Now showing items 1-20 of 27

 • Anàlisi i disseny d'una instal·lació solar fotovoltaica 

  Simon Górriz, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-23)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Aquest TFG es centra en la generació d’energia elèctrica en plantes solars fotovoltaiques de gran escala connectades a la xarxa, una de les principals alternatives renovables que han sorgit en els últims anys a les fonts ...
 • Analysis and operation of a wind turbine with a multiphase permanent magnet synchronous generator 

  Jover Almirall, Pablo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  This project is based on the modeling and controlling of an offshore wind turbine with a PMSG (Permanent Magnet Synchronous Generator) topology. This topology is gaining relevance nowadays in offshore wind turbines due ...
 • Control and simulation of multi-terminal VSC-HVDC grids for offshore wind integration 

  Romani Vidal, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Nowadays, High Voltage Direct Current (HVDC) systems based on Voltage Source Converters (VSC) are being installed for integrating the energy of individual offshore wind power plants to the main land AC grid. Moreover, ...
 • Control design and simulation of an HVDC-connected Offshore Wind Power Plant 

  Heuveneers, Manon (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-21)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Development of an incremental model on Simulink, using the PLECS tool, of the different elements composing the Offshore Wind Power Plant system, and simulation of various situations of unbalanced faults using positive and ...
 • Control design and simulation of PV power plants 

  Rafols De Urquia, Blanca (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-17)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest projecte es presenta el disseny del control i la modelització d’una planta PV, d’unacapacitat entre 100 i 200 kW de potència, connectada a la xarxa elèctrica per mitjà d’un convertidordel tipus VSC (Voltage Source ...
 • DC current flow controllers for meshed HVDC grids 

  Sau Bassols, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06-28)
  Doctoral thesis
  Open Access
  Meshed High Voltage Direct Current (HVDC) grids are seen as solution to transmit and exchange high amounts of power across long distances or using submarine cables with high levels of flexibility and redundancy. Also, they ...
 • Design, control and testing of modular multilevel converter prototype 

  Collados Rodríguez, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-09-13)
  Master thesis
  Open Access
  This Master Thesis presents the design, control and testing of a Modular Multilevel Converter (MMC) prototype. This Voltage Source Converter (VSC) topology provides several advantages compared to previous generations for ...
 • Disseny, control i validació experimental d'un prototip de convertidors basat en la tipologia "Modular Multilevel 

  Girona Badia, Jaume (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-17)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest treball es presenta el disseny, control i validació d’un prototip de convertidor basat en la tipologia MMC, Modular Multilevel Converter. Aquest prototip pretén suplir la necessitat de poder comprovar experimentalment ...
 • Disseny de control i simulació de Convertidors Modulars Multinivell per a xarxes HVDC 

  Gutiérrez López, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01-18)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest projecte s’ha fet una introducció als sistemes de transport HVDC i a les diverses possibilitats que ofereixen. També s’ha presentat una breu revisió bibliogràfica sobre el convertidor modular multinivell (MMC) ...
 • Disseny i control d'un convertidor modular multinivell 

  Clariana Colet, Gerard (Universidad Politecnica de Catalunya, 2015-06)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Aquest projecte presenta l’estudi, l’ana`lisi i l’esquema de control d’un convertidor d’estructura modular multinivell (MMC) de tipologia Voltage Source Converter (VSC) per a xarxes d’alta tensio´ en corrent continu ...
 • Disseny i implementaci o d'una plataforma experimental per al desenvolupament de simulacions Power Hardware in the Loop 

  Ferer i San José, Ricard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-04)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  En aquest projecte es presenta el disseny, la implementació i la validació d’una plataforma experimental per al desenvolupament de simulacions utilitzant la tècnica PHIL (Power Hardware in the Loop). Una ...
 • Estudi de viabilitat d’autoabastiment elèctric al poble de Casserres 

  Cirera Riu, Eduard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-12)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest treball presenta un estudi de la viabilitat d’autoabastiment elèctric al poble de Casserres, a la comarca del Berguedà. Per tal de dur a terme aquest estudi, primerament, s’ha obtingut el consum elèctric del poble, ...
 • Estudi d'un sistema de generació basat en una pila bioelectroquímica 

  Pagès Tarragó, Andreu (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-05-20)
  Master thesis
  Restricted access - author's decision
 • Estudi tècnic - econòmic d’un parc eòlic offshore 

  Luid Piñol, Victor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-05-23)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El projecte que s’exposa a continuació no és només l’estudi tècnic-econòmic d’un parc eòlic marí, sinó que s’ha volgut crear una eina a partir d’un cas base per poder analitzar la viabilitat econòmica d’altres projectes ...
 • Gestió i dimensionament de la Recàrrega Elèctrica d’una Flota de Vehicles 

  Pujol Martínez, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present projecte pretén mostrar els avantatges dels vehicles elèctrics en front els convencionals en una flota de 17 vehicles de la Diputació de Barcelona. En primer lloc, s’analitza l’estat de l’art de les diferents ...
 • Implementació d'una microxarxa monofàsica basada en convertidors de tipologia VSC 

  Cheah Mañé, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-02)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Implementació d'una microxarxa monofàsica basada en convertidors de tipologia VSC 1 Resum En aquest projecte es presenta la construcció i validació d'una microxarxa que forma part del sistema elèctric monofàsic dels ...
 • Interaction analysis of large-scale PV power plants considering the AC network 

  Montero Cassinello, José (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-09-17)
  Master thesis
  Open Access
  In this thesis, a detailed interaction analysis between the internal grid of a Photovoltaic ( PV ) power plant and the AC grid is performed. This study is approached obtaining the small - signal model of the PV power plant, ...
 • Modelització, control i simulació de sistemes de generació renovable basats en electrònica de potència 

  Nogué Roig, Carolina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-09-10)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest projecte és un anàlisi d’una microxarxa d’un habitatge autosuficient que està desconnec tat de la xarxa de distribució. La instal · lació s’ alimenta d’energia solar juntament amb una sèrie de bateries que ajuden a ...
 • Modelització, control i simulació de xarxes en parcs eòlics marins 

  Pagès Tarragó, Andreu (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10-14)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest projecte es presenta l’estudi d’un parc eòlic marí des del punt de vista elèctric. Es realitza l’elecció dels diferents elements que composen aquest tipus de sistema i el seu enllaç fins la xarxa terrestre. Un ...
 • Modelització i simulació d'un parc fotovoltaic de gran escala. 

  Feliu Oliva, Eduard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-21)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest treball es pretén dissenyar un model de simulació d’un parc fotovoltaic de gran escala, considerant els elements més rellevants del parc i la forma de controlar-los.En primer lloc es farà una breu introducció a ...