Now showing items 1-12 of 12

  • CD-ROM de l'EPSEVG 

   Garcia Ferrer, Joan Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-07-13)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En aquest projecte s’ha realitzat un CD-ROM multimèdia de l`Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú. El contingut d’aquest CD-ROM inclou una presentació de l’escola, així com tota la informació ...
  • Contribució a l'estudi dels exponents de Lyapunov per a sistemes bilineals i a l'analisi de les bifurcacions en el convertidor boost controlat amb superficies de lliscamente i histèresi. 

   Massana Hugas, Immaculada (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006-10-31)
   Doctoral thesis
   Open Access
   Després d'un capítol d'introducció (capítol 2) on es definieixen i s'expliquen les característiques i els fenòmens més importants dels sistemes dinàmics, aquest treball el podríem dividir bàsicament en dues parts. La primera ...
  • Contribution to the model and navigation control of an autonomous underwater vehicle 

   González Agudelo, Julián (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07-31)
   Doctoral thesis
   Open Access
   This thesis deals with the further development of an existing underwater vehicle for autonomous navigation. The vehicle was conceived to navigate over the sea surface and, at certain fixed points, to dive vertically in ...
  • Controls passius Port-Hamiltonians per a un microactuador electromecànic 

   Blanch Font, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-12)
   Master thesis
   Open Access
   L'objecte d'estudi d'aquest treball són els microactuadors electromecànics, els MEMS. Avui en dia, aquests sistemes estan integrats en molts aparells d'ús cotidià, com els cotxes. Una introducció als MEMS la trobem a [2]. ...
  • Estudio de la viabilidad del alquiler de carretillas elevadoras comparado con la compra 

   Ramón Caldentey, Rafael (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-28)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Este proyecto tiene como finalidad como su nombre indica realizar un estudio sobre la viabilidad del alquiler de carretillas elevadoras comparado con la compra de las mismas, es decir, poder conocer y decidir si a una ...
  • Function representation for swept volume solid modelling 

   Espín Pedrol, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-07)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   This document contains the Bachelor's Degree Thesis in Mathematics done at Rollomatic during an internship from February to June 2014. The project's objective is to plot the 3D representation of the grinding tools that ...
  • Gestió de l'energia d'un vehicle híbrid 

   Moreno Llop, Carles (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-07)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
  • Modeling and control of PEM fuel cells 

   Sarmiento Carnevali, María Laura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-09-22)
   Doctoral thesis
   Open Access
   In recent years, the PEM fuel cell technology has been incorporated to the R&D plans of many key companies in the automotive, stationary power and portable electronics sectors. However, despite current developments, the ...
  • Modeling and numeriacal study of nonsmooth dynamical systems. Applications to Mechanical and Power Electronics Systems. 

   Merillas Santos, Iván (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-02-22)
   Doctoral thesis
   Open Access
   This thesis is concerned with the modeling and numerical study of nonsmooth dynamical systems (NSDS). The first part of the thesis deals with the modeling of some DC-DC power converters using the complementarity formalism. ...
  • Modeling, Simulation and Control of Doubly-Fed Induction Machine Controlled by Back-to-Back converter 

   Dòria Cerezo, Arnau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006-10-18)
   Doctoral thesis
   Open Access
   Aquesta Tesi estudia el control d'un sistema complex, un sistema d'emmagatzement d'energia cinètica, incloent les seves especificacions de control, modelat, disseny de controladors, simulacions, muntatge i validació ...
  • Modelling and nonlinear control of voltage frequency of hydroelectric power plants 

   Quiroga, Óscar Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2000-10-27)
   Doctoral thesis
   Open Access
   Las centrales hidroeléctricas, como sistemas reales, tienen un comportamiento no lineal. Con el objetivo de diseñar controladores para turbinas, fue una práctica normal en el pasado considerar o simplificar estos comportamientos ...
  • Reducció d'ordre per a sistemes lineals - Truncament balancejat 

   Labtimi Jeddar, Ghizlane (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-25)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Degut al gran avenç tecnològic de les últimes dècades s'ha incrementat la necessitat de simular numèricament fenòmens físics associats a aplicacions concretes de l'electrònica, la mecànica, l'electromagnetisme, la ...