Now showing items 1-20 of 95

  • Acondicionament i millora zona compactadora mix 

   Soley Arnau, Aleix (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-11)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Benvic Europe és una empresa que es dedica majoritàriament a la fabricació de PVC a granel. Durant la meva estada de pràctiques l’any 2015 es va iniciar un projecte d’actualització d’una de les línies de producció. L’ac ...
  • Aplicació de la metodologia d’Aprenentatge Basat en Equips (Team Based Learning - TBL) a la unitat didàctica de l’habitatge de l’assignatura de Tecnologia de 4t d’ESO 

   Lucas Serra, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-30)
   Master thesis
   Open Access
   Aquest treball Final de Màster (TFM) exposa les bases teòriques de la metodologia didàctica TBL (“Team Based Learning” – Aprenentatge Basat en Equips), i planteja una proposta concreta d’aplicació d’aquesta metodologia ...
  • Aplicació per a robots cooperants 

   Castellet Menchón, Dídac; Vilamajó Vilageliu, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El present treball està dedicat al tema de robots cooperants autònoms, una sèrie de robots senzills que al treballar sols són poc efectius, però al acumular-ne uns quants realitzen una tasca amb força eficiència, substituint ...
  • Automatic palletizer 

   Álvarez Amaya, Mar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-05-26)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
  • Automatització d'un magatzem frigorífic 

   Vila Valls, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-25)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Aquest projecte consisteix en la reconversió de l’antic magatzem de producte acabat de la fàbrica de Liquats Vegetals, ubicada a Viladrau, en el nou magatzem frigorífic de matèries primeres. Amb aquest projecte es vol ...
  • Automatització d'un procés de fabricació d'apòsits 

   Calvo Baron, Ramon (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest treball de fi de grau té per objectiu el dimensionament de la instal·lació elèctrica d’una indústria de fabricació d’apòsits. El treball comença amb una presentació de l’objecte i abast del projecte, continua amb ...
  • Automatització d'un procés de tractament de pells 

   Parareda Ordeig, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest projecte es dissenya una màquina per a dosificar colorants i productes químics per a poder preparar pastes per a l’estampació. El sistema permet dosificar diverses solucions des d’un únic mecanisme, cosa que ...
  • Automatització d'una estació depuradora d'aigües residuals 

   Manresa Potrony, Robert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-11)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   El present projecte es basa en l’automatització d’una estació depuradora d’aigües residuals d’una fàbrica de productes químics. La solució adoptada es basa en el control distribuït de Siemens PCS7 i el bus de camp PROFIBUS. ...
  • Automatització d'una instal·lació agrària 

   Pruna Bassa, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-11)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Aquest projecte ens introdueix en el món agrari, explicant-nos les necessitats principals que tenen els cultius, els aspectes que es tenen en compte i també quins sistemes de control s‟utilitzen avui en dia, tipus de sensors ...
  • Automatització d'una línia d'envasat 

   Martínez Ambròs, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-13)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En el present projecte es dissenya un sistema per mesclar botelles de dos productes provinents de diferents línees de producció. Aquest fet es realitza amb la finalitat de poder empaquetar dos envasos amb diferent contingut ...
  • Automatització de variables ambientals per a la producció de productes farmacèutics 

   Álvarez Borràs, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El projecte pretén fer l’estudi per a la implantació d’un sistema de control i adquisició de dades en un entorn amb especificacions ambientals pròpies dels productes farmacèutics. Prèviament es realitzarà l’estudi de ...
  • Automatització d’un procés d’assemblatge de sondes lambda 

   Casadevall, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-09)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Aquest treball de Final de Grau té com a objectiu principal l’estudi i la possible implementació d’una estació automàtica en el procés d’assemblatge de sondes lambda. Actualment aquest treball està sent desenvolupat per a ...
  • Automatitzación de una planta desmineralizadora 

   Cruz Santiago, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-01-08)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte consisteix en la realització de l’automatització d’una planta desmineralitzadora d’aigua per a usos industrials mitjançant el mètode d’intercanvi iònic utilitzant resines aniòniques i catiòniques. El ...
  • Automatización de prueba de hermeticidad de vehículos 

   Camacho Cabello, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-01-08)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El següent programa exposa memòria del projecte realitzada a l’empresa automobilística SEAT. El desenvolupament del treball ha estat en continu i constant seguiment per part d’aquesta. L’objectiu és la millora d’una ...
  • Automatización de un elevador de palets 

   Marimón Palarea, Bernat (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-31)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   L'objectiu del treball és el disseny i la monitorització d'un elevador de palets situat en la planta de Liquats Vegetals, S.A. a Viladrau. D'aquesta manera, veurem els diferents camins que pot seguir un palet des del ...
  • Automatización de un proceso de fabricación de perfiles de latón 

   Lobo Fornas, Alex (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-10-14)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   L’objectiu d’aquest treball es basa en propostes de millora per a diferents problemàtiques que presenta una empresa per al seu procés industrial, basat en la fabricació de múltiples perfils de llautó. El projecte neix ...
  • Automatización máquina colado de media presión 

   Castellano Carretón, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-11)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Mitjançant el present projecte es pretén donar solució a la monitorització, control i automatització d'una màquina de colat. S'engloba dins de la branca d'automàtica i control de processos. En ell a partir d'una estructura ...
  • Automatización y control de una máquina estuchadora 

   Moreno Homar, Ariel; Pérez Liébana, Isaac (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10-31)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El presente trabajo de fin de grado presenta el objetivo de automatizar una máquina de empaquetado industrial. Para ello, primeramente se analizan los movimientos de la máquina durante las diferentes etapas. Seguidamente ...
  • Autómata programable 

   Chacón Guerrero, Sara; García Arias, Carla (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-11)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Aquest projecte consisteix en el disseny i la implementació d’un micro autòmat programable capaç de realitzar funcions de control relativament senzilles. L’usuari té la possibilitat d’interactuar amb el dispositiu mitjançant ...
  • Avisador electromecànic per a discapacitats auditius 

   García-Die Polo, Guillermo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-09-15)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   L’avisador electromecànic per a discapacitats auditius, es pretén que sigui una alternativa per donar la sortida en curses atlètiques a aquells participants que mostren una disminució de la capacitat auditiva o bé, per ...