Now showing items 1-20 of 56

  • A constraint-based hypergraph partitioning approach to coreference resolution 

   Sapena Masip, Emili (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-05-16)
   Doctoral thesis
   Open Access
   The objectives of this thesis are focused on research in machine learning for coreference resolution. Coreference resolution is a natural language processing task that consists of determining the expressions in a discourse ...
  • Abstractive text summarization with attention-based mechanism 

   Sanjabi, Nima (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-04)
   Master thesis
   Open Access
   In this work, we explore the evolution of Sequential Neural Models, and their use as a Summarizer System. Transformer is a recently proposed model with a high potential. We experiment and compare their result in abstractive ...
  • Un algoritme per detectar la relació temporal de dues paraules. 

   Núñez Ruiz, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-21)
   Bachelor thesis
   Open Access
   La informació sobre la relació temporal entre dues paraules és una informació que nosaltres deduïm del text però és un camp actualment en investigació al nivell d'intel·ligència artificial. Aquest projecte està basat en ...
  • Analysis of speeches in the Spanish Parliament 

   Wang, Zhizhao (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018)
   Master thesis
   Open Access
   First part: classification of political speeches' titles; second part: extracting the information of politicians' characteristics from the biographies and measuring the correlation between the characteristics and the ...
  • Analyzing Twitter data to discover gender biases in Spanish politics 

   Beltrán Jorba, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-27)
   Master thesis
   Open Access
   Covenantee:   Universitat de Barcelona. Facultat de Matemàtiques i Informàtica / Universitat Rovira i Virgili. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
   This work uses Twitter data from Spanish politicians to discover differences in how men and women speak in politics, as well as differences in how men and women politicians are addressed by others. A tool for automatic ...
  • Aplicació de tècniques de PLN en un cercador i en l'anàlisi semàntic de documents 

   Martínez Millán, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-01)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Aplicación de gestión de gastos para smartphones con sistema operativo Android 

   Pérez Méndez, Alberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-01)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Este proyecto de final de carrera consiste en desarrollar una aplicación para el sistema operativo Android para gestionar los gastos personales del usuario, y poder mantener un control de los mismos. Los gastos se ...
  • Aplicación para gestión de ganado vacuno 

   Vázquez López, Silvia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Desarrollo de una aplicación capaz de gestionar la información más relevante sobre los animales de una explotación ganadera informatizando algunos procesos como las altas y las bajas, la búsqueda dentro de una explotación, ...
  • Appnalyze 

   Medina Herrera, Salvador (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-29)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Este proyecto tiene por objetivo presentar y analizar las bases de una posible solución al problema anteriormente planteado. Estudiaremos la aplicación técnicas de Machine Learning, en particular de diferentes modelos ...
  • Caracterització de locutors usant deep learning 

   Alcón Doganoc, Miguel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-26)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Desenvolupament d'un sistema computacional capaç de comparar dos fitxers d'àudio, on parla una persona, i determinar si comparteixen locutor, amb un error òptim del 29,77%; i d'una interfície gràfica que l'utilitza.
  • Codificación automática de entidades médicas en informes clínicos 

   Terral Rodriguez, Marco (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-04-30)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Este trabajo de final de grado tiene como objetivo realizar una investigación sobre la codificación de entidades médicas, mediante el estándar CIE-10, en informes clínicos de atención primaria elaborados en catalán y ...
  • Comparació de descripcions textuals i formals de models de processos 

   Sánchez Ferreres, Josep (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-28)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En el Business Process Management els processos de negoci sovint es documenten a la vegada com text i diagrama formal, afavorint les inconsistències. L'objectiu d'aquest projecte és desenvolupar un algorisme que permeti ...
  • Coneixement semàntic i relacions temporals aplicat a la mineria de processos 

   Gil Amat, Arnau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04)
   Bachelor thesis
   Open Access
   S'ha escollit una aplicació software que genera models de processos BPMN a partir de textos plans. Aquesta app no té en compte que l'ordre en que s'esmenten els esdeveniment en el text no sempre és l'ordre real. En aquest ...
  • Correcció de tweets usant word embeedings i FreeLing 

   Llamas Xart, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
   La correcció automàtica és un dels problemes oberts actualment en el camp del processament de llenguatge natural (PLN). La seva principal aplicació és la de normalitzar el text que es passarà com a entrada a processos ...
  • Coverage model for character-based neural machine translation 

   Kazimi, Mohammad Bashir (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05)
   Master thesis
   Open Access
   In recent years, Neural Machine Translation (NMT) has achieved state-of-the art performance in translating from a language; source language, to another; target language. However, many of the proposed methods use word ...
  • Creació d'un bot d'assistència a la resolució d'incidències. 

   Chica Capell, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-23)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte, proposa la implementació de un sistema que utilitzant un agent conversacional, sigui capaç de solucionar incidències i de proporcionar informació personalitzada al client.
  • Creació d'un llenguatge de programació per a xarxes de transicions augmentades (ATN) 

   Conejo Micó, Xavier Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-04)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El processament de llenguatge natural, o NLP (Natural Language Processing), al llarg dels últims anys ha anat adquirint cada cop més importància en el món de la tecnologia. Fins i tot grans empreses com Google, Apple o ...
  • Desarrollo de una herramienta para detectar spoilers y evaluar sinopsis 

   Comino Gallego, Rubén (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-01-18)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Uno de los problemas que han habido en internet desde hace años son los spoilers, fragmentos de texto que revelan la trama de una obra o parte de ella. Normalmente estos textos suelen estar ocultos por defecto o aparece ...
  • Desenvolupament d’un assistent personal intel·ligent (xatbot) geriàtric 

   Aranda Llorens, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-06)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Detecting and preventing violent behaviors of chat-bots 

   Lapedriza Carrillo, Francesc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-10-30)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Ja fa molts anys que existeixen els xatbots, però les primeres iteracions d'aquesta tecnologia no eren res més que un conjunt de regles lògiques que responien preguntes amb respostes preprogramades. Recentment, el ...