Now showing items 1-20 of 45

 • Abstractive text summarization with attention-based mechanism 

  Sanjabi, Nima (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-04)
  Master thesis
  Open Access
  In this work, we explore the evolution of Sequential Neural Models, and their use as a Summarizer System. Transformer is a recently proposed model with a high potential. We experiment and compare their result in abstractive ...
 • A constraint-based hypergraph partitioning approach to coreference resolution 

  Sapena Masip, Emili (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-05-16)
  Doctoral thesis
  Open Access
  The objectives of this thesis are focused on research in machine learning for coreference resolution. Coreference resolution is a natural language processing task that consists of determining the expressions in a discourse ...
 • Un algoritme per detectar la relació temporal de dues paraules. 

  Núñez Ruiz, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-21)
  Bachelor thesis
  Open Access
  La informació sobre la relació temporal entre dues paraules és una informació que nosaltres deduïm del text però és un camp actualment en investigació al nivell d'intel·ligència artificial. Aquest projecte està basat en ...
 • Analysis of speeches in the Spanish Parliament 

  Wang, Zhizhao (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018)
  Master thesis
  Open Access
  First part: classification of political speeches' titles; second part: extracting the information of politicians' characteristics from the biographies and measuring the correlation between the characteristics and the ...
 • Analyzing Twitter data to discover gender biases in Spanish politics 

  Beltrán Jorba, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-27)
  Master thesis
  Open Access
  Covenantee:  Universitat de Barcelona. Facultat de Matemàtiques i Informàtica / Universitat Rovira i Virgili. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
  This work uses Twitter data from Spanish politicians to discover differences in how men and women speak in politics, as well as differences in how men and women politicians are addressed by others. A tool for automatic ...
 • Aplicación de gestión de gastos para smartphones con sistema operativo Android 

  Pérez Méndez, Alberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-01)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Este proyecto de final de carrera consiste en desarrollar una aplicación para el sistema operativo Android para gestionar los gastos personales del usuario, y poder mantener un control de los mismos. Los gastos se ...
 • Aplicación para gestión de ganado vacuno 

  Vázquez López, Silvia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-06)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Desarrollo de una aplicación capaz de gestionar la información más relevante sobre los animales de una explotación ganadera informatizando algunos procesos como las altas y las bajas, la búsqueda dentro de una explotación, ...
 • Appnalyze 

  Medina Herrera, Salvador (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-29)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Este proyecto tiene por objetivo presentar y analizar las bases de una posible solución al problema anteriormente planteado. Estudiaremos la aplicación técnicas de Machine Learning, en particular de diferentes modelos ...
 • Caracterització de locutors usant deep learning 

  Alcón Doganoc, Miguel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-26)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Desenvolupament d'un sistema computacional capaç de comparar dos fitxers d'àudio, on parla una persona, i determinar si comparteixen locutor, amb un error òptim del 29,77%; i d'una interfície gràfica que l'utilitza.
 • Comparació de descripcions textuals i formals de models de processos 

  Sánchez Ferreres, Josep (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-28)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En el Business Process Management els processos de negoci sovint es documenten a la vegada com text i diagrama formal, afavorint les inconsistències. L'objectiu d'aquest projecte és desenvolupar un algorisme que permeti ...
 • Coneixement semàntic i relacions temporals aplicat a la mineria de processos 

  Gil Amat, Arnau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04)
  Bachelor thesis
  Open Access
  S'ha escollit una aplicació software que genera models de processos BPMN a partir de textos plans. Aquesta app no té en compte que l'ordre en que s'esmenten els esdeveniment en el text no sempre és l'ordre real. En aquest ...
 • Correcció de tweets usant word embeedings i FreeLing 

  Llamas Xart, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01)
  Bachelor thesis
  Open Access
  La correcció automàtica és un dels problemes oberts actualment en el camp del processament de llenguatge natural (PLN). La seva principal aplicació és la de normalitzar el text que es passarà com a entrada a processos ...
 • Coverage model for character-based neural machine translation 

  Kazimi, Mohammad Bashir (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05)
  Master thesis
  Open Access
  In recent years, Neural Machine Translation (NMT) has achieved state-of-the art performance in translating from a language; source language, to another; target language. However, many of the proposed methods use word ...
 • Creació d'un bot d'assistència a la resolució d'incidències. 

  Chica Capell, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-23)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest projecte, proposa la implementació de un sistema que utilitzant un agent conversacional, sigui capaç de solucionar incidències i de proporcionar informació personalitzada al client.
 • Creació d'un llenguatge de programació per a xarxes de transicions augmentades (ATN) 

  Conejo Micó, Xavier Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-04)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El processament de llenguatge natural, o NLP (Natural Language Processing), al llarg dels últims anys ha anat adquirint cada cop més importància en el món de la tecnologia. Fins i tot grans empreses com Google, Apple o ...
 • Enriquidor automàtic de la ontologia de Pat.mapa 

  Parramón Teixidó, Miguel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-20)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  The Semantic Web is the new wave of developments on the World Wide Web pushed forward by millions of developers and heralded by the W3C\footnote{http://www.w3.org/}. These new standards aim to provide the web with semantics, ...
 • Esports Elite: creación, desarrollo y mantenimiento de una tienda deportiva virtual 

  Blasco Serrano, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-06)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
 • Generació de descripcions de processos en llenguatge natural 

  López Cuenca, Francisco Anselmo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01-22)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest projecte desenvolupa una solució per generar textos en llenguatge natural a partir de models de processos de negoci escrits en l'estàndard BPMN. L'objectiu és generar una descripció del procés de negoci que sigui ...
 • Gestión de ventas de lotes de navidad 

  Manzano Sánchez, Julio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-06)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:  Nadal 78
  Proyecto basado en un caso de negocio real, cuya principal necesidad era gestionar correctamente el ciclo de ventas de los lotes de navidad, que debido a su particular tratamiento, este no estaba contemplado en los ...
 • Health history pattern extraction from textual medical records 

  Quintero Vallejos, Natacha Andrea (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10)
  Master thesis
  Open Access
  Extracting patterns from medical records using temporal data mining techniques.