Now showing items 1-20 of 47

 • Anàlisi i disseny d'una instal·lació solar fotovoltaica 

  Simon Górriz, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-23)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Aquest TFG es centra en la generació d’energia elèctrica en plantes solars fotovoltaiques de gran escala connectades a la xarxa, una de les principals alternatives renovables que han sorgit en els últims anys a les fonts ...
 • Analysis and operation of a wind turbine with a multiphase permanent magnet synchronous generator 

  Jover Almirall, Pablo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  This project is based on the modeling and controlling of an offshore wind turbine with a PMSG (Permanent Magnet Synchronous Generator) topology. This topology is gaining relevance nowadays in offshore wind turbines due ...
 • Analysis, design and simulation of a combiner box inside an industrial photovoltaic facility 

  Albareda Cañas, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10-09)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:  Weidmuller España
  As technology progresses unstoppably and so does the economic markets, corporations must stay sharp and innovative to be competitive and prosperous. On this premise, the main objective of the work has been to improve the ...
 • Control and simulation of multi-terminal VSC-HVDC grids for offshore wind integration 

  Romani Vidal, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Nowadays, High Voltage Direct Current (HVDC) systems based on Voltage Source Converters (VSC) are being installed for integrating the energy of individual offshore wind power plants to the main land AC grid. Moreover, ...
 • Control and simulation of power converters for HVDC grids 

  Silos Sánchez, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-12)
  Master thesis
  Open Access
  High Voltage Direct Current (HVDC) is a growing technology due to the necessities of electric connection between islands, offshore wind farms, oil platforms, the electrification of transports and other future applications ...
 • Control, design and power losses evaluation of a modular multilevel converter (MMC) 

  Barresi, Marzio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10-09)
  Master thesis
  Restricted access - author's decision
  Description
 • Control design and simulation of an HVDC-connected Offshore Wind Power Plant 

  Heuveneers, Manon (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-21)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Development of an incremental model on Simulink, using the PLECS tool, of the different elements composing the Offshore Wind Power Plant system, and simulation of various situations of unbalanced faults using positive and ...
 • Control design and simulation of PV power plants 

  Rafols De Urquia, Blanca (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-17)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest projecte es presenta el disseny del control i la modelització d’una planta PV, d’unacapacitat entre 100 i 200 kW de potència, connectada a la xarxa elèctrica per mitjà d’un convertidordel tipus VSC (Voltage Source ...
 • DC current flow controllers for meshed HVDC grids 

  Sau Bassols, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06-28)
  Doctoral thesis
  Open Access
  Meshed High Voltage Direct Current (HVDC) grids are seen as solution to transmit and exchange high amounts of power across long distances or using submarine cables with high levels of flexibility and redundancy. Also, they ...
 • Demand analysis and Low Voltage DC sizing of a renewable energy based microgrid in Bangladesh without AC connection 

  González Sainz, Pablo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10-09)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Millions of homes doesn’t have access to grid connection in Bangladesh. Off-grid renewable based systems are breaking through in rural areas. These microgrids usually rely on solar energy and also batteries are implemented. ...
 • Design and operation of a hybrid power system for islands 

  Ruíz Fernández, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10-09)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  This project is intended to provide a methodology for the design and the control of a hybrid power system to be implemented in an island. The suggested hybrid power system is a combination of diesel generation and a solar ...
 • Design, control and testing of modular multilevel converter prototype 

  Collados Rodríguez, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-09-13)
  Master thesis
  Open Access
  This Master Thesis presents the design, control and testing of a Modular Multilevel Converter (MMC) prototype. This Voltage Source Converter (VSC) topology provides several advantages compared to previous generations for ...
 • Dimensionament d’un parc fotovoltaic a la fàbrica d’Ercros del Polígon Industrial Baix Ebre 

  Casadó Sogues, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-05-14)
  Master thesis
  Restricted access - author's decision
  Aquest document tracta el dimensionament d’un parc fotovoltaic de 4,8 MW de potència al Polígon Industrial del Baix Ebre. Es pretén reduir la despesa econòmica que suposa el consum d’electricitat de la xarxa a llarg termini ...
 • Disseny, control i validació experimental d'un prototip de convertidors basat en la tipologia "Modular Multilevel 

  Girona Badia, Jaume (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-17)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest treball es presenta el disseny, control i validació d’un prototip de convertidor basat en la tipologia MMC, Modular Multilevel Converter. Aquest prototip pretén suplir la necessitat de poder comprovar experimentalment ...
 • Disseny de control i simulació de Convertidors Modulars Multinivell per a xarxes HVDC 

  Gutiérrez López, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01-18)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest projecte s’ha fet una introducció als sistemes de transport HVDC i a les diverses possibilitats que ofereixen. També s’ha presentat una breu revisió bibliogràfica sobre el convertidor modular multinivell (MMC) ...
 • Disseny i control d'un convertidor modular multinivell 

  Clariana Colet, Gerard (Universidad Politecnica de Catalunya, 2015-06)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Aquest projecte presenta l’estudi, l’ana`lisi i l’esquema de control d’un convertidor d’estructura modular multinivell (MMC) de tipologia Voltage Source Converter (VSC) per a xarxes d’alta tensio´ en corrent continu ...
 • Disseny i implementaci o d'una plataforma experimental per al desenvolupament de simulacions Power Hardware in the Loop 

  Ferer i San José, Ricard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-04)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  En aquest projecte es presenta el disseny, la implementació i la validació d’una plataforma experimental per al desenvolupament de simulacions utilitzant la tècnica PHIL (Power Hardware in the Loop). Una ...
 • Estudi del sentit del desviament del sistema elèctric amb models predictius 

  Cirera Riu, Eduard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-21)
  Master thesis
  Open Access
  Covenantee:  Aura Energia
  El projecte comprèn un estudi del sentit del desviament de generació-demanda del sistema elèctric, així com una proposta de model predictiu d’aquest sentit per poder ajustar la compra de les pròximes hores en conseqüència, ...
 • Estudi de viabilitat d’autoabastiment elèctric al poble de Casserres 

  Cirera Riu, Eduard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-12)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest treball presenta un estudi de la viabilitat d’autoabastiment elèctric al poble de Casserres, a la comarca del Berguedà. Per tal de dur a terme aquest estudi, primerament, s’ha obtingut el consum elèctric del poble, ...
 • Estudi d'un sistema de generació basat en una pila bioelectroquímica 

  Pagès Tarragó, Andreu (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-05-20)
  Master thesis
  Restricted access - author's decision