBE. Aquest disseny s'ha dut a terme seguint les ...